Рада

Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення Гатненської сільської ради «Про місцеві податки і збори на 2022 рік»   Аналіз впливу регуляторного акту (надалі - Аналіз) розроблений у відповідності і з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003р. №1160 та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004р. №308. Аналіз визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішення Гатненської сільської ради «Про місцеві податки і збори на 2022 рік», як регуляторного акту.  
 1. Опис проблеми, яку планується врегулювати шляхом прийняття рішення.
Згідно зі статтею 10 та пунктом 12.3 статті 12 Податкового кодексу України законодавчо закріплено право органів місцевого самоврядування встановлювати місцеві податки та збори в межах своїх повноважень. Податковим кодексом України визначено, що органи місцевого самоврядування приймають рішення про встановлення місцевих податків та зборів та офіційно оприлюднюють до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується їх застосування. Відповідно до пункту 12.3.5 статті 12 Податкового кодексу України, якщо Гатненська сільська рада не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків і зборів, що є обов'язковими згідно з нормами Податкового кодексу України, такі податки до прийняття рішення справляються виходячи з норм Податкового кодексу із застосуванням їх мінімальних ставок, а плата за землю справляється із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю. Місцеві податки та збори зараховуються в повному обсязі до місцевого бюджету  та, відповідно до діючого законодавства, є джерелом формування загального фонду сільського бюджету, забезпечують збалансованість дохідної частини бюджету та задоволення нагальних потреб Гатненської об’єднаної територіальної громади. Кошти від їх надходження спрямовуються на забезпечення діяльності функціонування бюджетних установ, благоустрій територій об’єднаної територіальної громади, виконання програм соціально-економічного розвитку Гатненської об’єднаної територіальної громади. Виходячи з вищевикладеного, з метою безумовного виконання Податкового кодексу України, недопущення суперечливих ситуацій, забезпечення дохідної частини місцевого бюджету, виконання програм соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади, Гатненська міська рада має прийняти рішення «Про встановлення місцевих податків та зборів на 2022 рік». У разі неприйняття рішення про встановлення місцевих податків і зборів на 2022 рік, податки і збори справлятимуться за мінімальними ставкам, а плата за землю - із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю, що спричинить втрати дохідної частини бюджету. Як наслідок будуть не профінансовані соціальні програми громади, а саме: утримання закладів дошкільної освіти, шкіл, охорони здоров’я (енергоносії, комунальні послуги, тощо), поточний ремонт доріг, благоустрій  та інші заходи.  
 1. Визначення цілей державного регулювання
Метою прийняття рішення «Про місцеві податки і збори на 2022 рік» на засіданні сесії Гатненської сільської ради є:
 1. здійснити планування та прогнозування надходжень від місцевих податків та зборів при формуванні бюджету;
 2. встановити доцільні і обґрунтовані розміри ставок місцевих податків і зборів з урахуванням рівня платоспроможності громадян та суб’єктів господарювання та відповідно до потреб міського бюджету;
 3. встановити пільги щодо сплати місцевих податків і зборів;
 4. забезпечити своєчасне надходження до міського бюджету місцевих податків та зборів;
 5. забезпечити відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування.
 
 1. Обґрунтування переваг обраного виду правового регулювання
Досягнення регуляторних цілей передбачається шляхом прийняття рішення «Про місцеві податки і збори на 2022 рік», на сесії Гатненської сільської ради. Запропонований регуляторний акт відповідає вимогам діючого законодавства, після оприлюднення засобами передбачених законодавством та отримання пропозицій і зауважень, підлягає розгляду на засіданні сесії Гатненської сільської ради. З питань, які вирішуються даним регуляторним актом, розглядаються дві альтернативні варіанти: Альтернатива 1 Не виносити на розгляд сесії сільської ради та не приймати рішення сільської ради «Про місцеві податки і збори на 2022 рік». У такому випадку відповідно до пункту 12.3.5 статті 12 Податкового кодексу України, місцеві податки і збори сплачуються платниками у порядку, встановленому Кодексом за  мінімальними ставками, що не сприятиме наповненню місцевого бюджету в можливих обсягах, а земельний податок із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю. Місцевий бюджет Гатнеснької сільської ради в результаті неприйняття рішення «Про місцеві податки і збори на 2022 рік» понесе значні втрати, що не дозволить профінансувати заходи соціального, економічного та інженерного значення (благоустрій, утримання комунальних закладів та інше.)   Альтернатива 2 Прийняття запропонованого регуляторного акту,  що забезпечить досягнення встановлених цілей, чітких та прозорих механізмів справляння та сплати місцевих податків і зборів на території Гатненської сільської ради та відповідне наповнення місцевого бюджету. Забезпечить  фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування, що дозволить профінансувати в повному об’ємі ремонт доріг, благоустрій та інші соціальні програми. Вирішення соціально-економічних проблем громади за рахунок наповненої дохідної частини місцевого бюджету. Вдосконалить відносини між місцевою владою та СПД .     Оцінюючи альтернативи, перевага була віддана останній, оскільки прийняття рішення забезпечить наповнення  місцевого  бюджету. Податкове навантаження для платників  місцевих податків і зборів не буде надмірним. Досягнення балансу інтересів  органу місцевого самоврядування та платників  місцевих податків і зборів.     4.Опис механізмів та заходів, що пропонуються для вирішення проблеми. Заходи, які мають здійснити органи влади для впровадження цього регуляторного акта:  
 • розробка проекту рішення Гатненської сльіської ради "Про місцеві податки і збори на 2022 рік» та АРВ до нього,
 • проведення консультацій з суб'єктами господарювання,
 • оприлюднення проекту рішення разом з АРВ та отримання пропозицій і зауважень.
 • отримання пропозицій по удосконаленню від Державної регуляторної служби України,
 • прийняття рішення на сесії Гатненської міської ради,
 • оприлюднення рішення у встановленому законодавством порядку.
 • проведення заходів з відстеження результативності прийнятого рішення.
  У відповідності до очікуваних  витрат та вигод СПД, прогнозується, що прийняття зазначеного проекту рішення дозволить забезпечити баланс інтересів суб’єктів господарювання, громадян та органу місцевого самоврядування. А його застосування буде ефективним для вирішення проблеми, зазначеній в розділі І цього аналізу регуляторного впливу.  
 1. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги.
  Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих податків та зборів, не змінюючи порядок їх обчислення, сплати та інші адміністративні процедури.  
 1. Визначення очікуваних результатів прийняття рішення.
У разі, якщо Гатненська сільська рада у термін до 01 липня не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків і зборів на наступний рік, такі податки справляються, виходячи з норм цього Кодексу, із застосуванням їх мінімальних ставок та без застосування відповідних коефіцієнтів, а плата за землю справляється із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю (підпункт 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 ПКУ, абзац 2 частина 5 розділу XIX Прикінцеві положення ПКУ). Враховуючи норми Бюджетного та Податкового кодексів України, органи місцевого самоврядування мають щорічно переглядати розміри ставок місцевих податків та зборів, що справляються в установленому ПКУ порядку. Відповідні ставки будуть діяти лише протягом року, на який прийняті.  
 1. Обґрунтування строку дії рішення
Термін дії акта: один рік  
 1. Показники результативності
 • Розмір надходжень до місцевого бюджету , пов'язаних з дією акта.
 • Кількість суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюється дія акта.
 • Розмір коштів, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичних осіб, пов’язаними з виконаннями вимог акту.
 • Рівень поінформованості суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта
 
 1. Визначення заходів відстеження результативності рішення
Пропозиції та зауваження до проекту рішення Гатненської сільської ради та аналізу регуляторного впливу приймаються письмово за поштовою адресою: 08160, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Гатне, вул. Київська,138 або за електронною адресою: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. в місячний термін з дня оприлюднення даного аналізу та проекту рішення «Про затвердження Порядку тимчасового розташування об’єктів зовнішньої реклами, шо перебувают на території Гатненської сільської ради»  
Адреса
вул. Київська,138, с. Гатне, Фастівський р-н, Київська обл., 08160
Телефон/факс

(044) 339 56 30

Кол-центр

0800-357-145