Рада

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДЕСЯТА СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 08 липня 2021 року                                                                            № 10/4

с. Гатне

 

Про  місцеві податки і збори на 2022 рік

  Відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Податкового Кодексу України від 02.12.2010 року № 2755-VI (зі змінами), сесія сільської ради, -   ВИРІШИЛА:
 1. Затвердити Положення про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Гатненської сільської ради (додаток 1).
 2. Встановити ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Гатненської сільської ради (додаток 1 до Положення).
 3. Затвердити Положення про встановлення плати за землю на території Гатненської сільської ради (додаток 2).
 4. Встановити ставки податку на землю на території Гатненської сільської ради (додаток 2 до положення).
 5. Дане рішення набирає чинності з 01.01.2022 року.
 6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету, фінансів, податкової політики, соціально-економічного розвитку та інвестицій.
    Сільський голова                                                  Олександр ПАЛАМАРЧУК                       Додаток 1 до рішення X сесії Гатненської сільської ради VIII скликання № 10/4 від 08.07.2021 р.   Положення про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Гатненської сільської ради   Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (далі – Положення) розроблено відповідно до Податкового кодексу України зі змінами від 02.12.2010 № 2755-VI та є обов’язковим до виконання юридичними та фізичними особами на території Гатненської сільської ради.
 1. Платники податку
1.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості розташованих на території Гатненської сільської ради. 1.2. Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб: а) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку; б) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом; в) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.
 1. Об'єкт оподаткування
2.1. Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка. 2.1.1. Об’єкти житлової нерухомості - будівлі, віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду, дачні та садові будинки. 2.1.1.1. Будівлі, віднесені до житлового фонду поділяються на такі типи: а) житловий будинок - будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, встановлених законом, іншими нормативно-правовими актами, і призначена для постійного у ній проживання. Житлові будинки поділяються на житлові будинки садибного типу та житлові будинки квартирного типу різної поверховості. Житловий будинок садибного типу - житловий будинок, розташований на окремій земельній ділянці, який складається із житлових та допоміжних (нежитлових) приміщень; б) прибудова до житлового будинку - частина будинку, розташована поза контуром його капітальних зовнішніх стін, і яка має з основною частиною будинку одну (або більше) спільну капітальну стіну; в) квартира - ізольоване помешкання в житловому будинку, призначене та придатне для постійного у ньому проживання; г) котедж - одно-, півтораповерховий будинок невеликої житлової площі для постійного чи тимчасового проживання з присадибною ділянкою; ґ) кімнати у багатосімейних (комунальних) квартирах - ізольовані помешкання в квартирі, в якій мешкають двоє чи більше квартиронаймачів. 2.1.1.2. Садовий будинок – будинок для літнього (сезонного) використання, який в питаннях нормування площі забудови, зовнішніх конструкцій та інженерного обладнання не відповідає нормативам, установленим для житлових будинків; 2.1.1.3. Дачний будинок – житловий будинок для використання протягом року з метою позаміського відпочинку. 2.1.2. Об'єкти нежитлової нерухомості – будівлі, приміщення, що не віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду. У нежитловій нерухомості виділяють: а) будівлі готельні - готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати, ресторани та бари, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, будинки відпочинку; б) будівлі офісні - будівлі фінансового обслуговування, адміністративно-побутові будівлі, будівлі для конторських та адміністративних цілей; в) будівлі торговельні - торгові центри, універмаги, магазини, криті ринки, павільйони та зали для ярмарків, станції технічного обслуговування автомобілів, їдальні, кафе, закусочні, бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування, будівлі підприємств побутового обслуговування; г) гаражі - гаражі (наземні й підземні) та криті автомобільні стоянки; ґ) будівлі промислові та склади; д) будівлі для публічних виступів (казино, ігорні будинки); е) господарські (присадибні) будівлі - допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо; є) інші будівлі. 2.2. Не є об'єктом оподаткування: а) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності); б) будівлі дитячих будинків сімейного типу; в) гуртожитки; г) житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської, селищної, міської ради; ґ) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину; д) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках; е) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності; є) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських об’єднань осіб з інвалідністю та їх підприємств; ж) будівлі промисловості, віднесені до групи "Будівлі промислові та склади" (код 125) Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, що використовуються за призначенням у господарській діяльності суб’єктів господарювання, основна діяльність яких класифікується у секціях B-F КВЕД ДК 009:2010, та не здаються їх власниками в оренду, лізинг, позичку; з) об’єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об’єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність; и) будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх послуг; і) об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним або прийомним сім’ям, у яких виховується п’ять та більше дітей.
 1. 3. База оподаткування
3.1. Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток. 3.2. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності. 3.3. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.
 1. Пільги із сплати податку
4.1. База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи платника податку, зменшується: а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів; б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості -                  на 120 кв. метрів; в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів; г) для приміщень, які перебуває у власності  однієї юридичної особи та розташоване в адміністративно - територіальних межах Гатненської сільської ради, загальна  сукупна площа  яких в 100 та більше разів перевищує площу вказану  в абзаці «в» пп. 266.4.1. п. 266.4 ст. 266 Податкового кодексу України  -  на  70 % ». Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік). 4.2. Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів житлової нерухомості, для фізичних осіб не надаються на: об’єкт/об’єкти оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, затвердженої рішенням органів місцевого самоврядування; об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності). 4.3. Звільняються від сплати податку з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості релігійні організації України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями). 4.4. Звільняються від сплати податку з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, учасники АТО та члени їх сімей на період проходження служби. 4.5. Всі особи пенсіонери пенсійного віку та старше, які є власниками об’єкту нерухомого майна – житлового садибного будинку, загальною площею до 300 м.кв. сплачують податок на дане нерухоме майно у розмірі 50% від розміру податку. Пільги з податку, що сплачується на відповідній території, з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб,  встановлюються відповідно до рішення Гатненської сільської ради з урахуванням вимог чинного законодавства, а саме виходячи з їх майнового стану та рівня доходів. Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів нежитлової нерухомості, встановлюються залежно від майна, яке є об’єктом оподаткування. Сільська рада до 1 лютого поточного року подає до відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням об’єкта житлової нерухомості відомості стосовно пільг, наданих ними відповідно до абзацу першого та другого цього підпункту.
 1. Ставка податку
5.1. Ставки податку для об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюються за рішенням сільської ради до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування, згідно додатку 2.
 1. Податковий період
6.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює  календарному року.
 1. Порядок обчислення суми податку
7.1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості у такому порядку: а) за наявності у власності платника податку одного об’єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється, виходячи з бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів «а» або «б» підпункту 4.1 пункту 4 цього положення, та пільги органів місцевого самоврядування з неоподатковуваної площі таких об’єктів (у разі її встановлення) та відповідної ставки податку; б) за наявності у власності платника податку більше одного об’єкта житлової нерухомості одного типу, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпунктів «а» або «б» підпункту 4.1 пункту 4 цього положення та пільги органів місцевого самоврядування з неоподатковуваної площі таких об’єктів (у разі її встановлення), та відповідної ставки податку; в) за наявності у власності платника податку об’єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпункту «в» підпункту 4.1 пункту 4 цього положення та пільги органів місцевого самоврядування з неоподатковуваної площі таких об’єктів (у разі її встановлення), та відповідної ставки податку; г) сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів 2 і 3 цього підпункту, розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги загальної площі кожного з об’єктів житлової нерухомості; ґ) за наявності у власності платника податку об’єкта (об’єктів) житлової нерухомості, у тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи юридичної особи - платника податку, загальна площа якого перевищує 300 квадратних метрів (для квартири) та/або 500 квадратних метрів (для будинку), сума податку, розрахована відповідно до підпунктів "а"-"г" цього підпункту, збільшується на 25000 гривень на рік за кожен такий об’єкт житлової нерухомості (його частку). Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості виходячи із загальної площі кожного з об’єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку. 7.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, обчисленого згідно з підпунктом 7.1 пункту 7 цього положення, та відповідні платіжні реквізити, зокрема, органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком). Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт. Контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику. Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів. 7.3.  Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо: 1) об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку; 2) розміру загальної площі об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку; 3) права на користування пільгою із сплати податку; 4) розміру ставки податку; 5) нарахованої суми податку. У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).  7.4. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов’язані щоквартально у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем розташування такого об’єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. 7.5. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально. Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості декларація юридичною особою - платником подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.
 1. 8. Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об'єкта оподаткування податком
8.1. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника - починаючи з місяця, в якому виникло право власності. 8.2. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.
 1. 9. Порядок сплати податку
9.1. Податок сплачується за місцем розташування об’єкта/об’єктів оподаткування і зараховується 100 % до сільського бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.
 1. Строки сплати податку
10.1. Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується: а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення; б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації
 1. Контроль
11.1. Контроль за правильністю та своєчасністю сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, здійснюється контролюючим органом.
 1. 12. Відповідальність
12.1. Відповідальність за повноту та правильність справляння, своєчасність сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, до сільського бюджету покладається на платників податку відповідно до Податкового кодексу України  від 02.12.2010 № 2755-VІ (зі змінами).   Сільський голова                                                  Олександр ПАЛАМАРЧУК             Додаток 1 до Положення     СТАВКИ податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки Ставки встановлюються на 2022 рік та вводяться в дію з 01 січня 2022 року. Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:
Код області Код району Код згідно з КОАТУУ Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади
32                        224                  32224811600                                                  Гатненська сільська рада 32                        224                  32224811200 32                        224                  32224811202
Класифікація будівель та споруд Ставки податку за 1 кв. метр (відсотків розміру мінімальної заробітної плати)
код найменування для юридичних осіб для фізичних осіб
1 зона 2 зона 3 зона 1 зона 2 зона 3 зона
11 Будівлі житлові
111 Будинки одноквартирні
1110 Будинки одноквартирні
1110.1 Будинки одноквартирні масової забудови 0,400     0,200    
1110.2 Котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності 0,400     0,200    
1110.3 Будинки садибного типу 0,400     0,200    
1110.4 Будинки дачні та садові 0,400     0,200    
112 Будинки з двома та більше квартирами
1121 Будинки з двома квартирами
1121.1 Будинки двоквартирні масової забудови 0,400     0,200    
1121.2 Котеджі та будинки двоквартирні підвищеної комфортності 0,400     0,200    
1122 Будинки з трьома та більше квартирами
1122.1 Будинки багатоквартирні масової забудови 0,400     0,200    
1122.2 Будинки багатоквартирні підвищеної комфортності, індивідуальні 0,400     0,200    
1122.3 Будинки житлові готельного типу 1,500     0,750    
113 Гуртожитки
1130.1 Гуртожитки для робітників та службовців 0,400     0,400    
1130.2 Гуртожитки для студентів вищих навчальних закладів -     -    
1130.3 Гуртожитки для учнів навчальних закладів -     -    
1130.4 Будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів -     -    
1130.5 Будинки дитини та сирітські будинки -     -    
1130.6 Будинки для біженців, притулки для бездомних -     -    
1130.9 Будинки для колективного проживання інші 0,400     0,200    
               
12 Будівлі нежитлові
121 Готелі, ресторани та подібні будівлі
1211 Будівлі готельні
1211.1 Готелі 1,000     1,000    
1211.2 Мотелі 1,000     1,000    
1211.3 Кемпінги 1,000     1,000    
1211.4 Пансіонати 1,000     1,000    
1211.5 Ресторани та бари 1,000     1,000    
1212 Інші будівлі для тимчасового проживання
1212.1 Туристичні бази та гірські притулки -     -    
1212.2 Дитячі та сімейні табори відпочинку -     -    
1212.3 Центри та будинки відпочинку 1,000     1,000    
1212.9 Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше 1,000     1,000    
122 Будівлі офісні
1220 Будівлі офісні   0,750  0,750
1220.1 Будівлі органів державного та місцевого управління -     -    
1220.2 Будівлі фінансового обслуговування 1,000     1,000    
1220.3 Будівлі органів правосуддя -     -    
1220.4 Будівлі закордонних представництв 0,500     0,500    
1220.5 Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств 0,750     0,750    
1220.9 Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші 0,750     0,750    
123 Будівлі торговельні
1230 Будівлі торговельні    1,000 1,000
1230.1 Торгові центри, універмаги, магазини 1,000     1,000    
1230.2 Криті ринки, павільйони та зали для ярмарків 1,000     1,000    
1230.3 Станції технічного обслуговування автомобілів 0,750     0,750    
1230.4 Їдальні, кафе, закусочні тощо 1,000     1,000    
1230.5 Бази та склади підприємств торгівлі і громадського харчування 1,000     1,000    
1230.6 Будівлі підприємств побутового обслуговування 1,000     0,500    
1230.9 Будівлі торговельні інші 1,000     1,000    
124 Будівлі транспорту та засобів зв’язку
1241 Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв’язку та пов’язані з ними будівлі
1241.1 Автовокзали та інші будівлі автомобільного транспорту 0,750     0,750    
1241.2 Вокзали та інші будівлі залізничного транспорту 0,500     0,500    
1241.3 Будівлі міського електротранспорту 0,500     0,500    
1241.4 Аеровокзали та інші будівлі повітряного транспорту 0,500     0,500    
1241.5 Морські та річкові вокзали, маяки та пов’язані з ними будівлі 0,500     0,500    
1241.6 Будівлі станцій підвісних та канатних доріг 0,500     0,500    
1241.7 Будівлі центрів радіо- та телевізійного мовлення, телефонних станцій, телекомунікаційних центрів тощо 0,500     0,500    
1241.8 Ангари для літаків, локомотивні, вагонні, трамвайні та тролейбусні депо 0,500     0,500    
1241.9 Будівлі транспорту та засобів зв’язку інші 0,500       0,500    
1242 Гаражі
1242.1 Гаражі наземні 0,500 0,250
1242.2 Гаражі підземні 0,500     0,500    
1242.3 Стоянки автомобільні криті 0,500     0,500    
1242.4 Навіси для велосипедів 0,010     0,010    
125 Будівлі промислові та склади
1251 Будівлі промислові
1251.1 Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості     1,000        1,000    
1251.2 Будівлі підприємств чорної металургії   -        -    
1251.3 Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості     1,000        1,000    
1251.4 Будівлі підприємств легкої промисловості    1,000        1,000    
1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості     1,000        1,000    
1251.6 Будівлі підприємств медичної та мікробіологічної промисловості    0,750        0,750    
1251.7 Будівлі підприємств лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості     1,000        1,000    
1251.8 Будівлі підприємств будівельної індустрії, будівельних матеріалів та виробів, скляної та фарфоро-фаянсової промисловості     1,000        1,000    
1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне     1,000        1,000    
1252 Резервуари, силоси та склади
1252.1 Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу 1,000     1,000    
1252.2 Резервуари та ємності інші 1,000     1,000    
1252.3 Силоси для зерна 0,500     0,500    
1252.4 Силоси для цементу та інших сипучих матеріалів -     -    
1252.5 Склади спеціальні товарні 0,500     1,000    
1252.6 Холодильники -     -    
1252.7 Складські майданчики 1,000     1,000    
1252.8 Склади універсальні 1,000     1,000    
1252.9 Склади та сховища інші 1,000     1,000    
126 Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення
1261 Будівлі для публічних виступів
1261.1 Театри, кінотеатри та концертні зали 1,000     1,000    
1261.2 Зали засідань та багатоцільові зали для публічних виступів 1,000     1,000    
1261.3 Цирки 1,000     1,000    
1261.4 Казино, ігорні будинки 1,500     1,500    
1261.5 Музичні та танцювальні зали, дискотеки 0,750     0,750    
1261.9 Будівлі для публічних виступів інші     1,000          1,000    
1262 Музеї та бібліотеки
1262.1 Музеї та художні галереї 0,250     0,250    
1262.2 Бібліотеки, книгосховища 0,100     0,100    
1262.3 Технічні центри 0,750     0,750    
1262.4 Планетарії -     -    
1262.5 Будівлі архівів 0,100     0,100    
1262.6 Будівлі зоологічних та ботанічних садів 0,100     0,100    
1263 Будівлі навчальних та дослідних закладів
1263.1 Будівлі науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ -     -    
1263.2 Будівлі вищих навчальних закладів -     -    
1263.3 Будівлі шкіл та інших середніх навчальних закладів -     -    
1263.4 Будівлі професійно-технічних навчальних закладів -     -    
1263.5 Будівлі дошкільних та позашкільних навчальних закладів -     -    
1263.6 Будівлі спеціальних навчальних закладів для дітей з особливими потребами -     -    
1263.7 Будівлі закладів з фахової перепідготовки -     -    
1263.8 Будівлі метеорологічних станцій, обсерваторій -     -    
1263.9 Будівлі освітніх та науково-дослідних закладів інші -     -    
1264 Будівлі лікарень та оздоровчих закладів
1264.1 Лікарні багатопрофільні територіального обслуговування, навчальних закладів -     -    
1264.2 Лікарні профільні, диспансери -     -    
1264.3 Материнські та дитячі реабілітаційні центри, пологові будинки -     -    
1264.4 Поліклініки, пункти медичного обслуговування та консультації 0,100     0,100    
1264.5 Шпиталі виправних закладів, в’язниць та Збройних Сил -     -    
1264.6 Санаторії, профілакторії та центри функціональної реабілітації -     -    
1264.9 Заклади лікувально-профілактичні та оздоровчі інші -     -    
1265 Зали спортивні
1265.1 Зали гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні тощо -     -    
1265.2 Басейни криті для плавання 0,200     0,200    
1265.3 Хокейні та льодові стадіони криті -     -    
1265.4 Манежі легкоатлетичні -     -    
1265.5 Тири -     -    
1265.9 Зали спортивні інші -     -    
127 Будівлі нежитлові інші
1271 Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства
1271.1 Будівлі для тваринництва     0,500         0,500    
1271.2 Будівлі для птахівництва -     -    
1271.3 Будівлі для зберігання зерна -     -    
1271.4 Будівлі силосні та сінажні -     -    
1271.5 Будівлі для садівництва, виноградарства та виноробства     0,500         0,500    
1271.6 Будівлі тепличного господарства     0,500         0,500    
1271.7 Будівлі рибного господарства     0,500         0,500    
1271.8 Будівлі підприємств лісівництва та звірівництва -     -    
1271.9 Будівлі сільськогосподарського призначення інші -     -    
1272 Будівлі для культової та релігійної діяльності
1272.1 Церкви, собори, костьоли, мечеті, синагоги тощо -     -    
1272.2 Похоронні бюро та ритуальні зали 0,250     0,250    
1272.3 Цвинтарі та крематорії -     -    
1273 Пам’ятки історичні та такі, що охороняються державою
1273.1 Пам’ятки історії та архітектури -     -    
1273.2 Археологічні розкопки, руїни та історичні місця, що охороняються державою -     -    
1273.3 Меморіали, художньо-декоративні будівлі, статуї -     -    
1274 Будівлі інші, не класифіковані раніше
1274.1 Казарми Збройних Сил -     -    
1274.2 Будівлі поліцейських та пожежних служб -     -    
1274.3 Будівлі виправних закладів, в’язниць та слідчих ізоляторів -     -    
1274.4 Будівлі лазень та пралень -     -    
1274.5 Будівлі з облаштування населених пунктів -     -    
2224                                                                  Місцеві електро- та телекомунікаційні сістеми
2224,3 Трансформаторні станції та підстанції місцевих електромереж  -     -    
Сільський голова                                                                                                                      Олександр ПАЛАМАРЧУК     Додаток 2 до рішення X сесії Гатненської сільської ради VIII скликання № 10/4 від 08.07.2021 р.   П О Л О Ж Е Н Н Я про встановлення плати за землю на території Гатненської сільської ради  
 1. Загальні положення.
Положення про встановлення плати за землю на території Гатненської сільської ради (далі – Положення) розроблено відповідно до Податкового кодексу України та є обов’язковим до виконання юридичними та фізичними особами на території сільської ради. Плата за землю – обов’язковий платіж у складі податку на майно, що справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності.  
 1. Платники земельного податку.
2.1. Платниками земельного податку є: 2.1.1. власники земельних ділянок, земельних часток (паїв); 2.1.2. землекористувачі.  
 1. Платники орендної плати.
Платниками орендної плати є орендарі земельних ділянок. Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки оформлений та зареєстрований відповідно до законодавства.  
 1. Об'єкти оподаткування.
Об'єктами оподаткування є земельні ділянки, які перебувають у власності, користуванні та земельні ділянки надані в оренду.  
 1. База оподаткування.
5.1 Базою оподаткування є нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого розділом XII Податкового кодексу України та  площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено. 5.2 Рішення рад щодо нормативної грошової оцінки земельних ділянок офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування нормативної грошової оцінки земель або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.  
 1. Ставки земельного податку за земельні ділянки.
Код області Код району Код згідно з КОАТУУ Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади
32 224 3222481200 Гатненська сільська рада
32 224 3222481600
 
Вид цільового призначення земель Ставки податку (відсотків нормативної грошової оцінки)
за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження) за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено
код найменування для юридичних осіб для фізичних осіб для юридичних осіб для фізичних осіб
01 Землі сільськогосподарського призначення
01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 1,000 1,000    
01.02 Для ведення фермерського господарства 1,000 1,000    
01.03 Для ведення особистого селянського господарства 1,000 1,000    
01.04 Для ведення підсобного сільського господарства 1,000 1,000    
01.05 Для індивідуального садівництва 1,000 1,000    
01.06 Для колективного садівництва 1,000 1,000    
01.07 Для городництва 1,000 1,000    
01.08 Для сінокосіння і випасання худоби 1,000 1,000    
01.09 Для дослідних і навчальних цілей 1,000 1,000    
01.10 Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства 1,000 1,000    
01.11 Для надання послуг у сільському господарстві 1,000 1,000    
01.12 Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції 1,000 1,000    
01.13 Для іншого сільськогосподарського призначення 1,000 1,000    
01.14 Для цілей підрозділів 01.01-01.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 1,000 1,000    
02 Землі житлової забудови
02.01 Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 0,100 0,100    
02.02 Для колективного житлового будівництва 1,000 1,000    
02.03 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку 1,000 1,000    
02.04 Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання 1,000 1,000    
02.05 Для будівництва індивідуальних гаражів 1,000 1,000    
02.06 Для колективного гаражного будівництва 1,000 1,000    
02.07 Для іншої житлової забудови 1,000 1,000    
02.08 Для цілей підрозділів 02.01-02.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 1,000 1,000    
03 Землі громадської забудови
03.01 Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування 0 0    
03.02 Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти 1 1    
03.03 Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги 1 1    
03.04 Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій 0 0    
03.05 Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування 1 1    
03.06 Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів 1 1    
03.07 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 2,000 2,000    
03.08 Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування 2,000 2,000    
03.09 Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ 2,000 2,000    
03.10 Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури 2,000 2,000    
03.11 Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки 0 0    
03.12 Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування 0 0    
03.13 Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування 2,000 2,000    
03.14 Для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС 0 0    
03.15 Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови 1,000 1,000    
03.16 Для цілей підрозділів 03.01-03.15 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 1,000 1,000    
04 Землі природно-заповідного фонду
04.01 Для збереження та використання біосферних заповідників 0 0    
04.02 Для збереження та використання природних заповідників 0 0    
04.03 Для збереження та використання національних природних парків 0 0    
04.04 Для збереження та використання ботанічних садів 0 0    
04.05 Для збереження та використання зоологічних парків 0 0    
04.06 Для збереження та використання дендрологічних парків 0 0    
04.07 Для збереження та використання парків - пам’яток садово-паркового мистецтва 0 0    
04.08 Для збереження та використання заказників 0 0    
04.09 Для збереження та використання заповідних урочищ 0 0    
04.10 Для збереження та використання пам’яток природи 0 0    
04.11 Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків 0 0    
05 Землі іншого природоохоронного призначення
06 Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися для профілактики захворювань і лікування людей)
06.01 Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів 0 0    
06.02 Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів 0 0    
06.03 Для інших оздоровчих цілей 0 0    
06.04 Для цілей підрозділів 06.01-06.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 0 0    
07 Землі рекреаційного призначення
07.01 Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення 1,000 1,000    
07.02 Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту 1,000 1,000    
07.03 Для індивідуального дачного будівництва 1,000 1,000    
07.04 Для колективного дачного будівництва 1,000 1,000    
07.05 Для цілей підрозділів 07.01-07.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 0,300 0,300    
08 Землі історико-культурного призначення
08.01 Для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини 0 0    
08.02 Для розміщення та обслуговування музейних закладів 0 0    
08.03 Для іншого історико-культурного призначення 0 0    
08.04 Для цілей підрозділів 08.01-08.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 0 0    
09 Землі лісогосподарського призначення
09.01 Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг 0,100 0,100    
09.02 Для іншого лісогосподарського призначення 0,100 0,100    
09.03 Для цілей підрозділів 09.01-09.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 0,100 0,100    
10 Землі водного фонду
10.01 Для експлуатації та догляду за водними об’єктами 0,500 0,500    
10.02 Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами 0,500 0,500    
10.03 Для експлуатації та догляду за смугами відведення 0,500 0,500    
10.04 Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами 0,500 0,500    
10.05 Для догляду за береговими смугами водних шляхів 0,500 0,500    
10.06 Для сінокосіння 0,500 0,500    
10.07 Для рибогосподарських потреб 0,500 0,500    
10.08 Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей 1,000 1,000    
10.09 Для проведення науково-дослідних робіт 0,500 0,500    
10.10 Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд 0,500 0,500    
10.11 Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів 1,000 1,000    
10.12 Для цілей підрозділів 10.01-10.11 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 0 0    
11 Землі промисловості
11.01 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами 1,000 1,000    
11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості 1,000 1,000    
11.03 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств 1,000 1,000    
11.04 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води) 1,000 1,000    
11.05 Для цілей підрозділів 11.01-11.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 1,000 1,000    
12 Землі транспорту
12.01 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту 0 0    
12.02 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту 0 0    
12.03 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту 0 0    
12.04 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства 2,000 2,000    
12.05 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту 2,000 2,000    
12.06 Для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту 2,000 2,000    
12.07 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту 0 0    
12.08 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій 2,000 2,000    
12.09 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту 2,000 2,000    
12.10 Для цілей підрозділів 12.01-12.09 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 2,000 2,000    
13 Землі зв’язку
13.01 Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій 3,000 3,000    
13.02 Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку 1,000 1,000    
13.03 Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку 3,000 3,000    
13.04 Для цілей підрозділів 13.01-13.03, 13.05 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 3,000 3,000    
14 Землі енергетики
14.01 Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій 3,000 3,000    
14.02 Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії 3,000 3,000    
14.03 Для цілей підрозділів 14.01-14.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 3,000 3,000    
15 Землі оборони
15.01 Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил 0 0    
15.02 Для розміщення та постійної діяльності військових частин (підрозділів) Національної гвардії 0 0    
15.03 Для розміщення та постійної діяльності Держприкордонслужби4 0 0    
15.04 Для розміщення та постійної діяльності СБУ 0 0    
15.05 Для розміщення та постійної діяльності Держспецтрансслужби 0 0    
15.06 Для розміщення та постійної діяльності Служби зовнішньої розвідки 0 0    
15.07 Для розміщення та постійної діяльності інших, утворених відповідно до законів, військових формувань 0 0    
15.08 Для цілей підрозділів 15.01-15.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 0 0    
16 Землі запасу 0 0    
17 Землі резервного фонду 0 0    
18 Землі загального користування 0,030 0,030    
19 Для цілей підрозділів 16-18 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 0 0    
          
 1. Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних та юридичних осіб.
  7.1. Від сплати податку звільняються фізичні та юридичні особи відповідно до статей 281 та 282 Податкового кодексу України, а також: - заповідники,  парки державної та комунальної власності, пам'ятки природи, заповідні урочища та парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва; - дослідні господарства науково-дослідних установ і навчальних закладів сільськогосподарського профілю та професійно-технічних училищ; -  органи державної влади та органи місцевого самоврядування, органи прокуратури, заклади, установи та організації,  військові формування, утворені відповідно до законів України, Збройні Сили України та Державна прикордонна служба України, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів; - дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України незалежно від їх підпорядкованості, у тому числі дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій комунальної та державної форм власності -  дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади, заклади культури, науки, освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів; -  підприємства, установи, організації, громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості, у тому числі аероклуби та авіаційно-спортивні клуби Товариства сприяння обороні України, - за земельні ділянки, на яких розміщені спортивні споруди, що використовуються для проведення змагань та навчально-тренувального процесу, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів; - комунальні підприємства Гатненської сільської ради.  
 1. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком.
Не сплачується земельний податок за земельні ділянки визначені статтею 283 Податкового кодексу України.
 1. Орендна плата
9.1. Розмір орендної плати за землі комунальної власності встановлюється 12% від нормативної грошової оцінки. 9.2. Умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем. 9.3. Розмір орендної плати за земельні ділянки, встановлюється в договорі оренди у відсотку від нормативної грошової оцінки, згідно даного Положення. Рішенням сесії сільської ради може встановлюватися менший розмір орендної плати в окремих випадках.  
 1. Податковий період
10.1. Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік. 10.2. Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).
 1. Порядок обчислення, строк сплати та порядок подання звітності по платі за землю
11.1. Плата за землю зараховується до відповідних місцевих бюджетів у порядку, визначеному Бюджетним кодексом України для плати за землю 11.2. Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю відповідно до статей 286-288 Податкового кодексу України.  
 1. Контроль
12.1. Контроль за правильністю та своєчасністю сплати за землю здійснюється контролюючим органом.
 1. 13. Відповідальність
13.1. Відповідальність за повноту та правильність справляння, своєчасність сплати за землю до сільського бюджету покладається на платників податку відповідно до Податкового кодексу України  від 02.12.2010 № 2755-VІ (зі змінами).   Сільський голова                                                 Олександр ПАЛАМАРЧУК       Додаток 2 до положення   Ставки податку на землю на території Гатненської сільської ради   Згідно з п.п. 284.1 ст. 284 Податкового кодексу України органи місцевого самоврядування встановлюють ставки плати за землю та пільги щодо земельного податку, що сплачується на відповідній території.   Плата за землю в 2022 році справляється відповідно до вимог п.п. 12.3.5 п. 12.3 ст. 12 Податкового кодексу України із застосуванням ставок земельного податку, передбачених даним Положенням з урахуванням коефіцієнта індексації – 1.0 та щорічної індексації нормативної грошової оцінки земель.   Платники податку:
 • власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);
 • землекористувачі.
  Об’єкт оподаткування:
 • земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні;
 • земельні частки (паї), які перебувають у власності;
 • земельні ділянки надані в оренду
  База оподаткування:
 • нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого Податковим кодексом України.
  Ставка податку:
 • встановити ставки земельного податку на території Гатненської сільської ради для фізичних осіб з 01 січня 2022 року в таких розмірах:
Назва населеного пункту Житлова забудова (0,1%), грн/га Земельні ділянки, які знаходяться у власності СТ (0,3%), грн/га ОСГ, рілля (1%), грн/га
с. Віта-Поштова 1270,70 3812,10 365,67
с. Юрівка 553,90 1661,70 296,07
с. Гатне 958,0 958,0 150
  Звільнити від сплати земельного податку земельні ділянки, які перебувають у власності або постійному користуванні:
 • органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організації, створених ними в установленому порядку, за винятком площі, зданої в оренду не бюджетним організаціям;
 • земельні ділянки, які надані для будівництва і обслуговування культових споруд та інших будівель, необхідних для забезпечення діяльності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку;
 • установи та організації, які повністю утримуються за рахунок коштів державного бюджету.
  Податковий період:
 • базовим податковим (звітним) періодом є календарний рік.
  Порядок обчислення:
 • підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру у відповідності до чинного законодавства та вимог Податкового кодексу України.
  Строк сплати:
 • у відповідності до чинного законодавства та вимог Податкового кодексу України за місцем знаходження земельної ділянки.
  Орендна плата. Платник: орендар земельної ділянки.   Об’єкт оподаткування: земельна ділянка комунальної власності, надана в оренду.   Розмір орендної плати, річна сума платежу встановлюється в розмірі 12% нормативної грошової оцінки. Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем. Плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати орендної плати.   Податковий період:
 • базовим податковим (звітним) періодом є календарний рік.
  Порядок обчислення:
 • підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки, оформлений та зареєстрований відповідно до законодавства.
  Строк сплати:
 • у відповідності до чинного законодавства та вимог Податкового кодексу України за місцем знаходження земельної ділянки.
  Сільський голова                                              Олександр ПАЛАМАРЧУК        
Адреса
вул. Київська,138, с. Гатне, Фастівський р-н, Київська обл., 08160
Телефон/факс

(044) 339 56 30

Кол-центр

0800-357-145