Шановні мешканці села Гатне та відвідувачі сайту!

           Повідомляємо Вас, що в нашому селі створюється громадське формування з охорони громадського порядку «ОБЕРІГ», бажаючі нести службу в даному підрозділі можуть звертатися до засновників формування Корицького Б.Б., або Вітенка С.М.

     Основними завданнями    громадських   формувань   з   охорони громадського порядку є:

 1. у сфері охорони громадського порядку:
   
 2. надання  допомоги органам Національної поліції у забезпеченні
  громадського    порядку   і   громадської   безпеки,   запобіганні
  адміністративним  проступкам  і  злочинам;
 • інформування органів Національної поліції про вчинені або ті,
  що  готуються,  злочини,  місця концентрації злочинних угруповань; 
 • сприяння органам Національної поліції у виявленні і розкритті
  злочинів, розшуку осіб, які їх вчинили, захисті інтересів держави,
  підприємств,   установ,   організацій,   громадян   від  злочинних
  посягань;   участь  у  забезпеченні  безпеки  дорожнього  руху  та
  боротьбі    з    дитячою    бездоглядністю    і   правопорушеннями
  неповнолітніх; 
 1. у разі виникнення надзвичайних ситуацій:
   
 2. надання невідкладної   допомоги  особам,  які  потерпіли  від
  нещасних випадків чи правопорушень; 
 • участь у рятуванні людей і  майна,  підтриманні  громадського
  порядку у разі стихійного лиха та інших надзвичайних обставин.

               Права громадських формувань з охорони громадського порядку  

               Для виконання завдань,  визначених у цьому Законі, громадські
формування  з охорони громадського порядку та їх члени мають право:

     1) брати участь у забезпеченні охорони громадського порядку
разом  з  поліцейськими, військовослужбовцями, а в сільській місцевості -
самостійно   шляхом   виконання   конкретних   доручень  керівника
відповідного  органу  Національної поліції чи підрозділу.

     2)  вживати  спільно  з  поліцейськими  заходів до припинення
адміністративних правопорушень і злочинів;

     3) представляти і захищати інтереси своїх членів у  державних
органах  та  підприємствах,  установах,  організаціях,  навчальних
закладах;

     4) взаємодіяти з іншими органами громадської  самодіяльності,
що беруть участь у заходах, спрямованих на: 

- ведення індивідуально-профілактичної    роботи   з   особами,
схильними до вчинення адміністративних правопорушень і злочинів;

- надання допомоги у боротьбі із злочинами у  сфері  економіки,
податкового   законодавства,   а   також   пияцтвом,  наркоманією,
порушеннями правил торгівлі та у сфері благоустрою території міст,
інших населених пунктів;

- охорону природи і пам'яток історії та культури;

- забезпечення безпеки дорожнього руху;

     5) вносити  до  органів  державної  влади,  органів місцевого
самоврядування,  підприємств,  установ і організацій незалежно від
форм   власності   пропозиції  щодо  запобігання  адміністративним
правопорушенням і злочинам,  виникненню причин і умов, що сприяють
їх вчиненню;

     6) підтримувати    зв'язки    з   відповідними   громадськими
організаціями інших країн з метою обміну досвідом роботи.
 

 

« повернутися до списку новин

Логін: *

Пароль: *