Рішення виконавчого комітету № 3/1- № 3/65 від 29 квітня 2021 року

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
Р І Ш Е Н Н Я
від  29 квітня 2021 року                                                                 № 3/1
с. Гатне   Про встановлення тарифу на послуги  машини дорожньої комбінованої УАК-МДК-6   Відповідно до   підпункту 2 пункту «а» ст. 28, ч. 1 ст. 52, ч. 6 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  розглянувши лист    КП «МКП «Гатне» про затвердження тарифу на послуги  машини дорожньої комбінованої УАК-МДК-6 (з піскорозкидальним обладнанням та поворотним відвалом), враховуючи подані матеріали, виконавчий комітет  Гатненської сільської ради   ВИРІШИВ:  
 1. Затвердити для комунального підприємства «МКП «Гатне» Гатненської сільської ради Фастівського району Київської області тариф на послуги машини дорожньої комбінованої УАК-МДК-6 (з піскорозкидальним обладнанням та поворотним відвалом) :
Вартість виконання 1 години робіт (послуг)  - 600,00 грн. з ПДВ.
 1.  Директору  КП «МКП «Гатне» Гатненської сільської ради                  Тромсі О.О. забезпечити безумовне виконання цього рішення.
 2. Виконавчому комітету оприлюднити рішення на офіційному веб-сайті сільської ради.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника сільського голови Вітенка С.М.
    Сільський голова                                                  Олександр ПАЛАМАРЧУК             ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
Р І Ш Е Н Н Я
від  29 квітня  2021 року                                                                 № 3/2
с. Гатне Про надання одноразової матеріальної допомоги  Розглянувши заяви жителів сіл Гатненської територіальної громади про надання матеріальної допомоги,  враховуючи     Програму «Турбота» Гатненської сільської ради на 2021 рік»  затверджену рішенням   третьої  сесії  Гатненської сільської ради VІІІ скликання від   24 грудня  2020  року   №  3/12,  враховуючи висновок комісії з питань соціального захисту населення від 28.04.2021 року, керуючись пп. 1 п. а частини першої ст. 34  Закону України  “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет Гатненської сільської ради ВИРІШИВ:
 1. Надати одноразову матеріальну допомогу жителям Гатненської територіальної громади:
 
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Сума матеріальної допомоги грн.
  При народженні дитини  
1.  Грицун Антон Олександрович 1000,00
2.  Корицька Ольга Степанівна 1000,00
3.  Макієвська Наталія Петрівна 1000,00
4.  Бєлашова Наталя Валентинівна      1000,00
   На поховання близьких родичів  
5.  Бахмач Юрій Анатолійович 1000,00
6.  Беззубенко Антоніна Марківна 1000,00
7.  Кичигіна Віра Артемівна 1000,00
8.  Сидоренко Юрій Олександрович 1000,00
9.  Зелінська Наталія Володимирівна 1000,00
10.  Ткаченко Валентина Анатоліївна 1000,00
11.  Котирло Наталія Станіславівна 1000,00
12. Мазулевська Ірина Леонідівна 1000,00
    Особам з інвалідністю
13.  Шпак Ігор Іванович 1000,00
14.  Снігур Ганна Дмитрівна 2000,00
15.  Хохлова Тамара Василівна 2000,00
16. Ситніченко Наталія Василівна 3000,00
17. Мазоха Сергій Олексійович 2000,00
18. Сімоненко Євгеній Іванович 3000,00
19. Жидченко Ірина Олександрівна 3000,00
  Особам, які потрапили в скрутне матеріальне становище за станом здоров’я  
20. Сологуб Павло Іванович 3000,00
21. Гундерчук Людмила Яківна 2000,00
22. Житнецька Ірина Володимирівна 3000,00
23. Педченко Світлана Миколаївна 2000,00
24. Костенко Віталій Анатолійович 3000,00
25. Савич Василь Олександрович 3000,00
26. Романчук Світлана Василівна 1500,00
27. Лупеха Євдокія Данилівна 2500,00
28. Cавостова Валентина Іванівна 3000,00
29.  Бідненко Олександр Іванович 3000,00
30.  Шимко Ольга Опанасівна 1500,00
31.  Ткаченко Світлана Павлівна 2000,00
32.  Дрозденко Оксана Анатоліївна 4000,00
33.  Колісніченко Тетяна Олександрівна 4000,00
34.  Шпак Ольга Митрофанівна 3000,00
35.  Манівлець Людмила Сергіївна 3000,00
36.  Петренко Мотрона Андріївна 3000,00
37.  Смацький Олександр Анатолійович 1500,00
38.  Сорока Павло Михайлович 2000,00
39.  Михальчук Віктор Васильович 3000,00
40.  Обрізан Анатолій Павлович 2000,00
41.  Ткачук Юлія Петрівна 3000,00
42.  Терещенко Микола Іванович 3000,00
43.  Кириченко Лариса Миколаївна 2000,00
44.  Корчінський Микола Федорович 2000,00
  Особам, які потрапили в скрутне матеріальне становище внаслідок життєвих обставин  
45. Ситніченко Олександр Ларіонович 1000,00
46. Заславська Людмила Володимирівна 1000,00
47. Бенедисюк Олександр Олександрович 1000,00
48. Жигарєва Алла Іванівна 3000,00
49. Левицька Тетяна Луківна 1000,00
50. Бахмач Любов Григорівна 1000,00
51. Ваховська Ніна Миколаївна 1000,00
52. Січкаренко Микола Вікторович 1000,00
53. Якименко Анастасія Микитівна 2000,00
54. Кравченко Надія Борисівна 1000,00
55. Моргунов Євгеній Юрійович 2000,00
  ВСЬОГО 108 000,00
-3-
 1. Головному бухгалтеру  Гуріненко М.О. провести видатки за рахунок коштів загального фонду.
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету, фінансів, податкової політики, соціально-економічного розвитку та інвестицій (голова комісії – Січкаренко Л.М.)
    Сільський голова                                                  Олександр ПАЛАМАРЧУК                                                                   ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
Р І Ш Е Н Н Я
від  29 квітня  2021 року                                                                 № 3/3
с. Гатне   Про затвердження висновку опікунської ради про доцільність призначення опікуна   Відповідно до пп. 4 п.б) частини першої статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 55, 56, 63 Цивільною кодексу України, спільного наказу Державного комітету України у справах сім’ї та молоді, Правил опіки та піклування затверджених   наказом   Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України N 34/166/131/88 від 26.05.1999, розглянувши заяву гр.  ***, враховуючи подані документи, виконавчий комітет  Гатненської сільської ради   ВИРІШИВ:  
 1. Затвердити висновок опікунської ради при виконавчому комітеті Гатненської сільської ради від 12 березня 2021 року «Про доцільність призначення гр. ***опікуном  над її батьком ***, ***р.н.», що додається.
 2. Визнати доцільним призначення гр. ***опікуном над її батьком ***, ***р.н., в разі визнання його судом недієздатним.
 3. Координацію роботи та контроль щодо виконання цього рішення покласти на заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Ляшук С.М.
    Сільський голова                                                  Олександр ПАЛАМАРЧУК           ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
Р І Ш Е Н Н Я
від  29 квітня  2021 року                                                                 № 3/4
с. Гатне   Про затвердження висновку служби у справах дітей та сім’ї про підтвердження місця  проживання дитини *** для її тимчасового виїзду за межі України   Розглянувши  висновок від 27 квітня 2021 р. про підтвердження місця проживання дитини  ***, ***року народження, для  її тимчасового  виїзду  за  межі України, заяву  матері ***, документи, передбачені пунктом 721 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини,  затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866 “Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини (Офіційний вісник України, 2008 р., № 76, ст. 2561), та інші документи, зібрані службою у справах дітей та сім’ї виконавчого органу Гатненської сільської ради,  встановлено, що дитина, зареєстрована за адресою: Київська обл., Фастівський (Києво-Святошинський) район, село Гатне, ***,   проживає разом з заявником за адресою: Київська обл., Фастівський (Києво-Святошинський ) район, село Гатне, ***. Ураховуючи викладене, керуючись Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, частиною другою статті 19, частиною п’ятою  статті 157  Сімейного кодексу України, пунктом 721 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866, відповідно до протоколу № 2 від 27 квітня 2021 р. засідання комісії з питань захисту прав дитини, беручи до уваги відсутність інформації про наявність рішення суду про визначення місця проживання дитини з іншим із батьків або відкриття провадження у справі щодо визначення місця проживання дитини, виконавчий комітет Гатненської сільської ради ВИРІШИВ:
 1. Затвердити висновок служби у справах дітей та сім’ї про підтвердження місця проживання дитини ***, ***року народження  разом з матір’ю *** для її тимчасового виїзду за межі України.
    -2-
 1. Контроль за виконанням цього рішення покладається заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Ляшук С.М.
 2. Заявника повідомлено про необхідність інформування служби у справах дітей та сім’ї виконавчого комітету Гатненської сільської ради про повернення дитини в Україну протягом місяця з дня в’їзду в Україну та про відповідальність, передбачену частиною сьомою статті 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення за умисне порушення встановленого законом обмеження щодо строку перебування дитини за межами України.
 3. Це рішення пред’являється під час перетинання державного кордону України та діє протягом одного року з дня набрання ним законної сили.
 4. Рішення набирає чинності 12.05.2021 р.
    Сільський голова                                                   Олександр ПАЛАМАРЧУК                                                             ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
Р І Ш Е Н Н Я
від  29 квітня  2021 року                                                                 № 3/5
с. Гатне  

Про надання дозволу неповнолітній ***

на відчуження нерухомого майна за згодою матері

 

         Розглянувши заяву неповнолітньої ***, ***року народження, що зареєстрована за адресою: Київська область, Фастівський район, смт. Глеваха, ***,   з проханням надати дозвіл, за згодою матері  ***, на відчуження нерухомого майна, що знаходиться за адресою: вул. ***, с. Віта-Поштова, Фастівського (Києво-Святошинського) району Київської області, а саме: 1/3 частка земельної ділянки загальною площею 0,1495 га, кадастровий номер 3222481201:04:001:0067, право власності на яке має неповнолітня  згідно свідоцтво про право на спадщину за законом від 19.07.2014 року, керуючись ст. 12 Закону України «Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей», п. 67 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року  № 866, пп.4 п.«б» ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», врахувавши висновок комісії з питань захисту прав дитини, та в інтересах неповнолітньої, виконавчий комітет Гатненської сільської ради

ВИРІШИВ:

 

1.   Затвердити висновок  комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітету Гатненської сільської ради.

2.   Надати дозвіл неповнолітній ***, *** року народження, за згодою матері  ***, на укладання та підписання договору відчуження нерухомого майна, що знаходиться за адресою: вул. ***, с. Віта-Поштова, Фастівського (Києво-Святошинського) району Київської області, а саме: 1/3 частини земельної ділянки загальною площею 0,1495 га, кадастровий номер 3222481201:04:001:0067) право власності на яке має неповнолітня.

 1. Виконавчий комітет Гатненської сільської ради покладає на матір *** відповідальність  за збереження   майнових прав неповнолітньої ***, *** року народження, шляхом внесення коштів від відчуженого майна на рахунок відкритий в банківській установі на ім’я неповнолітньої.
 2. Попередити гр. *** про відповідальність за порушення житлових  та майнових прав  неповнолітньої особи.
 3. Зобов’язати гр.  *** надати до служби у справах дітей та сім’ї виконавчого комітету Гатненської сільської  копії  документів   щодо забезпечення збереження майнових прав  неповнолітньої *** протягом місяця після вчинення нотаріальної дії.
 4. Координацію роботи та контроль щодо виконання цього рішення покласти на заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Ляшук С.М.
      Сільський голова                                                  Олександр ПАЛАМАРЧУК                                                                 ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
Р І Ш Е Н Н Я
від  29 квітня  2021 року                                                                 № 3/6
с. Гатне  

Про надання дозволу неповнолітньому ***

   на прийняття в дар нерухомого майна 

 

         Розглянувши заяву  ***, що зареєстрована за адресою: Київська область, Фастівський район, с. Гатне, вул***,   з проханням надати дозвіл,  на дарування ½ частки земельної ділянки загальною площею 0,1501 га, кадастровий номер 3222481601:01:054:0124, що знаходиться за адресою:  вул. ***, с. Гатне, Фастівського (Києво-Святошинського) району Київської, неповнолітньому сину ***, ***року народження, керуючись  ст. 12 Закону України «Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей», п. 67 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року  № 866, пп.4 п.«б» ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», врахувавши висновок комісії з питань захисту прав дитини, та в інтересах неповнолітнього, виконавчий комітет Гатненської сільської ради

ВИРІШИВ:

1.   Затвердити висновок  комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітету Гатненської сільської ради.

2.   Надати дозвіл неповнолітньому ***, ***року народження, за згодою батьків *** та ***, на укладання та підписання договору  дарування  ½ частки земельної ділянки, що знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, село Гатне, вулиця ***.

3.   Виконавчий комітет Гатненської сільської ради  покладає на   батьків    *** та ***, відповідальність  за збереження   майнових прав неповнолітнього ***, ***року народження.

 1. Попередити гр. *** та ***про відповідальність за порушення житлових  та майнових прав  неповнолітньої особи.
 2. Зобов’язати гр.   *** надати до служби у справах дітей та сім’ї виконавчого комітету Гатненської сільської  копії правовстановлюючих документів на набуте  неповнолітнім (згідно із цим рішенням) нерухоме майно, протягом місяця після вчинення  нотаріальної дії.
 3. Координацію роботи та контроль щодо виконання цього рішення покласти на заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Ляшук С.М.
    Сільський голова                                                  Олександр ПАЛАМАРЧУК                                                                           ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
Р І Ш Е Н Н Я
від  29 квітня  2021 року                                                                 № 3/7
с. Гатне    Про присвоєння поштової адреси житловому будинку, що належить гр. Орлеану А.М.     Відповідно до  пп. 10 п. б ст. 30  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши заяву гр.  Орлеана Андрія Михайловича  про присвоєння адреси  житловому  будинку, враховуючи декларацію про готовність об’єкта до експлуатації  реєстраційний, технічний паспорт складений  ТОВ «Оксі-К Консалтинг»  станом на  14.01.2020,  договір купівлі-продажу земельної ділянки площею 0,0707  га (кадастровий номер 3222481601:01:052:5198),  виконавчий комітет Гатненської сільської ради ВИРІШИВ:  
 • Присвоїти поштову адресу житловому будинку, який належить гр. Орлеану Андрію Михайловичу: Київська область, Фастівський район (колишній Києво-Святошинський), село Гатне, вулиця  Грушева, буд. 27
 1. Рекомендувати власнику  нерухомого майна, зазначеного у  пункті 1 цього рішення, провести  державну  реєстрацію  права  власності  на  нерухоме  майно  в  порядку, встановленому законодавством .
 2. Спеціалістам виконкому внести зміни в облікову документацію.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Лєзніка М.Г.
    Сільський голова                                                  Олександр ПАЛАМАРЧУК                 ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
Р І Ш Е Н Н Я
від  29 квітня  2021 року                                                                 № 3/8
с. Гатне   Про відмову у присвоєнні   адреси  об’єкту нерухомого майна, що належить гр.  Яремку О.М.     Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши заяву гр.  Яремка Олександра Макаровича про присвоєння адреси  об’єкту нерухомого майна розміщеному на земельній ділянці площею 0,12 га (кадастровий номер 3222481601:01:050:0183) в                   с. Гатне по вул. Берегова,  враховуючи те, що заявником здійснено самовільне зайняття  земельної ділянки, яка відноситься до земель комунальної власності Гатненської територіальної громади, виконавчий комітет Гатненської сільської ради   ВИРІШИВ:  
 1. Відмовити гр. Яремку Олександру Макаровичу в присвоєнні адреси об’єкту нерухомого майна розміщеному на земельній ділянці площею 0,12 га (кадастровий номер 3222481601:01:050:0183) в с. Гатне по вул. Берегова.
 2. Зобов’язати гр. Яремко О.М. відновити межі належної йому земельної ділянки відповідно до правовстановлюючих документів .
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології: (голова комісії-                    Вітенко С.М.)
    Сільський голова                                                  Олександр ПАЛАМАРЧУК             ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
Р І Ш Е Н Н Я
від  29 квітня  2021 року                                                                 № 3/9
с. Гатне      Про  зміну  адреси  об’єктам нерухомого майна,  що належать гр. Кобзенко  Т.В. та Кобзенко В.О.   Відповідно до  пп. 10 п. б ст. 30  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши заяву гр. Кобзенко Тетяни Вікторівни, яка діє від свого імені та за довіреністю від імені Кобзенка Віталія Олександровича,  про зміну  адреси житлового будинку та  земельної ділянки площею 0,1647  га, кадастровий номер 3222481601:01:013:0007, що має цільове призначення: для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, які розташовані в с. Гатне по  вул. Вишнева. Враховуючи подані матеріали, з метою впорядкування нумерації обєктів нерухомого майна, виконавчий комітет Гатненської сільської ради   ВИРІШИВ:  
 1. Змінити   адресу об’єктам нерухомого майна, що належать                           гр. Кобзенко Тетяні Вікторівні та Кобзенку Віталію Олександровичу:
 • житловому будинку розташованому в село Гатне Фастівського (Києво-Святошинського) району Київської області по  вулиці Вишнева   з « буд. 23 » на  « буд.25 »;
 • земельній ділянці площею 0,1647 га, кадастровий номер 3222481601:01:013:0007, розташованій в село Гатне  Фастівського (Києво-Святошинського) району Київської області по  вулиці Вишнева   з « діл. 23 » на  « діл.25 ».
 1. Рекомендувати власникам  нерухомого майна, зазначеного у  пункті 1 цього рішення, провести  державну  реєстрацію  права  власності  на  нерухоме  майно  в  порядку, встановленому законодавством .
 2. Спеціалісту - землевпоряднику та спеціалісту виконкому внести зміни в облікову документацію.
    Сільський голова                                                  Олександр ПАЛАМАРЧУК ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
Р І Ш Е Н Н Я
від  29 квітня  2021 року                                                                 № 3/10
с. Гатне   Про  розгляд повідомлення про необхідність присвоєння адреси  об’єкту нового будівництва АТ «ЖУРЖІЙ ВЕНЧУРС»   Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши  повідомлення АТ «ЖУРЖІЙ ВЕНЧУРС» про необхідність присвоєння адреси  об’єкту нового будівництва   «Будівництво багатоквартирних житлових будинків з об’єктами соціальної інфраструктури по вул. Київська, діл.1/1 в с. Гатне, Києво-Святошинського району Київської області ( І черга будівництва, 3 пусковий комплекс: житловий будинок 1, що складається з 06-07 секцій»,  враховуючи рішення Гатненської сільської ради від 15.04.2021 № 7/222 «Про внесення змін до Детального плану території багатоквартирної житлової та громадської забудови в с.Гатне», та   наявну в Гатненській сільській раді інформації щодо проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 42017101070000126 від 29.05.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст364 ККУ (стосується земель на якому здійснюється зазначене будівництво),   виконавчий комітет Гатненської сільської ради   ВИРІШИВ:  
 1. Відкласти розгляд повідомлення АТ «ЖУРЖІЙ ВЕНЧУРС» про необхідність присвоєння адреси об’єкту нового будівництва «Будівництво багатоквартирних житлових будинків з об’єктами соціальної інфраструктури по вул. Київська, діл.1/1 в с. Гатне, Києво-Святошинського району Київської області ( І черга будівництва, 3 пусковий комплекс: житловий будинок 1, що складається з 06-07 секцій».
 2. До розгляду питання по суті повернутися після врегулювання  питання щодо внесення змін до Детального плану території багатоквартирної житлової та громадської забудови в с. Гатне», та  закриття кримінального провадження.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Лєзніка М.Г.
  Сільський голова                                                  Олександр ПАЛАМАРЧУК ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
Р І Ш Е Н Н Я
від  29 квітня  2021 року                                                                 № 3/11
с. Гатне   Про  розгляд листа АТ «ЖУРЖІЙ ВЕНЧУРС»  щодо присвоєння адреси  об’єкту нового будівництва   Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, повторно розглянувши  лист АТ «ЖУРЖІЙ ВЕНЧУРС» (ПАТ «НОРІС») про присвоєння адреси  об’єкту нового будівництва   «Будівництво багатоквартирних житлових будинків з об’єктами соціальної інфраструктури по вул. Київська, діл.1/1 в с. Гатне, Києво-Святошинського району Київської області ( І черга будівництва, 2 пусковий комплекс: житловий будинок 1, що складається з 04-05 секцій»,  враховуючи рішення Гатненської сільської ради від 15.04.2021 № 7/222 «Про внесення змін до Детального плану території багатоквартирної житлової та громадської забудови в с. Гатне»,  та   наявну в Гатненській сільській раді інформації щодо проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 42017101070000126 від 29.05.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст364 ККУ (стосується земель на якому здійснюється зазначене будівництво),  виконавчий комітет Гатненської сільської ради ВИРІШИВ:
 • Відкласти розгляд листа АТ «ЖУРЖІЙ ВЕНЧУРС» (ПАТ «НОРІС») про необхідність присвоєння адреси об’єкту нового будівництва «Будівництво багатоквартирних житлових будинків з об’єктами соціальної інфраструктури по вул. Київська, діл.1/1 в с. Гатне, Києво-Святошинського району Київської області ( І черга будівництва, 2 пусковий комплекс: житловий будинок 1, що складається з 04-05 секцій».
 1. До розгляду питання по суті повернутися після врегулювання  питання щодо внесення змін до Детального плану території багатоквартирної житлової та громадської забудови в с. Гатне», та  закриття кримінального провадження.
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Лєзніка М.Г.
    Сільський голова                                                  Олександр ПАЛАМАРЧУК ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
Р І Ш Е Н Н Я
від  29 квітня  2021 року                                                                 № 3/12
с. Гатне      Про  зміну  адреси  об’єкту нерухомого майна,  що належить гр. Б’ятець Н.В.   Відповідно до  пп. 10 п. б ст. 30  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши заяву гр. Б’ятець Наталії Вікторівни про зміну  адреси житлового будинку та  земельної ділянки площею 0,0890  га, кадастровий номер 3222481601:01:001:5445, що має цільове призначення: для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, які розташовані в с. Гатне по  вул. Мічуріна. Враховуючи   подані матеріали, керуючись  пп.8 п. а частини першої ст. 31  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет Гатненської сільської ради   ВИРІШИВ:  
 1. Змінити   адресу об’єктам нерухомого майна, що належать                           гр. Б’ятець Наталії Вікторівні:
 • житловому будинку розташованому в село Гатне Фастівського (Києво-Святошинського) району Київської області по  вулиці Мічуріна   з « буд. 7 » на  « буд. 7-Г »;
 • земельної ділянки площею 0,0890 га, кадастровий номер 3222481601:01:001:5445,  розташованій в село Гатне  Фастівського (Києво-Святошинського) району Київської області по  вулиці Мічуріна   з « діл. 7 » на  « діл.7-Г ».
 1. Рекомендувати власникам  нерухомого майна, зазначеного у  пункті 1 цього рішення, провести  державну  реєстрацію  права  власності  на  нерухоме  майно  в  порядку, встановленому законодавством .
 2. Спеціалісту - землевпоряднику та спеціалісту виконкому внести зміни в облікову документацію.
  Сільський голова                                                  Олександр ПАЛАМАРЧУК       ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
Р І Ш Е Н Н Я
від  29 квітня  2021 року                                                                 № 3/13
с. Гатне   Про присвоєння  адреси  об’єкту будівництва на земельній ділянці гр. Ієговського Я.О.    Керуючись ст. 31  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.6 Закону  України «Про регулювання містобудівної діяльності», розглянувши заяву гр. Ієговського Якова Олександровича   про присвоєння адреси об’єкту будівництва, розміщеному на земельній ділянці  площею 0,0400 га, кадастровий номер 3222481200:03:002:5519, з цільовим призначенням: для  індивідуального садівництва,  враховуючи  подані документи,  виконавчий комітет Гатненської сільської ради   ВИРІШИВ:  
 • Присвоїти адресу об’єкту будівництва, розміщеному на земельній ділянці  площею 0,0400 га, кадастровий номер 3222481200:03:002:5519, яка знаходиться в користуванні гр. Ієговського Якова Олександровича: Київська область, Фастівський район (колишній - Києво-Святошинський), Гатненська сільська рада, Обслуговуючий кооператив «Ла-Віта»,   вулиця    Кар’єрна, діл. 35.
 1. Спеціалістам виконкому внести зміни в облікову документацію.
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Лєзніка М.Г.
      Сільський голова                                                  Олександр ПАЛАМАРЧУК             ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
Р І Ш Е Н Н Я
від  29 квітня  2021 року                                                                 № 3/14
с. Гатне   Про присвоєння  адреси  об’єкту будівництва на земельній ділянці гр. Савченко Н.В.   Керуючись ст. 31  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.6 Закону  України «Про регулювання містобудівної діяльності», розглянувши заяву гр. Савченко Наталії Володимирівні  про присвоєння адреси об’єкту будівництва розміщеному на земельній ділянці  площею 0,1200 га, кадастровий номер 3222481200:03:002:5049, з цільовим призначенням: для  індивідуального садівництва,  враховуючи  подані документи,  виконавчий комітет Гатненської сільської ради   ВИРІШИВ:  
 1. Присвоїти адресу об’єкту будівництва, розміщеному на земельній ділянці  площею 0,1200 га, кадастровий номер 3222481200:03:002:5049, яка знаходиться в користуванні гр.  Савченко Наталії Володимирівни: Київська область, Фастівський район (колишній - Києво-Святошинський), Гатненська сільська рада, Обслуговуючий кооператив «Ла-Віта», вулиця Кар’єрна, діл. 32.
 2. Спеціалістам виконкому внести зміни в облікову документацію.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Лєзніка М.Г.
      Сільський голова                                                  Олександр ПАЛАМАРЧУК               ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
Р І Ш Е Н Н Я
від  29 квітня  2021 року                                                                 № 3/15
с. Гатне   Про присвоєння  адреси  об’єкту будівництва на земельній ділянці гр. Гнєдаш В.В.   Керуючись ст. 31  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.6 Закону  України «Про регулювання містобудівної діяльності», розглянувши заяву гр. Гнєдаш Володимира Васильовича  про присвоєння адреси об’єкту будівництва розміщеному на земельній ділянці  площею 0,0600 га, кадастровий номер 3222481200:03:002:5301, з цільовим призначенням: для  індивідуального садівництва,  враховуючи  подані документи,  виконавчий комітет Гатненської сільської ради   ВИРІШИВ:  
 1. Присвоїти адресу об’єкту будівництва, розміщеному на  земельній ділянці  площею 0,0400 га (кадастровий номер 3222481200:03:002:5301), яка знаходиться в користуванні гр. Гнєдаш Володимира Васильовича: Київська область, Фастівський район (колишній - Києво-Святошинський), Гатненська сільська рада, Обслуговуючий кооператив «Ла-Віта», вулиця Кар’єрна, діл. 4.
 2. Спеціалістам виконкому внести зміни в облікову документацію.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Лєзніка М.Г.
      Сільський голова                                                Олександр ПАЛАМАРЧУК               ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
Р І Ш Е Н Н Я
від  29 квітня  2021 року                                                                 № 3/16
с. Гатне   Про присвоєння  адреси  об’єкту будівництва на земельній ділянці гр. Жебка К.Г.   Керуючись ст.31  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.6 Закону  України «Про регулювання містобудівної діяльності», розглянувши заяву гр. Жебка  Костянтина Геннадійовича  про присвоєння адреси об’єкту будівництва розміщеному на земельній ділянці  площею 0,0400 га, кадастровий номер 3222481200:03:002:5311, з цільовим призначенням: для  індивідуального садівництва,  враховуючи  подані документи,  виконавчий комітет Гатненської сільської ради   ВИРІШИВ:  
 1. Присвоїти адресу об’єкту будівництва,  розміщеному на  земельній ділянці  площею 0,0400 га (кадастровий номер 3222481200:03:002:5311), яка знаходиться в користуванні гр. Жебка Костянтина Геннадійовича: Київська область, Фастівський район (колишній - Києво-Святошинський), Гатненська сільська рада, Обслуговуючий кооператив «Ла-Віта», вулиця Кар’єрна, діл. 14.
 2. Спеціалістам виконкому внести зміни в облікову документацію.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Лєзніка М.Г.
      Сільський голова                                                Олександр ПАЛАМАРЧУК               ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
Р І Ш Е Н Н Я
від  29 квітня  2021 року                                                                 № 3/17
с. Гатне   Про присвоєння  адреси  об’єктам  будівництва на земельних ділянках гр.  Самсоновича І.А.   Керуючись ст. 31  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.6 Закону  України «Про регулювання містобудівної діяльності», розглянувши заяву гр. Самсоновича Івана Андрійовича про присвоєння адреси об’єктам будівництва розміщених на земельних ділянках  з цільовим призначенням: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка),  враховуючи  подані документи,  виконавчий комітет Гатненської сільської ради   ВИРІШИВ:  
 • Присвоїти адресу об’єктам будівництва, розміщених на земельних ділянках, які знаходиться в користуванні гр.Самсоновича Івана Андрійовича:
 • Ділянка площею 0,0357 га, кадастровий номер 3222481601:01:052:5713, Київська область, Фастівський район (колишній - Києво-Святошинський), село Гатне,   вулиця    Райдужна, діл. 22/1;
 • Ділянка площею 0,0357 га, кадастровий номер 3222481601:01:052:5714, Київська область, Фастівський район (колишній - Києво-Святошинський), село Гатне, вулиця    Райдужна, діл. 22/2;
 • Ділянка площею 0,0358 га, кадастровий номер 3222481601:01:052:5715, Київська область, Фастівський район (колишній - Києво-Святошинський), село Гатне,   вулиця    Райдужна, діл. 22/3:
 • Ділянка площею 0,0358 га, кадастровий номер 3222481601:01:052:5711, Київська область, Фастівський район (колишній - Києво-Святошинський), село Гатне,   вулиця    Райдужна, діл. 22/4;
 1. Спеціалістам виконкому внести зміни в облікову документацію.
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Лєзніка М.Г.
    Сільський голова                                                  Олександр ПАЛАМАРЧУК   ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
Р І Ш Е Н Н Я
від  29 квітня  2021 року                                                                 № 3/18
с. Гатне   Про присвоєння  адреси  об’єктам  будівництва на земельних ділянках гр.  Самсоновича І.А.   Керуючись ст.31  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.6 Закону  України «Про регулювання містобудівної діяльності», розглянувши заяву гр. Самсоновича Івана Андрійовича про присвоєння адреси об’єктам будівництва розміщеним на земельних ділянках  з цільовим призначенням: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка),  враховуючи  подані документи,  виконавчий комітет Гатненської сільської ради   ВИРІШИВ:  
 1. Присвоїти адресу об’єктам будівництва розміщеним на земельних ділянках, які знаходиться в користуванні гр.  Самсоновича Івана Андрійовича:
 • Ділянка площею 0,0357 га, кадастровий номер 3222481601:01:052:5721, Київська область, Фастівський район (колишній - Києво-Святошинський), село Гатне,   вулиця    Райдужна, діл. 20/1;
 • Ділянка площею 0,0356 га, кадастровий номер 3222481601:01:052:5722, Київська область, Фастівський район (колишній - Києво-Святошинський), село Гатне, вулиця    Райдужна, діл. 20/2;
 • Ділянка площею 0,0356 га, кадастровий номер 3222481601:01:052:5723, Київська область, Фастівський район (колишній - Києво-Святошинський), село Гатне,   вулиця    Райдужна, діл. 20/3:
 • Ділянка площею 0,0356 га, кадастровий номер 3222481601:01:052:5724, Київська область, Фастівський район (колишній - Києво-Святошинський), село Гатне,   вулиця    Райдужна, діл. 20/4;
 1. Спеціалістам виконкому внести зміни в облікову документацію.
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Лєзніка М.Г.
    Сільський голова                                                  Олександр ПАЛАМАРЧУК   ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
Р І Ш Е Н Н Я
від  29 квітня  2021 року                                                                 № 3/19
с. Гатне   Про присвоєння  адреси  об’єктам  будівництва на земельних ділянках гр.  Самсоновича І.А.   Керуючись ст. 31  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.6 Закону  України «Про регулювання містобудівної діяльності», розглянувши заяву гр. Самсоновича Івана Андрійовича про присвоєння адреси об’єктам будівництва розміщеним на земельних ділянках  з цільовим призначенням: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка),  враховуючи  подані документи,  виконавчий комітет Гатненської сільської ради ВИРІШИВ:
 1. Присвоїти адресу об’єктам будівництва розміщеним  на  земельних ділянках, які знаходиться в користуванні  гр. Самсоновича Івана Андрійовича:
 • Ділянка площею 0,0241 га, кадастровий номер 3222481601:01:052:5484, Київська область, Фастівський район (колишній - Києво-Святошинський), село Гатне,   вулиця    Кленова, діл. 43/1;
 • Ділянка площею 0,0241 га, кадастровий номер 3222481601:01:052:5488,   Київська область, Фастівський район (колишній - Києво-Святошинський), село Гатне,   вулиця    Кленова, діл. 43/2;
 • Ділянка площею 0,0241 га, кадастровий номер 3222481601:01:052:5489, Київська область, Фастівський район (колишній - Києво-Святошинський), село Гатне,   вулиця    Кленова, діл. 43/3;
 • Ділянка площею 0,0241 га, кадастровий номер 3222481601:01:052:5491, Київська область, Фастівський район (колишній - Києво-Святошинський), село Гатне,   вулиця    Кленова, діл. 43/4;
 • Ділянка площею 0,0241 га, кадастровий номер 3222481601:01:052:5492, Київська область, Фастівський район (колишній - Києво-Святошинський), село Гатне,   вулиця    Кленова, діл. 43/5;
 • Ділянка площею 0,0241 га, кадастровий номер 3222481601:01:052:5482, Київська область, Фастівський район (колишній - Києво-Святошинський), село Гатне,   вулиця    Кленова, діл. 43/6.
 1. Спеціалістам виконкому внести зміни в облікову документацію.
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Лєзніка М.Г.
  Сільський голова                                                  Олександр ПАЛАМАРЧУК ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
Р І Ш Е Н Н Я
від  29 квітня  2021 року                                                                 № 3/20
с. Гатне   Про присвоєння  адреси  об’єкту будівництва на земельній ділянці гр. Марченка О.О.   Керуючись ст. 31  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.6 Закону  України «Про регулювання містобудівної діяльності», розглянувши заяву гр. Марченка Олександра Олександровича  про присвоєння адреси об’єкту будівництва розміщеному на земельній ділянці  площею 0,1207 га, кадастровий номер 3222481601:01:052:0174, з цільовим призначенням:  для   будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка),    враховуючи  подані документи,  виконавчий комітет Гатненської сільської ради   ВИРІШИВ:  
 • Присвоїти адресу об’єкту будівництва розміщеному на земельній ділянці площею 0,1207 га, кадастровий номер 3222481601:01:052:0174, яка знаходиться в користуванні гр. Марченка Олександра Олександровича: Київська область, Фастівський район (колишній - Києво-Святошинський),  село Гатне,  вулиця    В. Швеця, діл. 56.
 1. Спеціалістам виконкому внести зміни в облікову документацію.
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Лєзніка М.Г.
      Сільський голова                                                Олександр ПАЛАМАРЧУК             ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
Р І Ш Е Н Н Я
від  29 квітня  2021 року                                                                 № 3/21
с. Гатне   Про зміну адреси  об’єкту будівництва на земельній ділянці гр.  Пацьори Л.О.   Керуючись ст. 31  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.6 Закону  України «Про регулювання містобудівної діяльності», розглянувши заяву гр.  Пацьори Людмили Олександрівни про присвоєння адреси об’єкту будівництва розміщеному на земельній ділянці площею 0,0621 га, кадастровий номер 3222481601:01:003:5015, з цільовим призначенням: для   будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка),    враховуючи  подані документи,  виконавчий комітет Гатненської сільської ради   ВИРІШИВ:  
 • Змінити адресу об’єкту будівництва розміщеному на земельній ділянці  площею 0,0621 га, кадастровий номер 3222481601:01:003:5015, яка знаходиться в користуванні гр. Пацьори Людмили Олександрівни та розташована в с.Гатне, Фастівського (Києво-Святошинський) району Київської області по  вулиці  Польова з «діл. 2» на «діл. 2-Б».
 1. Спеціалістам виконкому внести зміни в облікову документацію.
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Лєзніка М.Г.
      Сільський голова                                                Олександр ПАЛАМАРЧУК             ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
Р І Ш Е Н Н Я
від  29 квітня  2021 року                                                                 № 3/22
с. Гатне   Про відмову у  присвоєнні  адреси  об’єкту будівництва на земельній ділянці гр.  Шустера О.А.   Керуючись ст. 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.6 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», розглянувши заяву гр. Шустера Олександра Альбертовича про присвоєння адреси об’єкту будівництва розміщеному на земельній ділянці  площею 0,0589 га, кадастровий номер 3222481601:01:053:5641, з цільовим призначенням:  для   будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в с.Гатне по вул. Салютна, враховуючи те, що подані документи не відповідають вимогам п.4.2 Положення про порядок присвоєння та зміни адрес об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого майна населених пунктів Гатненської сільської ради затвердженого рішенням четвертої сесії Гатненської сільської ради від 22.01.2021 № 4/8 (відсутні документи, що дають право на виконання будівельних робіт), виконавчий комітет Гатненської сільської ради   ВИРІШИВ:  
 • Відмовити гр. Шустеру Олександру Альбертовичу в присвоєнні адреси об’єкту будівництва, розміщеному на  земельній ділянці  площею 0,0589 га, кадастровий номер 3222481601:01:053:5641,  в с. Гатне по вул. Салютна.
 1. До розгляду питання по суті повернутися після надання заявником повного пакету документів.
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на спеціаліста сектору містобудування та архітектури Гундерчука В.В.
    Сільський голова                                                Олександр ПАЛАМАРЧУК         ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
Р І Ш Е Н Н Я
від  29 квітня  2021 року                                                                 № 3/23
с. Гатне   Про відмову у  присвоєнні  адреси  об’єкту будівництва на земельній ділянці гр.  Шустера О.А.   Керуючись ст. 31  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.6 Закону  України «Про регулювання містобудівної діяльності», розглянувши заяву гр. Шустера Олександра Альбертовича  про присвоєння адреси об’єкту будівництва розміщеному на земельній ділянці  площею 0,0703 га, кадастровий номер 3222481601:01:053:5640, з цільовим призначенням:  для   будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в с.Гатне по вул. Салютна, враховуючи те, що подані документи не відповідають вимогам п.4.2 Положення про порядок присвоєння та зміни адрес об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого майна населених пунктів Гатненської сільської ради затвердженого рішенням четвертої сесії Гатненської сільської ради від 22.01.2021 № 4/8 (відсутні документи, що дають право на виконання будівельних робіт), виконавчий комітет Гатненської сільської ради   ВИРІШИВ:  
 • Відмовити гр. Шустеру Олександру Альбертовичу в присвоєнні адреси об’єкту будівництва, розміщеному на  земельній ділянці  площею 0,0703  га, кадастровий номер 3222481601:01:053:5640,  в с. Гатне по вул. Салютна.
 1. До розгляду питання по суті повернутися після надання заявником повного пакету документів.
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на спеціаліста сектору містобудування та архітектури Гундерчука В.В.
    Сільський голова                                                Олександр ПАЛАМАРЧУК     ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
Р І Ш Е Н Н Я
від  29 квітня  2021 року                                                                 № 3/24
с. Гатне   Про присвоєння  адреси  об’єктам  будівництва на земельних ділянках гр.  Скіба С.В.   Керуючись ст.31  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.6 Закону  України «Про регулювання містобудівної діяльності», розглянувши заяву гр. Скіби Сергія Володимировича про присвоєння адреси об’єктам будівництва розміщеним на земельних ділянках  з цільовим призначенням: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка),  враховуючи  подані документи,  виконавчий комітет Гатненської сільської ради   ВИРІШИВ:  
 1. Присвоїти адресу об’єктам будівництва розміщеним на земельних ділянках, які знаходиться в користуванні гр. Скіби Сергія Володимировича:
 • Ділянка площею 0,0301 га, кадастровий номер 3222481601:01:053:5481, Київська область, Фастівський район (колишній - Києво-Святошинський), село Гатне,   вулиця    Бузкова, діл. 14;
 • Ділянка площею 0,0301 га, кадастровий номер 3222481601:01:053:5482, Київська область, Фастівський район (колишній - Києво-Святошинський), село Гатне,   вулиця    Бузкова, діл. 14/1;
 • Ділянка площею 0,0302 га, кадастровий номер 3222481601:01:053:5483, Київська область, Фастівський район (колишній - Києво-Святошинський), село Гатне, вулиця    Бузкова, діл. 14/2;
 • Ділянка площею 0,0302 га, кадастровий номер 3222481601:01:053:5480, Київська область, Фастівський район (колишній - Києво-Святошинський), село Гатне,   вулиця    Бузкова, діл. 14/3.
 1. Спеціалістам виконкому внести зміни в облікову документацію.
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Лєзніка М.Г.
    Сільський голова                                                  Олександр ПАЛАМАРЧУК   ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
Р І Ш Е Н Н Я
від  29 квітня  2021 року                                                                 № 3/25
с. Гатне   Про  надання дозволу на проведення  проектно-вишукувальних робіт щодо підключення до  газової мережі  житлових будинків  в с. Гатне, вул.  Райдужна   Відповідно до пп. 9 п. а  частини першої ст. 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  розглянувши заяву гр.   Самсоновича Івана Андрійовича  про надання дозволу на проведення  проектно-вишукувальних робіт щодо підключення до  газової мережі ПАТ «Київгаз» житлових будинків в с. Гатне,  вул.  Райдужна, 22/1, 22/2 ,22/3, 22/4,  з метою  здійснення контролю за веденням земляних робіт, виконавчий комітет Гатненської сільської ради ВИРІШИВ:
 1. Надати дозвіл гр. Самсоновичу Івану Андрійовичу на проведення  проектно-вишукувальних робіт щодо підключення до  газової мережі  ПАТ «Київгаз» житлових будинку в с. Гатне, вул. Райдужна, 22/1, 22/2 ,22/3, 22/4.
 2. Надати дозвіл гр. Самсоновичу Івану Андрійовичу на підключення до газової мережі ПАТ «Київгаз»   житлових будинків в                    с. Гатне, вул.  вул.  Райдужна, 22/1, 22/2 ,22/3, 22/4,  за умови погодження з власником мережі.
 • Зобов’язати гр.  Самсоновича І.А.   перед початком проведення робіт по газифікації,  отримати  дозвіл на порушення об’єкта благоустрою.
 • Після закінчення проведення земляних робіт – відновити стан дорожнього покриття до попереднього.
 • Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань розвитку інфраструктури та охорони навколишнього середовища ( голова комісії - Скорук О.С.)
    Сільський голова                                                  Олександр ПАЛАМАРЧУК     ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
Р І Ш Е Н Н Я
від  29 квітня  2021 року                                                                 № 3/26
с. Гатне   Про  надання дозволу на проведення  проектно-вишукувальних робіт щодо підключення до  газової мережі  житлових будинків  в с. Гатне, вул.  Райдужна   Відповідно до пп. 9 п. а  частини першої ст. 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  розглянувши заяву гр.   Самсоновича Івана Андрійовича  про надання дозволу на проведення  проектно-вишукувальних робіт щодо підключення до  газової мережі ПАТ «Київгаз» житлових будинків в с. Гатне,  вул.  Райдужна, 20/1, 20/2 ,20/3, 20/4,  з метою  здійснення контролю за веденням земляних робіт, виконавчий комітет Гатненської сільської ради ВИРІШИВ:
 1. Надати дозвіл гр. Самсоновичу Івану Андрійовичу на проведення  проектно-вишукувальних робіт щодо підключення до  газової мережі  ПАТ «Київгаз» житлових будинку в с. Гатне, вул. Райдужна, 20/1, 20/2 ,20/3, 20/4.
 2. Надати дозвіл гр. Самсоновичу Івану Андрійовичу на підключення до  газової мережі ПАТ «Київгаз»   житлових будинків в                  с. Гатне, вул.  вул.  Райдужна, 20/1, 20/2, 20/3, 20/4,  за умови погодження з власником мережі.
 • Зобов’язати гр.  Самсоновича І.А.   перед початком проведення робіт по газифікації,  отримати  дозвіл на порушення об’єкта благоустрою.
 • Після закінчення проведення земляних робіт – відновити стан дорожнього покриття до попереднього.
 • Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань розвитку інфраструктури та охорони навколишнього середовища ( голова комісії - Скорук О.С.)
    Сільський голова                                                  Олександр ПАЛАМАРЧУК     ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
Р І Ш Е Н Н Я
від  29 квітня  2021 року                                                                 № 3/27
с. Гатне   Про розгляд заяви гр.  Шустера О.А. щодо  надання дозволу на проведення  проектно-вишукувальних робіт щодо підключення до  газової мережі  житлових будинків  в с. Гатне, вул.   Салютна   Керуючись ст.31  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.6 Закону  України «Про регулювання містобудівної діяльності», розглянувши заяву гр. Шустера Олександра Альбертовича  про  надання дозволу на проведення проектно-вишукувальних робіт щодо підключення до газової мережі у зв’язку з забудовою   земельної ділянки площею 0,0589 га, кадастровий номер 3222481601:01:053:5641, в с.Гатне по вул. Салютна, враховуючи те, що  подані документи  не відповідають вимогам п.4.2 Положення про порядок присвоєння та зміни адрес об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого майна населених пунктів Гатненської сільської ради затвердженого рішенням  четвертої сесії Гатненської сільської ради від 22.01.2021 № 4/8 (відсутні документи, що дають право на виконання будівельних робіт), виконавчий комітет Гатненської сільської ради   ВИРІШИВ:  
 • Відмовити гр. Шустеру Олександру Альбертовичу в наданні дозволу на проведення проектно-вишукувальних робіт щодо підключення до газової мережі у зв’язку з забудовою земельної ділянки площею 0,0589 га, кадастровий номер 3222481601:01:053:5641, в с.Гатне по вул. Салютна,
 1. До розгляду питання по суті повернутися після надання заявником повного пакету документів.
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на спеціаліста сектору містобудування та архітектури Гундерчука В.В.
    Сільський голова                                                Олександр ПАЛАМАРЧУК     ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
Р І Ш Е Н Н Я
від  29 квітня  2021 року                                                                 № 3/28
с. Гатне   Про розгляд заяви гр.  Шустера О.А. щодо  надання дозволу на проведення  проектно-вишукувальних робіт щодо підключення до  газової мережі  житлових будинків  в с. Гатне, вул.   Салютна   Керуючись ст.31  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.6 Закону  України «Про регулювання містобудівної діяльності», розглянувши заяву гр. Шустера Олександра Альбертовича  про  надання дозволу на проведення проектно-вишукувальних робіт щодо підключення до газової мережі у зв’язку з забудовою   земельної ділянки площею 0,0703  га, кадастровий номер 3222481601:01:053:5640,  в с.Гатне по вул. Салютна, враховуючи те, що  подані документи  не відповідають вимогам п.4.2 Положення про порядок присвоєння та зміни адрес об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого майна населених пунктів Гатненської сільської ради затвердженого рішенням  четвертої сесії Гатненської сільської ради від 22.01.2021 № 4/8 (відсутні документи, що дають право на виконання будівельних робіт), виконавчий комітет Гатненської сільської ради   ВИРІШИВ:  
 1. Відмовити гр. Шустеру Олександру Альбертовичу в наданні дозволу на проведення проектно-вишукувальних робіт щодо підключення до газової мережі у зв’язку з забудовою земельної ділянки площею 0,0703  га, кадастровий номер 3222481601:01:053:5640,   в с.Гатне по вул. Салютна,
 2. До розгляду питання по суті повернутися після надання заявником повного пакету документів.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на спеціаліста сектору містобудування та архітектури Гундерчука В.В.
    Сільський голова                                                Олександр ПАЛАМАРЧУК     ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
Р І Ш Е Н Н Я
від  29 квітня  2021 року                                                                 № 3/29
с. Гатне   Про  надання дозволу на проведення  проектно-вишукувальних робіт щодо підключення до  газової мережі  житлових будинків  в с. Гатне, вул.   Кленова   Відповідно до пп. 9 п. а  частини першої ст. 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  розглянувши заяву гр.   Самсоновича Івана Андрійовича  про надання дозволу на проведення  проектно-вишукувальних робіт щодо підключення до  газової мережі ПАТ «Київгаз» житлових будинків в с. Гатне,  вул.  Кленова, 43/1, 43/2 ,43/3, 43/4, 43/5, 43/6, з метою  здійснення контролю за веденням земляних робіт, виконавчий комітет Гатненської сільської ради ВИРІШИВ:
 1. Надати дозвіл гр. Самсоновичу Івану Андрійовичу на проведення  проектно-вишукувальних робіт щодо підключення до  газової мережі  ПАТ «Київгаз» житлових будинку в с. Гатне, вул.  Кленова, 43/1, 43/2 ,43/3, 43/4, 43/5, 43/6.
 2. Надати дозвіл гр. Самсоновичу Івану Андрійовичу на підключення до газової мережі ПАТ  « Київгаз»  житлових будинків в  с. Гатне, вул.  вул.  Кленова, 43/1, 43/2 ,43/3, 43/4, 43/5, 43/6,  за умови погодження з власником мережі.
 • Зобов’язати гр.  Самсоновича І.А.   перед початком проведення робіт по газифікації,  отримати  дозвіл на порушення об’єкта благоустрою.
 • Після закінчення проведення земляних робіт – відновити стан дорожнього покриття до попереднього.
 • Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань розвитку інфраструктури та охорони навколишнього середовища ( голова комісії  - Скорук О.С.)
    Сільський голова                                                  Олександр ПАЛАМАРЧУК       ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
Р І Ш Е Н Н Я
від  29 квітня  2021 року                                                                 № 3/30
с. Гатне   Про  надання дозволу на проведення  проектно-вишукувальних робіт щодо підключення до  газової мережі  житлових будинків  в с. Гатне, вул. Бузкова   Відповідно до пп. 9 п. а  частини першої ст. 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  розглянувши заяву гр.  Скіби Сергія Володимировича про надання дозволу на проведення проектно-вишукувальних робіт щодо підключення до  газової мережі ПАТ «Київгаз» житлових будинків в с. Гатне,  вул.  Бузкова, 14, 14/1, 14/2 ,14/3,   з метою  здійснення контролю за веденням земляних робіт, виконавчий комітет Гатненської сільської ради ВИРІШИВ:
 1. Надати дозвіл гр. Скібі Сергію Володимировичу на проведення  проектно-вишукувальних робіт щодо підключення до  газової мережі  ПАТ «Київгаз» житлових будинку в с. Гатне, вул. Бузкова, 14, 14/1, 14/2 ,14/3.
 2. Надати дозвіл гр. Скібі Сергію Володимировичу на підключення до  газової мережі ПАТ  « Київгаз»  житлових будинків в  с. Гатне, вул.     Бузкова, 14, 14/1, 14/2 ,14/3,  за умови погодження з власником мережі.
 • Зобов’язати гр. Скібі С.В.  перед початком проведення робіт по газифікації,  отримати  дозвіл на порушення об’єкта благоустрою.
 • Після закінчення проведення земляних робіт – відновити стан дорожнього покриття до попереднього.
 • Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань розвитку інфраструктури та охорони навколишнього середовища ( голова комісії - Скорук О.С.)
    Сільський голова                                                  Олександр ПАЛАМАРЧУК         ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
Р І Ш Е Н Н Я
від  29 квітня  2021 року                                                                 № 3/31
с. Гатне   Про переведення дачного (садового) будинку у житловий будинок  по вул.  Ревен Яр, буд.23-А в с. Віта-Поштова   Відповідно до ст. 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядком переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, у жилі будинки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 321, розглянувши звернення гр.  Савельєва Володимира Віталійовича, інші подані документи, щодо переведення садового будинку у жилий будинок, враховуючи висновок щодо  технічної можливості експлуатації об’єкта нерухомого майна від  28.04.2021  складений ПП «Старокостянтинівське бюро технічної інвентаризації»,   виконавчий комітет Гатненської  сільської  ради   ВИРІШИВ:  
 1. Перевести садовий будинок у жилий будинок, належний                        гр.  Савельєву Володимиру Віталійовичу   на праві приватної власності на підставі   Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності  від 02.10.2018 р.,  що знаходиться  за адресою: Київська область, Фастівський (Києво-Святошинський) район,  село Віта-Поштова,  вулиця   Ревен Яр, буд. 23-А.
 2. Спеціалісту виконавчого комітету внести  зміни в облікову документацію.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на старосту Климука А.Г.
    Сільський голова                                                  Олександр ПАЛАМАРЧУК           ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
Р І Ш Е Н Н Я
від  29 квітня  2021 року                                                                 № 3/32
с. Гатне   Про переведення дачного (садового) будинку у житловий будинок  по вул.  Південна, буд.100  в   с/т «  Ратай », с. Гатне   Відповідно до ст. 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядком переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, у жилі будинки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 321, розглянувши звернення гр.  Гаврилюка Романа Івановича, інші подані документи, щодо переведення садового будинку у жилий будинок, враховуючи висновок щодо  технічної можливості експлуатації об’єкта нерухомого майна від 05.04.2021  складений ТОВ «Інститут незалежної експертної оцінки»,   виконавчий комітет Гатненської  сільської  ради   ВИРІШИВ:  
 1. Перевести садовий будинок у жилий будинок, належний                        гр.  Гаврилюку Роману Івановичу   на праві приватної власності на підставі   Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності  від 25.03.2021 р.,  що знаходиться  за адресою: Київська область, Фастівський (Києво-Святошинський) район,  с. Гатне,                    « Ратай » садове товариство,  вулиця  Південна, буд. 100.
 2. Спеціалісту виконавчого комітету внести  зміни в облікову документацію.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету Сідякіну Л.М.
      Сільський голова                                                  Олександр ПАЛАМАРЧУК           ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
Р І Ш Е Н Н Я
від  29 квітня  2021 року                                                                 № 3/33
с. Гатне   Про  погодження  робочого проекту зовнішнього електропостачання житлового будинку Доманова І.Ю.   Відповідно до  пп. 9 п. а  частини першої ст. 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши лист представника ТОВ «ТЕХЕЛЕКТРО-79» про  погодження розміщення об’єктів електроенергетики передбачене проектною документацією: «Реконструкція Л-3, ТП-288 для приєднання до електричних мереж електроустановок індивідуального житлового будинку Доманова І.Ю., вул. Івана Сірка, 2/5, 2/2  в  с. Гатне, Києво-Святошинського району  Київської області», враховуючи поданий для ознайомлення робочий проект, виконавчий комітет Гатненської сільської ради ВИРІШИВ:  
 1. Погодити робочий проект об’єкта будівництва:  «Реконструкція     Л-3, ТП-288 для приєднання до електричних мереж електроустановок індивідуального житлового будинку Доманова І.Ю по вул. Івана Сірка, 2/5, 2/2  в  с. Гатне, Києво-Святошинського району  Київської області»
      Сільський голова                                                 Олександр ПАЛАМАРЧУК                     ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
Р І Ш Е Н Н Я
від  29 квітня  2021 року                                                                 № 3/34
с. Гатне   Про  погодження  робочого проекту зовнішнього електропостачання житлового будинку  Дмитренко О.В.   Відповідно до  пп. 9 п. а  частини першої ст. 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши лист представника ТОВ «ТЕХЕЛЕКТРО-79» про  погодження розміщення об’єктів електроенергетики передбачене проектною документацією: «Реконструкція     Л-3, ТП - 1126 для приєднання до електричних мереж електроустановок індивідуального житлового будинку Дмитренко О.В. по вул. Амбулаторна, 14  в  с. Гатне, Києво-Святошинського району  Київської області», враховуючи поданий для ознайомлення робочий проект, виконавчий комітет Гатненської сільської ради ВИРІШИВ:  
 1. Погодити робочий проект об’єкта будівництва:  «Реконструкція     Л-3, ТП-1126 для приєднання до електричних мереж електроустановок індивідуального житлового будинку Дмитренко О.В. по вул. Амбулаторна, 14  в  с. Гатне, Києво-Святошинського району  Київської області»
      Сільський голова                                                  Олександр ПАЛАМАРЧУК                           ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
Р І Ш Е Н Н Я
від  29 квітня  2021 року                                                                 № 3/35
с. Гатне   Про  погодження  робочого проекту зовнішнього електропостачання житлового будинку Гаврилюк Р.І.    Відповідно до  пп. 9 п. а  частини першої ст. 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши лист представника ТОВ «ТЕХЕЛЕКТРО-79» про  погодження розміщення об’єктів електроенергетики передбачене проектною документацією: «Реконструкція     Л-3, ТП - 1126 для приєднання до електричних мереж електроустановок індивідуального житлового будинку Гаврилюк Р.І. по вул. Амбулаторна, 14-А  в  с. Гатне, Києво-Святошинського району  Київської області», враховуючи поданий для ознайомлення робочий проект, виконавчий комітет Гатненської сільської ради ВИРІШИВ:  
 1. Погодити робочий проект об’єкта будівництва:  «Реконструкція     Л-3, ТП-1126 для приєднання до електричних мереж електроустановок індивідуального житлового будинку Гаврилюк Р.І. по вул. Амбулаторна, 14-А  в  с. Гатне, Києво-Святошинського району  Київської області»
    Сільський голова                                                  Олександр ПАЛАМАРЧУК                       ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
Р І Ш Е Н Н Я
від  29 квітня  2021 року                                                                 № 3/36
с. Гатне   Про  погодження  робочого проекту зовнішнього електропостачання житлового будинку Кобрина К.Ю.   Відповідно до  пп. 9 п. а  частини першої ст. 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши лист представника ТОВ «ТЕХЕЛЕКТРО-79» про  погодження розміщення об’єктів електроенергетики передбачене проектною документацією: «Реконструкція     Л-3, ТП - 1650 для приєднання до електричних мереж електроустановок індивідуального житлового будинку Кобрина К.Ю. по вул. Київська, 23  в  с. Віта-Поштова, Києво-Святошинського району  Київської області», враховуючи поданий для ознайомлення робочий проект, виконавчий комітет Гатненської сільської ради ВИРІШИВ:  
 1. Погодити робочий проект об’єкта будівництва:  «Реконструкція     Л-3, ТП-1650 для приєднання до електричних мереж електроустановок індивідуального житлового будинку Кобрина К.Ю. по вул. Київська, 23  в               с. Віта-Поштова, Києво-Святошинського району  Київської області»
    Сільський голова                                                  Олександр ПАЛАМАРЧУК                           ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
Р І Ш Е Н Н Я
від  29 квітня  2021 року                                                                 № 3/37
с. Гатне   Про  погодження  робочого проекту зовнішнього електропостачання житлового будинку  Петрик В.В. та Верещагіна І.А.   Відповідно до  пп. 9 п. а  частини першої ст. 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши лист представника ТОВ «ТЕХЕЛЕКТРО-79» про  погодження розміщення об’єктів електроенергетики передбачене проектною документацією: «Л-5, ТП - 1650 для приєднання до електричних мереж електроустановок індивідуального житлового будинку Петрик В.В. та Верещагіна І.А. по вул. Озерна, 9 та 11  в  с. Віта-Поштова, Києво-Святошинського району  Київської області», враховуючи поданий для ознайомлення робочий проект, виконавчий комітет Гатненської сільської ради ВИРІШИВ:  
 1. Погодити робочий проект об’єкта будівництва:  «Реконструкція     Л-5, ТП-1650 для приєднання до електричних мереж електроустановок індивідуального житлового будинку Петрик В.В. та Верещагіна І.А. по              вул. Озерна, 9 та 11  в  с. Віта-Поштова, Києво-Святошинського району  Київської області»
      Сільський голова                                                  Олександр ПАЛАМАРЧУК                     ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
Р І Ш Е Н Н Я
від  29 квітня  2021 року                                                                 № 3/38
с. Гатне   Про  погодження  робочого проекту зовнішнього електропостачання житлового будинку  Годована Г.В.   Відповідно до  пп. 9 п. а  частини першої ст. 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши лист представника ТОВ «Нові електромережі» про  погодження розміщення об’єктів електроенергетики передбачене проектною документацією: «Реконструкція     Л-2, ТП-3254 для приєднання до електричних мереж електроустановок індивідуального житлового будинку Годована Г.В.  кад. № 3222481600:02:010:0345 в  с. Гатне, Києво-Святошинського району  Київської області», враховуючи поданий для ознайомлення робочий проект, виконавчий комітет Гатненської сільської ради   ВИРІШИВ:  
 1. Погодити робочий проект об’єкта будівництва:  «Реконструкція     Л-2, ТП-3254 для приєднання до електричних мереж  електроустановок індивідуального житлового будинку Годована Г.В.  кадастровий номер 3222481600:02:010:0345 в  с. Гатне, Києво-Святошинського району  Київської області»
    Сільський голова                                                  Олександр ПАЛАМАРЧУК                     ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
Р І Ш Е Н Н Я
від  29 квітня  2021 року                                                                 № 3/39
с. Гатне   Про  погодження  робочого проекту зовнішнього електропостачання житлового будинку  Тищенко Д.О.   Відповідно до  пп. 9 п. а  частини першої ст. 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши лист представника  ПрАТ «ДТЕК Київські Регіональні Електромережі» про  погодження розміщення об’єктів електроенергетики передбачене проектною документацією: «Реконструкція     Л-1, ТП - 2896 для приєднання до електричних мереж електроустановок житлового будинку  Тищенко Д.О., вул. Прикордонна, 84  в  с. Гатне, Києво-Святошинського району  Київської області», враховуючи поданий для ознайомлення робочий проект, виконавчий комітет Гатненської сільської ради   ВИРІШИВ:  
 1. Погодити робочий проект об’єкта будівництва:  «Реконструкція     Л-1, ТП-2896 для приєднання до електричних мереж електроустановок житлового будинку  Тищенко Д.О.  по вул. Прикордонна, 84  в  с. Гатне, Києво-Святошинського району  Київської області»
      Сільський голова                                                  Олександр ПАЛАМАРЧУК                   ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
Р І Ш Е Н Н Я
від  29 квітня  2021 року                                                                 № 3/40
с. Гатне   Про  погодження  робочого проекту зовнішнього електропостачання житлового будинку   Романюк С.Л.   Відповідно до  пп. 9 п. а  частини першої ст. 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши лист представника  ПрАТ «ДТЕК Київські Регіональні Електромережі» про  погодження розміщення об’єктів електроенергетики передбачене проектною документацією: «Реконструкція Л-РП-2777-ІІ, ПС «Чабани» для приєднання до електричних мереж електроустановок житлового будинку  Романюк С.Л. по вул.  Підлісна, 75, 77, 79, 81 в  с. Гатне, Києво-Святошинського району  Київської області», враховуючи поданий для ознайомлення робочий проект, виконавчий комітет Гатненської сільської ради   ВИРІШИВ:  
 1. Погодити робочий проект об’єкта будівництва:  «Реконструкція     Л-РП-2777-ІІ, ПС «Чабани» для приєднання до електричних мереж   електроустановок житлового будинку  Романюк С.Л. по вул.  Підлісна, 75, 77, 79, 81 в  с. Гатне, Києво-Святошинського району  Київської області»
    Сільський голова                                                  Олександр ПАЛАМАРЧУК                     ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
Р І Ш Е Н Н Я
від  29 квітня  2021 року                                                                 № 3/41
с. Гатне   Про  погодження  робочого проекту зовнішнього електропостачання житлового будинку  Пахолка О.В.   Відповідно до  пп. 9 п. а  частини першої ст. 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши лист представника ТОВ «ТЕХЕЛЕКТРО-79» про  погодження розміщення об’єктів електроенергетики передбачене проектною документацією: «Реконструкція   Л-2, ТП-2890 для приєднання до електричних мереж електроустановок індивідуального житлового будинку Пахолка О.В.   кад.№3222481600:02:010:5789 в с. Гатне, Києво-Святошинського району  Київської області»,  враховуючи поданий для ознайомлення робочий проект, виконавчий комітет Гатненської сільської ради ВИРІШИВ:  
 1. Погодити робочий проект об’єкта будівництва:  «Реконструкція        Л-2, ТП-2890 для приєднання до електричних мереж електроустановок індивідуального житлового будинку Пахолка О.В. кадастровий номер 3222481600:02:010:5789 в с. Гатне, Києво-Святошинського району  Київської області»
      Сільський голова                                                  Олександр ПАЛАМАРЧУК                   ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
Р І Ш Е Н Н Я
від  29 квітня  2021 року                                                                 № 3/42
с. Гатне   Про  погодження  робочого проекту зовнішнього електропостачання житлового будинку    Ємець С.В.   Відповідно до  пп. 9 п. а  частини першої ст. 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши лист представника  ПрАТ «ДТЕК Київські Регіональні Електромережі» про  погодження розміщення об’єктів електроенергетики передбачене проектною документацією:  «Реконструкція Л-4, ТП-313 для приєднання до електричних мереж електроустановок житлового будинку Ємець С.В. кадастровий                                    № 3222481202:02:008:5452 в  с. Юрівка, Києво-Святошинського району  Київської області», враховуючи поданий для ознайомлення робочий проект, виконавчий комітет Гатненської сільської ради   ВИРІШИВ:  
 1. Погодити робочий проект об’єкта будівництва:  «Реконструкція     Л-4, ТП-313 для приєднання до електричних мереж електроустановок житлового будинку  Ємець С.В. кад № 3222481202:02:008:5452 в  с. Юрівка, Києво-Святошинського району  Київської області»
    Сільський голова                                                  Олександр ПАЛАМАРЧУК                       ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
Р І Ш Е Н Н Я
від  29 квітня  2021 року                                                                 № 3/43
с. Гатне   Про  погодження  робочого проекту зовнішнього електропостачання житлового будинку  Токарєва Н.В.   Відповідно до  пп. 9 п. а  частини першої ст. 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши лист представника  ПрАТ «ДТЕК Київські Регіональні Електромережі» про  погодження розміщення об’єктів електроенергетики передбачене проектною документацією:  «Реконструкція Л-2, ТП-3336 для приєднання до електричних мереж електроустановок індивідуального  житлового будинку  Токарєва Н.В. по      вул. Озерна, 21 в с. Гатне, Києво-Святошинського району  Київської області», враховуючи поданий для ознайомлення робочий проект, виконавчий комітет Гатненської сільської ради   ВИРІШИВ:  
 1. Погодити робочий проект об’єкта будівництва:  «Реконструкція     Л-2, ТП-3336 для приєднання до електричних мереж електроустановок індивідуального житлового будинку  Токарєва Н.В. по вул. Озерна, 21  в                 с. Гатне, Києво-Святошинського району  Київської області»
    Сільський голова                                                  Олександр ПАЛАМАРЧУК                     ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
Р І Ш Е Н Н Я
від  29 квітня  2021 року                                                                 № 3/44
с. Гатне   Про  погодження  робочого проекту зовнішнього електропостачання житлового будинку Коваленко Є.А.   Відповідно до  пп. 9 п. а  частини першої ст. 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши лист представника  ПрАТ «ДТЕК Київські Регіональні Електромережі» про  погодження розміщення об’єктів електроенергетики передбачене проектною документацією:  «Реконструкція Л-2, ТП-740 для приєднання до електричних мереж електроустановок житлового будинку  Коваленко Є.А. по вул. Лісова, 11А  в  с. Гатне, Києво-Святошинського району  Київської області», враховуючи поданий для ознайомлення робочий проект, виконавчий комітет Гатненської сільської ради   ВИРІШИВ:  
 1. Погодити робочий проект об’єкта будівництва:  «Реконструкція     Л-2, ТП-740 для приєднання до електричних мереж електроустановок житлового будинку  Коваленко Є.А. по вул. Лісова, 11А  в  с. Гатне, Києво-Святошинського району  Київської області»
    Сільський голова                                                  Олександр ПАЛАМАРЧУК                     ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
Р І Ш Е Н Н Я
від  29 квітня  2021 року                                                                 № 3/45
с. Гатне   Про  погодження  робочого проекту зовнішнього електропостачання житлового будинку Коваль М.В.   Відповідно до  пп. 9 п. а  частини першої ст. 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши лист представника  ПрАТ «ДТЕК Київські Регіональні Електромережі» про  погодження розміщення об’єктів електроенергетики передбачене проектною документацією:  «Реконструкція Л-1, ТП-2244 для приєднання до електричних мереж електроустановок індивідуального житлового будинку  Коваль М.В. по                вул. Прикордонна, 120Б в  с. Гатне, Києво-Святошинського району  Київської області», враховуючи поданий для ознайомлення робочий проект, виконавчий комітет Гатненської сільської ради   ВИРІШИВ:  
 1. Погодити робочий проект об’єкта будівництва:  «Реконструкція     Л-1, ТП-2244 для приєднання до електричних мереж електроустановок індивідуального житлового будинку  Коваль М.В. по вул. Прикордонна, 120Б  в  с. Гатне, Києво-Святошинського району  Київської області»
      Сільський голова                                                  Олександр ПАЛАМАРЧУК                     ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
Р І Ш Е Н Н Я
від  29 квітня  2021 року                                                                 № 3/46
с. Гатне   Про  погодження  робочого проекту зовнішнього електропостачання житлового будинку  Кузнецова А.О.   Відповідно до  пп. 9 п. а  частини першої ст. 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши лист представника  ПрАТ «ДТЕК Київські Регіональні Електромережі» про  погодження розміщення об’єктів електроенергетики передбачене проектною документацією:  :  «Реконструкція Л-2, ТП-885 для приєднання до електричних мереж електроустановок індивідуального житлового будинку  Кузнецова А.О. по вул. Кленова,61, 61/1 в  с. Гатне, Києво-Святошинського району  Київської області», враховуючи поданий для ознайомлення робочий проект, виконавчий комітет Гатненської сільської ради   ВИРІШИВ:  
 1. Погодити робочий проект об’єкта будівництва:  «Реконструкція     Л-2, ТП-885 для приєднання до електричних мереж електроустановок індивідуального житлового будинку  Кузнецова А.О. по вул. Кленова,61, 61/1 в  с. Гатне, Києво-Святошинського району  Київської області»
      Сільський голова                                                  Олександр ПАЛАМАРЧУК                   ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
Р І Ш Е Н Н Я
від  29 квітня  2021 року                                                                 № 3/47
с. Гатне   Про  погодження  робочого проекту зовнішнього електропостачання житлового будинку  Пахолка О.В.   Відповідно до  пп. 9 п. а  частини першої ст. 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши лист представника ТОВ «ТЕХЕЛЕКТРО-79» про  погодження розміщення об’єктів електроенергетики передбачене проектною документацією: «Реконструкція  ТП -  10/04 кВ № 2890 для приєднання до електричних мереж електроустановок  житлового будинку Пахолка О.В.  кад.№3222481601:01:006:5151/5152 в с. Гатне, Києво-Святошинського району  Київської області», враховуючи поданий для ознайомлення робочий проект, виконавчий комітет Гатненської сільської ради ВИРІШИВ:  
 1. Погодити робочий проект об’єкта будівництва:  «Реконструкція       ТП-10/04 кВ № 2890 для приєднання до електричних мереж  електроустановок житлового будинку Пахолка О.В. кадастровий номер                    3222481601:01:006:5151/5152 в с. Гатне, Києво-Святошинського району  Київської області»
      Сільський голова                                                  Олександр ПАЛАМАРЧУК                       ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
Р І Ш Е Н Н Я
від  29 квітня  2021 року                                                                 № 3/48
с. Гатне   Про  погодження  робочого проекту зовнішнього електропостачання житлового будинку Верещагіна А.В.   Відповідно до  пп. 9 п. а  частини першої ст. 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши лист представника ТОВ «ТЕХЕЛЕКТРО-79» про  погодження розміщення об’єктів електроенергетики передбачене проектною документацією: «Реконструкція     Л-5, ТП-1650 для приєднання до електричних мереж електроустановок індивідуального житлового будинку Верещагіна І.А. по вул. Кільцева, кад. № 3222481201:01:005:5186,  в  с. Віта-Поштова, Києво-Святошинського району  Київської області», враховуючи поданий для ознайомлення робочий проект, виконавчий комітет Гатненської сільської ради   ВИРІШИВ:  
 1. Погодити робочий проект об’єкта будівництва:  «Реконструкція     Л-5, ТП-1650 для приєднання до електричних мереж електроустановок індивідуального житлового будинку Верещагіна І.А. по вул. Кільцева,                  кад. № 3222481201:01:005:5186  в  с. Віта-Поштова, Києво-Святошинського району  Київської області»
    Сільський голова                                                  Олександр ПАЛАМАРЧУК                       ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
Р І Ш Е Н Н Я
від  29 квітня  2021 року                                                                 № 3/49
с. Гатне   Про  погодження  робочого проекту зовнішнього електропостачання житлового будинку   Марченко О.О.   Відповідно до  пп. 9 п. а  частини першої ст. 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши лист представника  ПрАТ «ДТЕК Київські Регіональні Електромережі» про  погодження розміщення об’єктів електроенергетики передбачене проектною документацією:  :  «Реконструкція Л-4, ТП-2892 для приєднання до електричних мереж   електроустановок житлового будинку  Марченко О.О. по вул. В.Швеця, кад. №3222481601:01:052:0174 в  с. Гатне, Києво-Святошинського району  Київської області», враховуючи поданий для ознайомлення робочий проект, виконавчий комітет Гатненської сільської ради   ВИРІШИВ:  
 1. Погодити робочий проект об’єкта будівництва:  «Реконструкція     Л-4, ТП-2892 для приєднання до електричних мереж  електроустановок житлового будинку  Марченко О.О. по вул. В.Швеця, кад. №3222481601:01:052:0174 в с. Гатне, Києво-Святошинського району  Київської області»
      Сільський голова                                                  Олександр ПАЛАМАРЧУК                   ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
Р І Ш Е Н Н Я
від  29 квітня  2021 року                                                                 № 3/50
с. Гатне   Про   розгляд питання щодо погодження  робочого проекту зовнішнього електропостачання житлового будинку    Климовича С.С.   Відповідно до  пп. 9 п. а  частини першої ст. 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши лист  інженера-проектувальника Донченка Є.Ю. про  погодження робочого проекту:   «Зовнішнє та внутрішнє електропостачання   індивідуального житлового будинку  за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район,                с. Гатне, вул. Симоненка, 39 гр.  Климович С.С., розглянувши поданий для ознайомлення робочий проект, враховуючи те, що передбачене проектом  будівництво заплановане  по земельній ділянці, що знаходиться в користуванні юридичної особи, яка не погодила ведення зазначених робіт, виконавчий комітет Гатненської сільської ради   ВИРІШИВ:  
 1. Відмовити в погодженні робочого проекту: «Зовнішнє та внутрішнє електропостачання індивідуального житлового будинку за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район,  с. Гатне, вул. Симоненка, 39                          гр.  Климович С.С.» розробленого ТОВ «СВІТЛО-КИЇВЩИНИ».
      Сільський голова                                                  Олександр ПАЛАМАРЧУК               ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
Р І Ш Е Н Н Я
від  29 квітня  2021 року                                                                 № 3/51
с. Гатне   Про   розгляд питання щодо погодження  робочого проекту зовнішнього електропостачання житлового будинку   Хоменко В.А.   Відповідно до  пп. 9 п. а  частини першої ст. 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши  заяву Хоменка Вадима Анатолійовича про  погодження робочого проекту:   «Зовнішнє та внутрішнє електропостачання   індивідуального житлового будинку  за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район,   с. Гатне, вул. Озерна,87, розглянувши поданий для ознайомлення робочий проект, враховуючи те, що  по заплановані трасі прокладання підземних електромереж встановлено електичні опори, що не відповідає робочому проекту, виконавчий комітет Гатненської сільської ради ВИРІШИВ:  
 1. Відмовити гр. Хоменко Вадиму Анатолійовичу в погодженні робочого проекту: «Зовнішнє та внутрішнє електропостачання індивідуального житлового будинку  за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район,  с. Гатне, вул.  Озерна, 87», розробленого ТОВ «СВІТЛО-КИЇВЩИНИ».
      Сільський голова                                                  Олександр ПАЛАМАРЧУК                 ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
Р І Ш Е Н Н Я
від  29 квітня  2021 року                                                                 № 3/52
с. Гатне   Про  погодження паспорта прив’язки  тимчасової  споруди  для провадження  підприємницької  діяльності   ФОП Ситниченко О.Г та ФОП Ситниченко Н.В.   Керуючись  Законами  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  «Про  регулювання  містобудівної  діяльності»,    «Про  благоустрій  населених  пунктів», наказом  Міністерства  регіонального  розвитку, будівництва  та  житлово-комунального  господарства  України  від  21.10.2011 № 244  «Про  затвердження  Порядку  розміщення  тимчасових  споруд  для  провадження  підприємницької  діяльності»,  розглянувши   заяву фізичних осіб-підприємців  Ситниченка Олександра Григоровича та Ситниченко Наталії Вікторівни про   погодження паспорта прив’язки   тимчасової споруди   для провадження підприємницької діяльності в с. Гатне по вул. Київська, 132-А, враховуючи подані документи, виконавчий  комітет  Гатненської сільської    ради ВИРІШИВ:
 1. Погодити фізичним особам-підприємцям    Ситниченку Олександру Григоровичу та Ситниченко Наталії Вікторівні паспорт прив’язки   тимчасової споруди   для провадження підприємницької діяльності по вул. Київська,                 132-А, с. Гатне, Фастівського району Київської області.
 2. Зобов’язати  ФОП  Ситниченко О.Г та ФОП Ситниченко Н.В.
2.1 Утримувати  в  належному  стані  закріплену  за  тимчасовою  спорудою  територію, обладнати сміттєвими баками, встановити належне  освітлення  та  укласти  договір  на  вивіз  твердих  побутових  відходів.
 • Дотримуватися  вимог  щодо  технологічної  безпеки  функціонування, безпечної  експлуатації  тимчасової  споруди, протипожежних, санітарних  вимог  та  вимог  техніки  безпеки.
 • Вжити заходів щодо встановлення на підпорядкованій території камери зовнішнього відеоспостереження.
 1. Контроль за  виконанням  цього  рішення  покласти  на постійну депутатську комісії з питань підприємницької діяльності, промислової політики, торгівлі, реклами, благоустрою, транспорту та зв'язку (голова комісії Ворушев С.Є.)
  Сільський голова                                                 Олександр ПАЛАМАРЧУК   ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
Р І Ш Е Н Н Я
від  29 квітня  2021 року                                                                 № 3/53
с. Гатне   Про  розміщення  тимчасової  споруди  для провадження  підприємницької  діяльності  ФОП   Зверховський Є.С.   Керуючись  Законами  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  «Про  регулювання  містобудівної  діяльності»,    «Про  благоустрій  населених  пунктів», наказом  Міністерства  регіонального  розвитку, будівництва  та  житлово-комунального  господарства  України  від  21.10.2011 № 244  «Про  затвердження  Порядку  розміщення  тимчасових  споруд  для  провадження  підприємницької  діяльності»,  розглянувши   заяву фізичної особи-підприємця Зверховського Євгенія Сергійовича про  надання  дозволу  на   розміщення  тимчасової споруди   для провадження підприємницької діяльності в с. Гатне по вул.  Космонавтів, 4, враховуючи подані документи, виконавчий  комітет  Гатненської сільської    ради ВИРІШИВ:
 1. Погодити фізичній особі-підприємцю Зверховському Євгенію Сергійовичу розміщення  тимчасової  споруди  для  провадження  підприємницької  діяльності  площею 16,15 м2 в  селі  Гатне по вулиці   Космонавтів, 4,   на  5  років  з  дати  оформлення  паспорта  прив’язки  тимчасової  споруди.
 2. Погодити ФОП Зверховському Є.С. паспорт прив’язки тимчасової споруди по вул. Космонавтів , 4, с. Гатне, Фастівського р-у Київської обл.
 3. Зобов’язати ФОП Зверховського Є.С.
3.1 Утримувати в належному  стані  закріплену  за  тимчасовою  спорудою  територію, обладнати сміттєвими баками, встановити належне  освітлення  та  укласти  договір  на  вивіз  твердих  побутових  відходів.
 • Дотримуватися  вимог  щодо  технологічної  безпеки  функціонування, безпечної  експлуатації  тимчасової  споруди, протипожежних, санітарних  вимог  та  вимог  техніки  безпеки.
 • Вжити заходів щодо встановлення на підпорядкованій території камери зовнішнього відеоспостереження.
 1. Контроль за  виконанням  цього  рішення  покласти  на постійну депутатську комісії з питань підприємницької діяльності, промислової політики, торгівлі, реклами, благоустрою, транспорту та зв'язку (голова комісії Ворушев С.Є.)
  Сільський голова                                                 Олександр ПАЛАМАРЧУК ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
Р І Ш Е Н Н Я
від  29 квітня  2021 року                                                                 № 3/54
с. Гатне   Про  розгляд колективної заяви жителів вул. Довженка в с. Віта-Поштова   Керуючись  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.6 Закону  України «Про регулювання містобудівної діяльності», враховуючи розпорядження Гатненського сільського голови від 11.03.2021          № 27 «Про благоустрій Гатненської ТГ», розглянувши  колективну заяву жителів вул. Довженка в селі Віта-Поштова  про  встановлення  шлагбауму при в’їзді на вулицю Довженка, який буде працювати лише у нічний час, враховуючи те, що проїзд автомобілями осіб які не проживають на вказаній вулиці не можу бути підставою для обмеження руху транспорту на автомобільних  дорогах загального користування, виконавчий комітет Гатненської сільської ради   ВИРІШИВ:  
 1. Відмовити жителям вулиці Довженка  в селі Віта-Поштова в наданні погодження на встановлення шлагбауму при в’їзді на вулицю Довженка.
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  начальника відділу  капітального будівництва, благоустрою та ЖКГ виконавчого комітету Гатненської сільської ради Ворушева С.Є.
      Сільський голова                                                  Олександр ПАЛАМАРЧУК             ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
Р І Ш Е Н Н Я
від  29 квітня  2021 року                                                                 № 3/55
с. Гатне   Про  розгляд заяви гр. Креденс М.Г.   Керуючись  Законами  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  «Про  регулювання  містобудівної  діяльності»,    «Про  благоустрій  населених  пунктів»,  ст. 83 Земельного кодексу України,  розглянувши   заяву  гр. Креденс Маргарити Георгіївни про  надання дозволу на встановлення тимчасової огорожі (сітки) по   вул. Звенигородська, 56 в                  с. Віта-Поштова, з дотримання всіх норм та правил благоустрою,  враховуючи Протокол комісії по врегулюванню земельних та майнових відносин № 2 від 28.04.2021, що додається, виконавчий  комітет  Гатненської сільської    ради   ВИРІШИВ:  
 1. Відмовити гр. Креденс Маргарити Георгіївни  в наданні  дозволу на встановлення тимчасової огорожі (сітки) по  вул. Звенигородська, 56  в                  с. Віта-Поштова, в зв’язку з тим, що зазначена ділянка належить до земель загального користування с. Віта-Поштова та є комунальною власностю Гатненської територіальної громади.
 2. Зобов’язати гр. Креденс М.Г. в 20-ти денний термін з дня  прийняття цього рішення демонтувати незаконно встановлену огорожу.
 3. Попередити  гр. Креденс М.Г. про те, що в разі недотримання строків усунення порушення, зазначених в п. 2 цього рішення,  демонтаж огорожі буде зніснено КП «Віта».
 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на покласти на  начальника відділу  капітального будівництва, благоустрою та ЖКГ виконавчого комітету Гатненської сільської ради Ворушева С.Є.
  Сільський голова                                                 Олександр ПАЛАМАРЧУК         ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
Р І Ш Е Н Н Я
від  29 квітня  2021 року                                                                 № 3/56
с. Гатне   Про надання дозволу на санітарне обрізання (кронування) дерев на  території Гатненської ТГ   Заслухавши рекомендації Спеціалістів з благоустрою Гатненської сільської ради, щодо потреби у проведенні санітарного обрізання (кронування) дерев на території Гатненської територіальної громади Фастівського (колишнього Києво-Святошинського) району Київської області, у зв’язку із становленням небезпеки для жителів громади та нанесенням шкоди  електромережам вуличного освітлення, керуючись ст. 30 Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 28 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», постановою КМУ № 1045 від 01.08.2006 року «Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах», виконавчий комітет Гатненської сільської    ради   ВИРІШИВ:  
 1. Здійснити санітарне обрізання (кронування) дерев на території Гатненської територіальної громади Фастівського (колишнього Києво-Святошинського) району Київської області.
 2. Доручити директорам Комунального підприємства «ВІТА» Войнаровському В.Б. та Комунального підприємства «МКП ГАТНЕ» Тромсі О.О., для виконання п. 1 даного рішення залучити спеціалізовані організації та укласти відповідні договори.
 3. Роботи виконувати з дотримання правил техніки безпеки та правил благоустрою та використання території, забезпечення чистоти і порядку Гатненської територіальної громади.
 4. Територію на місці проведення робіт з проведення санітарного (кронування) дерев привести до належного стану.
 5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню.
     Сільський голова                                              Олександр ПАЛАМАРЧУК ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
Р І Ш Е Н Н Я
від  29 квітня  2021 року                                                                 № 3/57
с. Гатне   Про надання дозволу на видалення зелених насаджень по вул. Янтарна в житловому масиві «Лісовий маєток» в с. Віта-Поштова   Керуючись ст. 30 Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 28 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», постановою КМУ № 1045 від 01.08.2006 року «Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах», з метою розчищення дороги для проїзду по вул. Янтарна в житловому масиві «Лісовий маєток» в с. Віта-Поштова відповідно до Генерального плану с. Віта-Поштова, на підставі висновку, вказаному в акті обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню, наданих комісією, затвердженою рішенням виконавчого комітету Гатненської сільської ради від 30.03.2021 року № 2/55 «Про внесення змін до персонального складу комісій та рад виконавчого комітету Гатненської сільської ради», беручи до уваги акт обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню від 20.04.2021 року (додається), виконавчий комітет Гатненської сільської ради ВИРІШИВ:
 1. Надати дозвіл виконавчому комітету Гатненської сільської ради на видалення зелених насаджень по вул. Янтарна в житловому масиві «Лісовий маєток» в с. Віта-Поштова Гатненської сільської ради, згідно акта обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню, після отримання ордеру на видалення зелених насаджень у порядку згідно з чинним законодавством.
 2. Роботи виконувати з дотримання правил техніки безпеки та правил благоустрою та використання території, забезпечення чистоти і порядку Гатненської територіальної громади.
 3. Територію на місці проведення робіт привести до належного стану.
 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню.
    Сільський голова                                              Олександр ПАЛАМАРЧУК ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
Р І Ш Е Н Н Я
від  29 квітня  2021 року                                                                 № 3/58
с. Гатне   Про надання дозволу навидалення зелених насаджень на території сіл Віта-Поштова та Юрівка   Керуючись ст. 30 Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 28 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», постановою КМУ № 1045 від 01.08.2006 року «Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах», на підставі висновків, вказаних в актах обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню, наданих комісією, затвердженою рішенням виконавчого комітету Гатненської сільської ради від 30.03.2021 року № 2/55 «Про внесення змін до персонального складу комісій та рад виконавчого комітету Гатненської сільської ради», беручи до уваги акти обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню від 26.04.2021 року (додаються), виконавчий комітет Гатненської сільської ради   ВИРІШИВ:  
 1. Надати дозвіл КП «ВІТА» на видалення зелених насаджень на території сіл Віта-Поштова та Юрівка Гатненської сільської ради, за адресами вказаними в актах обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню, після отримання ордеру на видалення зелених насаджень у порядку згідно з чинним законодавством.
 2. Роботи виконувати з дотримання правил техніки безпеки та правил благоустрою та використання території, забезпечення чистоти і порядку Гатненської територіальної громади.
 3. Територію на місці проведення робіт привести до належного стану.
 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню.
     Сільський голова                                               Олександр ПАЛАМАРЧУК   ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
Р І Ш Е Н Н Я
від  29 квітня  2021 року                                                                 № 3/59
с. Гатне   Про  погодження  робочого проекту зовнішних мереж водопроводу до  приватної забудови в  с. Гатне по вул. Коцюбинського, 25   Відповідно до  пп. 9 п. а  частини першої ст. 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Типового порядку видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів затверженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 р. № 870, розглянувши заяву                          гр. Мічуріна Дмитра Вікторовича  про  погодження  робочого поекту водопостачання приватного будинку по вул. Коцюбинського, 25 в  с. Гатне, Києво-Святошинського району  Київської області», враховуючи поданий для ознайомлення робочий проект, виконавчий комітет Гатненської сільської ради ВИРІШИВ:  
 1. Погодити робочий проект зовнішньої мережі водопроводу до приватної забудови за адресою: вул. Коцюбинського, 25, с. Гатне, Києво-Святошинського району  Київської області.
 2. Відкласти розгляд питання про видачу дозволу на порушення об’єкта благоустрою до початку виконання будівельних робіт.
 3. Гр. Мічуріну Д.В. по питанню видачі дозволу на порушення об’єкта благоустрою повторно звернутися до виконавчого комітету перед початком виконання будівельних робіт.
 4. Контроль за виконанням цього  рішення  покласти  на постійну депутатську комісії з питань підприємницької діяльності, промислової політики, торгівлі, реклами, благоустрою, транспорту та зв'язку (голова комісії Ворушев С.Є.)
    Сільський голова                                                  Олександр ПАЛАМАРЧУК       ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
Р І Ш Е Н Н Я
від  29 квітня  2021 року                                                                 № 3/60
с. Гатне   Про  погодження  робочого проекту зовнішних мереж гос-побутової каналізації для  приватної забудови в  с. Гатне по вул. Кармелюка, 3   Відповідно до  пп. 9 п. а  частини першої ст. 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Типового порядку видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів затверженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 р. № 870, розглянувши заяву                  гр. Джамаль СвітланиАнатоліївни про  погодження  робочого поекту  госп-побутової каналізації для приватного будинку по вул. Кармелюка, 3 в  с. Гатне, Києво-Святошинського району  Київської області», враховуючи поданий для ознайомлення робочий проект, виконавчий комітет Гатненської сільської ради ВИРІШИВ:  
 1. Погодити робочий проект зовнішньої мережі госп-побутової каналізації  для приватної забудови за адресою: вул. Кармелюка, 3, с. Гатне, Києво-Святошинського району  Київської області.
 2. Відкласти розгляд питання про видачу дозволу на порушення об’єкта благоустрою до початку виконання будівельних робіт.
 3. Гр. Джамаль С.А. по питанню видачі дозволу на порушення об’єкта благоустрою повторно звернутися до виконавчого комітету перед початком виконання будівельних робіт.
 • Контроль за виконанням цього рішення покласти  на постійну депутатську комісії з питань підприємницької діяльності, промислової політики, торгівлі, реклами, благоустрою, транспорту та зв'язку (голова комісії Ворушев С.Є.)
    Сільський голова                                                  Олександр ПАЛАМАРЧУК     ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
Р І Ш Е Н Н Я
від  29 квітня  2021 року                                                                 № 3/61
с. Гатне   Про надання дозволу на здійснення роздрібної торгівлі гр. Дарій О.В.   Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України  від 15.06.2006р. № 833 ”Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення”,   Наказу Міністерства економіки України від 09.04.2007 № 104 «Про затвердження Правил роздрібної торгівлі непродовольчими товарами», та підпункту 8 пункту а статті 30, підпункту 2,3 пункту б статті 30, пункту 6 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування», розглянувши заяву  гр. Дарій Ольги Віталіївни про надання дозволу на розміщення торгівельної точки  з роздрібної торгівлі глиняними виробами в с. Віта-Поштова (автомобільна дорога Київ-Одеса) біля ресторану «Батьківська хата» на період з 01.01.2021 по 31.12.2021, враховуючи надані документи, виконавчий комітет Гатненської сільської ради ВИРІШИВ:
 1. Надати дозвіл Дарій Ользі Віталіївні на розміщення торгівельної точки з роздрібної торгівлі  зеленими насадженнями, квітами та ягодами в                с. Віта-Поштова  по вул. Звенегородська поряд з магазином «Едельвейс» на період  до 31.12.2021.
 2. Торгівля на затвердженому місці повинна здійснюватися при наявності цього рішення, відповідних сертифікатів якості продукції, що реалізується.
 3. Гр. Дарій О.В. при організації торгівлі:
  • Забезпечити дотримання вимог Законів України ”Про захист прав споживачів», ”Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”.
  • Утримувати територію для здійснення торговельної діяльності та прилеглу територію в радіусі 10 метрів в належному санітарному стані, здійснювати їх прибирання після закінчення торгівлі
 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію  з питань   підприємницької діяльності, промислової політики, торгівлі, реклами, благоустрою, транспорту та зв'язку (голова комісії – Ворушев С.Є.)
  Сільський голова                                                  Олександр ПАЛАМАРЧУК ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
Р І Ш Е Н Н Я
від  29 квітня  2021 року                                                                 № 3/62
с. Гатне   Про присвоєння  адреси  об’єкту будівництва на земельній ділянці гр.  Подуфаловій О.А.    Керуючись ст. 31  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.6 Закону  України «Про регулювання містобудівної діяльності», розглянувши заяву гр. Подуфалової Олександри Андріївни   про присвоєння адреси об’єкту будівництва, розміщеному на земельній ділянці  площею 0,1000 га, кадастровий номер 3222481600:02:010:0300, з цільовим призначенням: для  індивідуального садівництва,  враховуючи  подані документи,  виконавчий комітет Гатненської сільської ради   ВИРІШИВ:  
 • Присвоїти адресу об’єкту будівництва, розміщеному на земельній ділянці  площею 0,1000 га, кадастровий номер 3222481600:02:010:0300, яка знаходиться в користуванні гр. Подуфалової Олександри Андріївни: Київська область, Фастівський район (колишній - Києво-Святошинський),  село Гатне,   вулиця   Свободи, діл.
 1. Спеціалістам виконкому внести зміни в облікову документацію.
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Лєзніка М.Г.
      Сільський голова                                                  Олександр ПАЛАМАРЧУК               ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
Р І Ш Е Н Н Я
від  29 квітня  2021 року                                                                 № 3/63
с. Гатне Про надання пріоритету на право тимчасового користування місцями  розміщення об’єктів зовнішньої реклами ТОВ « АТБ-маркет» Відповідно до статтею 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 16 Закону України «Про рекламу», Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», Типових правил розміщення зовнішньої реклами затверджених Постановою КМУ від 29 грудня 2003 р. № 2067 із змінами та доповненнями, розглянувши заяву                       гр. Третяченка Анатолія Миколайовича, який за довіреністю від імені директора ТОВ «АТБ-маркет», щодо надання пріоритету на розміщення зовнішньої реклами  в с. Гатне по вул.  Прорізна, 1, враховуючи  подані матеріали, виконавчий комітет Гатненської сільської ради ВИРІШИВ:
 1. Надати Товариству з обмеженою відповідальністю «АТБ-маркет»,    пріоритет на  право тимчасового користування місцями  зовнішньої реклами по вул. Прорізна, 1 в селі Гатне, Фастівського (Києво-Святошинського) району  Київської обл., строком на три місяці з дати прийняття цього  рішення, а саме:
 • Встановлення дахової рекламної конструкції- 1 од.
 • Розмішення щитів на фасаді будинку – 2 од.
 • Розмішення спеціальної рекламної конструкції на фасаді будинку -2 од.
 • Розміщення рекламної конструкції на фасаді будинку – 6 од.
 1. ТОВ «АТБ-маркет»:
2.1. Погодити дозвіл на розміщення рекламної конструкції:
 • з сектором містобудування та архітектури виконавчого комітету Гатненської сільської ради.
  • Надати на розгляд виконавчого комітету сільської ради примірники дозволів погоджених у встановленому законом порядку для подальшого прийняття відповідного рішення щодо розміщення рекламних засобів.
 1. У разі недодержання строку пріоритету, або несвоєчасного його продовження відповідно до діючого законодавства та у разі ненадання в установлений термін документів (примірники дозволу), пріоритет на місце розташування рекламного засобу втрачається.
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань з питань підприємницької діяльності, промислової політики, торгівлі, реклами, благоустрою, транспорту та зв'язку (голова комісії Ворушев С.Є.)
  Сільський голова                                                  Олександр ПАЛАМАРЧУК ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
Р І Ш Е Н Н Я
від  29 квітня  2021 року                                                                 № 3/64
с. Гатне   Про затвердження форми  довідки про склад сім’ї   Відповідно до Законів України  «Про звернення громадян», «Про адміністративні послуги»,  «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», у зв’язку з відсутністю законодавчого регулювання отримання громадянами довідок про склад сім’ї з місця проживання, керуючись Указом Президента України від «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» 07.02.2008 № 109/2008,  ч. 6 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  виконавчий комітет Гатненської сільської ради ВИРІШИВ:
 1. Затвердити форму  Довідки про склад сім’ї, що додається.
 2. Управлінню ЦНАП Гатненської сільської ради прийняти це рішення до керівництва в роботі.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника Гатненського сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради  Лєзніка М.Г.
    Сільський голова                                                  Олександр ПАЛАМАРЧУК                   ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
Р І Ш Е Н Н Я
від  29 квітня  2021 року                                                                 № 3/65
с. Гатне   Про затвердження форми Акта щодо підтвердження місця фактичного проживання громадян   Відповідно до Законів України  «Про звернення громадян», «Про адміністративні послуги», «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», у зв’язку з відсутністю законодавчого регулювання отримання громадянами довідок про склад сім’ї з місця проживання, керуючись Указом Президента України від «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» 07.02.2008 № 109/2008,  ч. 6 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  виконавчий комітет Гатненської сільської ради ВИРІШИВ:
 1. Затвердити форму Акта щодо підтвердження місця фактичного проживання громадян, що додається.
 2. Управлінню ЦНАП Гатненської сільської ради прийняти це рішення до керівництва в роботі.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника Гатненського сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Лєзніка М.Г.
    Сільський голова                                                  Олександр ПАЛАМАРЧУК                  
Адреса
вул. Київська,138, с. Гатне, Фастівський р-н, Київська обл., 08160
Телефон/факс

(044) 339 56 30

Кол-центр

0800-357-145