ПРИЗНАЧЕННЯ ПЕНСІЇ ТА СТРАХОВИЙ СТАЖ

Згідно з ст.24 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" №1058 страховий стаж - період (строк), протягом якого особа підлягає загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески не менше, ніж мінімальний страховий внесок (визначається як добуток мінімальної заробітної плати за відповідний період і встановленої ставки внеску).

Страховий стаж і навчання

За період до 01.01.2004 р., згідно з п."д" ч.3 ст.56 Закону України "Про пенсійне забезпечення" №1788, до стажу роботи зараховується навчання у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, в училищах і на курсах з підготовки кадрів, підвищення кваліфікації та перекваліфікації, в аспірантурі, докторантурі і клінічній ординатурі. У стаж зараховується лише період з денною формою навчання.
Час навчання підтверджується дипломами, свідоцтвами, посвідченнями, а в разі їх відсутності - довідками або іншими документами, які видані на підставі архівних даних і містять відомості про тривалість навчання (закінчення повного навчального курсу або окремих його етапів). Слід звернути увагу на те, що до трудового стажу не зараховується:
• час навчання у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах на заочній або вечірній формі навчання;
• період перебування в академічній відпустці студентів вищих і середніх спеціальних навчальних закладів;
• час навчання на підготовчих курсах при вищих навчальних закладах;
• час навчання, визначений на підставі показань свідків;
• період відпустки, який надавався після закінчення вищого або середнього спеціального навчального закладу.

Страховий стаж і час 
проходження військової служби

Відповідно до п."в" ст.56 Закону України "Про пенсійне забезпечення" №1788, в період до 01.01.2004 р. підлягає заліку в стаж роботи час проходження військової служби, перебування в партизанських загонах і з'єднаннях, служба в органах державної безпеки і внутрішніх справ та Національної поліції, незалежно від місця проходження служби.
Основним документом, надавши який пенсіонер отримує право на залік в стаж військової служби, є військовий квиток. Якщо з яких-небудь причин він не зберігся, то його альтернативою можуть бути довідки військових комісаріатів, військових частин і установ системи Міноборони, МВС, МНС, Мінтрансзв'язку, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, ДПА, Управління державної охорони, Держспецзв'язку, Держприкордонслужби, Державного департаменту з питань виконання покарань або довідки архівних і військово-лікувальних установ.
З 01.01.2004 р. період проходження військової служби також входить до страхового стажу.
Відповідно до п.7 ст.11 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" №1058, особи, які проходять строкову військову службу в Збройних Силах України, Службі безпеки України, інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях, а також службу в органах і підрозділах цивільного захисту, підлягають загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню.
При розрахунку коефіцієнта заробітної плати для призначення пенсії в період проходження військової служби враховується заробітна плата в мінімальному розмірі.
Слід мати на увазі, що тримісячна відпустка після строкової служби заліку в стаж не підлягає.

« повернутися до списку новин

Логін: *

Пароль: *