Графік особистого прийому  громадян посадовими особами Гатненської сільської ради

Графік особистого прийому  громадян  посадовими особами Гатненської сільської ради

        ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням Гатненського сільського голови            

від 04 грудня  2020  року  №  62

 

ГРАФІК

 особистого прийому  громадян   посадовими особами

 Гатненської сільської ради  

 

№ п/п

Прізвище, ім’я, по батькові, 

    Посада

Адреса

Дні прийому

Години прийому

 

1.

 

 

 

Паламарчук Олександр Іванович

 

 

 

 

 

сільський голова

с. Гатне, вул. Київська, 138

 

 

середа, друга та четверта п’ятниця місяця

9.00 - 13.00

 

с. Віта –Поштова. вул. Боярська,4

перша та третя п’ятниця місяця

9.00 - 13.00

 

  2.

 

Шульган Дмитро Юрійович

 

 

секретар ради

с. Гатне, вул. Київська, 138

 

середа, друга та четверта п’ятниця місяця

9.00 - 13.00

с. Віта –Поштова. вул. Боярська,4

перша та третя п’ятниця місяця

9.00 - 13.00

3.

Вітенко Сергій Миколайович

перший заступник сільського голови

с. Гатне, вул. Київська, 138

 

середа,     п’ятниця

9.00 - 13.00

4.

Лєзнік Михайло Геннадійович

заступник сільського голови

с. Гатне, вул. Київська, 138

 

середа,     п’ятниця

9.00 - 13.00

5.

Ляшук Світлана Миколаївна

заступник сільського голови

с. Гатне, вул. Київська, 138

 

середа,     п’ятниця

9.00 - 13.00

6.

Сідякіна

Лариса

Миколаївна

 керуючий справами (секретар) виконкому

с. Гатне, вул. Київська, 138

 

середа,     п’ятниця

 

9.00 - 13.00

 

 

Герої Радянського Союзу, Герої України, Герої Соціалістичної праці, інваліди Великої вітчизняної війни, жінки, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня», та інші громадяни, які мають заслуги перед Батьківщиною, приймаються позачергово.

 

 

        ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням Гатненського сільського голови            

від 04 грудня  2020  року  №  63

 

ПОРЯДОК

організації та проведення особистого прийому громадян 

посадовими особами Гатненської сільської ради

 

  1. Загальні положення

 

1.1. Порядок організації та проведення особистого прийому громадян посадовими особами Гатненської  сільської ради  (далі - Порядок) регламентує питання організації та проведення особистого прийому громадян посадовими особами Гатненської сільської ради.

1.2. Посадові особи, які здійснюють прийом громадян, керуються Конституцією України, Законами України «Про звернення громадян», «Про місцеве самоврядування», Указом Президента України від 07 лютого 2008 року № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування».

1.3. Особистий прийом громадян  проводиться згідно графіка прийому громадян посадовими особами Гатненської сільської ради, який затверджується розпорядженням Гатненського сільського голови.

1.4.  Цей Порядок та графік прийому громадян оприлюднюються на офіційному веб-сайті сільської ради.

 

2. Запис громадян на особистий прийом

 

2.1. Прийом громадян Гатненським сільським головою, секретарем  ради, першим заступником та заступником сільського голови, керуючим справами   (секретарем) виконавчого комітету та старостою здійснюється за попереднім записом або в день прийому без попереднього запису. 

Запис на особистий прийом до посадових осіб сільської ради проводиться працівником відповідальним за роботу із зверненнями громадян виконавчого апарату сільської ради щоденно з 8.00 до 13.00 години.  

2.2. Під час проведення запису у громадянина з'ясовується інформація (прізвище, ім'я, по батькові, адреса, соціальний стан, категорія, номер телефону, питання, з яким звертається громадянин, наявність попередніх звернень).

2.3. Після з'ясування питання, з яким звертається громадянин, відповідальний за прийом працівник вказує йому дату і час прийому відповідно до графіка особистого прийому громадян.

2.4. Якщо розв'язання питання, з яким звернувся громадянин, не входить до  компетенції  сільської ради та виконавчого комітету сільської ради, відповідальна за прийом посадова особа пояснює йому, до якого органу,  підприємства, організації чи установи треба звернутися за його вирішенням, 

надаючи за можливістю допомогу (вказує адресу, номер телефону тощо).

В особистому прийомі громадян можуть брати участь їх представники, повноваження яких оформлені в установленому порядку, та/або особи, які перебувають в родинних відносинах з цими громадянами і мають документи, що підтверджують їх особу та повноваження.

2.5. Повторний прийом громадянина з питання, яке вже розглядалося посадовими особами, проводиться лише у разі, якщо це питання не було вирішене по суті.

Реєстрація таких звернень громадян здійснюється до вимог Закону України «Про звернення громадян».

 

  1. Організація та проведення особистого прийому громадян

 

3.1. Особистий прийом громадян проводиться від імені Гатненської сільської ради та її виконавчого комітету.

3.2. В разі відсутності посадової особи, яка має проводити особистий прийом громадян, особистий прийом здійснює посадова особа за взаємозамінністю згідно з розподілом функціональних повноважень або інша уповноважена нею особа.  

В разі незгоди громадянина на особистий прийом іншою уповноваженою посадовою особою він має право подати письмове звернення, яке реєструється та опрацьовується відповідно до Закону України «Про звернення громадян», або записатися на наступний згідно з графіком особистий прийом відповідною посадовою особою Гатненської сільської ради.

3.3. Прийом Героїв Радянського Союзу, Героїв України, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни, жінок, яким присвоєне почесне звання України «Мати-героїня», проводиться першочергово.

3.4. Під час прийому особлива увага приділяється вирішенню проблем, з якими звертаються ветерани війни та праці, учасники бойових дій, учасники АТО/ ООС, особи з інвалідністю, особи, що постраждали від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, громадяни з багатодітних сімей, одинокі матері, інші громадяни, які потребують соціального захисту та підтримки.

3.5. Посадова особа, яка здійснює прийом, для забезпечення кваліфікованого роз'яснення питань, порушених громадянами, може залучати до їх розгляду представників відділів виконавчого апарату сільської ради та її структурних підрозділів відповідно до вимог чинного законодавства України. 

3.6. Питання, з якими звертаються громадяни, за можливістю вирішуються під час особистого прийому. Особа, яка веде прийом, керується законодавчими та іншими нормативно-правовими актами і в межах своєї компетенції має право прийняти одне з таких рішень:

  • задовольнити прохання чи вимогу безпосередньо під час особистого прийому;
  • відмовити в задоволенні прохання чи вимоги з посиланням на законодавство, повідомивши заявника про мотив відмови і порядок оскарження прийнятого рішення;
  • прийняти письмове звернення (за потреби додаткового вивчення і перевірки) і пояснити громадянинові причини неможливості розв'язання питань під час особистого прийому, а також про порядок і термін розгляду його звернення.

3.7. Подана громадянином на особистому прийомі письмова заява розглядається в порядку, встановленому законодавством для письмових звернень.

 

4. Результати здійснення особистого прийому громадян

 

4.1. Письмові заяви громадян   працівник  відповідальним за роботу із зверненнями громадян апарату сільської ради передає виконавцям відповідно до доручення, наданого під час особистого прийому.

4.2. Посадові особи, яким доручено розгляд звернення, забезпечують об'єктивне, всебічне і своєчасне виконання наданих доручень (рішень, резолюцій). Відповідно до чинного законодавства України не допускається надання неоднозначних, необґрунтованих або неповних відповідей за зверненнями громадян із порушенням термінів, встановлених законодавством.

4.3. Контроль за виконанням та дотриманням термінів виконання доручень (рішень, резолюцій), наданих під час особистого прийому, здійснює   працівник відповідальний за роботу із зверненнями громадян  виконавчого апарату сільської ради.

4.4. Інформацію про хід виконання доручення, наданого на особистому прийомі, протягом встановленого терміну та остаточні висновки за результатами його розгляду (копій відповідей, рішень тощо) в обов'язковому порядку надаються всіма виконавцями, зазначеними в дорученні,  працівнику відповідальному за роботу із зверненнями громадян  виконавчого апарату сільської ради.

Вказана інформація надається не пізніше наступного дня від дня надання відповіді громадянину.

На підставі отриманих матеріалів (відповідей заявнику)  працівник відповідальний за роботу із зверненнями громадян  виконавчого апарату сільської ради вносить пропозиції особам, які надавали доручення, щодо зняття заяви з контролю, якщо доручення виконано, чи щодо продовження терміну розгляду. 

4.5. Звернення громадян на особистому прийомі реєструються відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях, незалежно від форм власності затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від  14 квітня 1997 р. № 348.

 

5. Відповідальність посадових осіб

 

5.1.Посадові особи, які допустили порушення законодавства про звернення громадян, несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

5.2. До зазначених посадових осіб, які допустили неякісний розгляд звернень громадян, за неналежне виконання службових обов'язків за розглядом звернень громадян застосовуються заходи дисциплінарного впливу, передбачені чинним законодавством.

 

 

« повернутися до списку новин

Логін: *

Пароль: *