Новини

Повідомлення про проведення громадського обговорення щодо перепрофілювання (зміну типу) та зміни назви ЗЗСО комунальної власності Гатненської сільської ради Фастівського району Київської області

І. Найменування організатора громадського обговорення 

Управління освіти Гатненської сільської ради Фастівського району Київської області

 

ІІ. Нормативне забезпечення:

Стаття 143 Конституції України. Територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого  самоврядування утворюють,  реорганізовують та ліквідовують комунальні підприємства, організації і установи, а також здійснюють контроль за їх діяльністю, вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції.

 

Стаття 103 Бюджетного кодексу України. Освітня субвенція спрямовується на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників у таких типах закладів освіти:

початкові школи,

гімназії ( крім дошкільних підрозділів у таких закладах),

ліцеї.

 

Стаття 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Реорганізація або ліквідація навчальних закладів  комунальної форми власності здійснюється за рішенням місцевої ради.

 

Стаття 25 Закону України «Про освіту». Засновник закладу освіти зобов’язаний у разі реорганізації чи ліквідації закладу освіти забезпечити здобувачам освіти можливість продовжувати навчання на відповідному рівні освіти.

 

Стаття 32 Закону України «Про повну загальну середню освіту». Утворення, реорганізація, ліквідація та перепрофілювання закладу загальної середньої освіти.

Рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) закладу загальної середньої освіти приймає його засновник (засновники).

Мережа закладів загальної середньої освіти формується відповідно до законодавства з урахуванням соціально-економічної та демографічної ситуації, а також відповідно до культурно-освітніх та інших потреб територіальної громади та/або суспільства.

Розвиток мережі закладів освіти громади забезпечують районні, міські, сільські, селищні ради.

Рішення про утворення комунальних початкових шкіл, гімназій як окремих юридичних осіб, їх реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) приймають районні, міські, сільські, селищні ради.

Під час утворення закладу загальної середньої освіти засновник зобов’язаний враховувати вимоги ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти.

У разі реорганізації чи ліквідації закладу загальної середньої освіти засновник зобов’язаний забезпечити учням можливість продовжити здобуття загальної середньої освіти на відповідному рівні освіти.

Реорганізація і ліквідація закладів загальної середньої освіти у сільській місцевості допускаються лише після громадського обговорення проєкту відповідного рішення засновника  (Розпорядження голови Гатненської сільської ради від 27.07.2022 року № 59 «Про проведення громадських слухань щодо реорганізації закладів загальної середньої освіти комунальної         власності територіальної громади Гатненської сільської ради»  Фастівського району Київської області».

Стаття 35 Закону України «Про повну загальну середню освіту». Типи закладів освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти.

Здобуття повної загальної середньої освіти на певному рівні забезпечують:

початкова школа, що забезпечує здобуття початкової освіти;

гімназія, що забезпечує здобуття базової середньої освіти;

ліцей, що забезпечує здобуття профільної середньої освіти.

Початкова школа функціонує як окрема юридична особа, або як структурний підрозділ гімназії.

Гімназія та ліцей функціонують як окремі юридичні особи.

Як виняток, за рішенням засновника ліцей може також забезпечувати здобуття базової середньої освіти.

ІІІ. Мета проведення громадського обговорення.

Врахування думки мешканців Гатненської сільської ради щодо реорганізації та перейменування Гатненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів та Юрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів у Гатненський ліцей та Юрівський ліцей Гатненської сільської ради Фастівського району Київської області.

Запрошуємо  долучитися до обговорення  26 серпня 2022 р. о 10.00  в приміщенні клубу с.Гатне «Про реорганізацію та перейменування Гатненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів та Юрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів у Гатненський ліцей та Юрівський ліцей Гатненської сільської ради Фастівського району Київської області», яким передбачено перепрофілювання (зміна типу) та зміна назви закладів освіти Гатненської сільської ради з 27 вересня 2022 року.

Відповідно до пп.13 п.3 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про освіту» (2017) переоформлення установчих документів закладів освіти з метою приведення їх у відповідність із цим Законом здійснюється протягом п’яти років з дня набрання чинності цього Закону. Таким чином, установчі документи, зокрема Статути закладів загальної середньої освіти, мають бути приведені у відповідність до законодавства до 28 вересня 2022 року.      

Основною складовою у розрахунку субвенції з державного бюджету, що передбачена на оплату праці та нарахування на заробітну плату педагогічних працівників ЗЗСО є розрахункова наповнюваність класів, що визначається з урахуванням кількості населення та щільності його проживання.

Вартість утримання 1 учня у Гатненській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів  становить – 4,446 тис. грн., потужність закладу – 640 учнів, контингент  становить 873, у Юрівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів становить – 8,534 тис. грн., потужність закладу – 320 учнів, контингент  становить 315.

  Щороку проводиться робота щодо удосконалення матеріальної бази ЗЗСО. Зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти здійснювалося за рахунок залучення бюджетних коштів та благодійної допомоги.

Матеріально-технічна база - необхідна умова функціонування ЗЗСО і реалізації цільової програми розвитку. Подальше вдосконалення матеріально-технічного забезпечення закладів освіти сучасним навчальним і спортивним обладнанням, інформаційно-технічними засобами дає можливість організовувати освітню діяльність, проводити культурні, спортивно-оздоровчі заходи.

Усі приміщення закладів освіти використовуються раціонально, відповідно до прямого призначення, розподілені за своїми функціями: навчальні, медичні, адміністративно-господарські.

Адміністрація ЗЗСО Гатненської сільської ради вживає невідкладних систематичних заходів щодо матеріальної забезпеченості закладів освіти в умовах нової української школи, яка передбачає серйозні концептуальні зміни: від організації освітнього простору до осучаснення методик навчання та оцінювання.

У Юрівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів Гатненської сільської ради Фастівського району Київської області проведено оновлення освітнього простору початкової школи. Відремонтовано всі навчальні кабінети початкових класів НУШ із встановленням мультимедійних дошок, ноутбуків,  забезпечені дидактичними та навчальними матеріалами та одномісними партами зі стільцями. У закладі освіти встановлено сучасну пожежну систему оповіщення та автоматичну пожежну сигналізацію. Початкові класи НУШ забезпечені дидактичними та навчальними матеріалами. Навчальні класи та кабінети школи забезпечені обладнанням та меблями в обсязі, який дає можливість проводити освітній процес на належному рівні. Усі класні керівники початкових класів забезпечені ноутбуками.

Спортивна зала школи забезпечена необхідним спортивним обладнанням для ефективного і безпечного проведення занять.

Комп'ютерний клас, облаштований комп’ютерами -11, принтерами для друку, телевізором, забезпечений дидактичними та навчальними матеріалами. Кабінети фізики та біології облаштовані інтерактивними дошками, ноутбуками, телевізорами, дидактичними та навчальними матеріалами.

У школі відсутній кабінет хімії, для викладання хімії використовується наочне обладнання та матеріали, які зберігаються у підсобному приміщенні кабінету біології. Всі кабінети Юрівської школи мають доступ до мережі Інтернету (через мережу Wі-Fі).

У Гатненській ЗОШ І-ІІІ ступенів проведено оновлення освітнього простору початкової школи. Відремонтовано всі навчальні кабінети початкових класів НУШ із встановленням інтерактивного обладнання, окрім двох новостворених класів початкової школи ( 1-Г, 4-Г) та одномісних та двомісних парт зі стільцями . У закладі освіти встановлена пожежна система сигналізації. Початкові класи НУШ забезпечені дидактичними та навчальними матеріалами. Навчальні класи та кабінети школи забезпечені обладнанням та меблями в обсязі, який дає можливість проводити освітній процес на належному рівні.

Всі навчальні кабінети мають доступ до мережі Інтернет (або кабельне підключення, або через мережу Wі-Fі). Усі класні керівники початкових класів забезпечені ноутбуками, окрім двох новостворених класів (1-Г, 4-Г).

Усі кабінети початкової школи обладнано комп’ютерною та інтерактивною технікою, окрім двох новостворених класів (1-Г, 4-Г), частина предметних кабінетів обладнані комп’ютерами, що дає можливість повноцінно виконувати освітні програми із застосуванням сучасних технологій. У школі є обладнана спортивна зала, два комп’ютерні класи з комп’ютерами в кількості 11+9.

 Для викладання  таких предметів, як  хімія, фізика, біологія  використовується наочне обладнання та матеріали, які зберігаються у підсобному приміщенні школи.

Кількість учнів комунальних закладів загальної середньої освіти Гатненської сільської ради на 2021-2022 навчальний рік

 

кількість учнів  2021 – 2022 н.р

Класи

1кл

2кл

3кл

4кл

5кл

6 кл

7кл

8кл

9кл

10кл

11кл

Разом

Пед. працівники

Тех. працівники

Гатненська ЗОШ І-ІІІ ступенів 

113

123

94

111

107

65

84

57

60

28

31

873

52

30

Юрівська ЗОШ І-ІІІ ступенів 

35

28

42

37

27

27

39

37

20

11

12

315

27

18

Вище наведені дані характеризують динаміку змін у мережі шкіл Гатненської сільської ради як таку, що все більше потребує вдосконалення задля можливості забезпечувати високу якість загальної середньої освіти на території громади.

Усе більшого  поширення набуває проблема інклюзивного навчання. Станом на 01.07.2022 року – 6 учнів з ООП  навчаються  в закладах загальної середньої освіти Гатненської сільської ради, освітній процес для дітей з особливими освітніми потребами забезпечується в 6 (шести) класах, 6 асистентами учителя. У закладах освіти громади створюється освітнє середовище, яке б відповідало потребам і можливостям кожної дитини, незалежно від особливостей її психофізичного розвитку.

Отже, пріоритет шкіл  – забезпечити якісну освіту сільським дітям.

Важливим інноваційним кроком у сфері освіти є профільне навчання у старшій школі. У  школах  відсутні  класи з поглибленим вивченням окремих предметів. Відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року №998-р, освіта України розпочала широку освітню реформу.

Отже, до 28 вересня 2022 року потрібно привести у відповідність до Закону України «Про освіту» установчі документи закладів освіти відповідно до типу. Зробити це можна шляхом перепрофілювання (зміни типів) та зміни  назви закладів загальної середньої освіти. Таким чином, з 28 вересня 2022 року в територіальних громадах не може бути жодних закладів  зі ступенями. Лише початкові школи, гімназії і ліцеї.

Наразі мешканці Гатненської сільської ради мають можливість сформувати свою унікальну  та ефективну освітню мережу, яка в результаті допоможе підвищити якість освітніх послуг та заощадити кошти громади.

ІV. Формат проведення громадського обговорення:

Громадські обговорення будуть проводитися на базі клубу с.Гатне. До участі в обговоренні запрошуються всі мешканці Гатненської територіальної громади.

Пропозиції, розповсюджені через соціальні мережі, до уваги не беруться.

V. Місцезнаходження та адреса електронної пошти, номер телефону організатора  громадського обговорення, за якими можна отримати консультації з питання, що винесено на громадське обговорення: 

Управління освіти Гатненської сільської ради

Адреса: Київська обл., Фастівський р-н., с. Віта-Поштова,  вул. Боярська,4   т/факс (044)  251-07-06

E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Зауваження та пропозиції просимо надавати з 29.07.2022 по 25.08.2022 року на електронну адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

VІ. Прізвище та ім’я особи, визначеної відповідальною за проведення громадського обговорення – спеціаліст управління освіти Гатненської сільської ради Надія Колісник.

тел.  +38(095)913 67 48;

 

VІІ. Строк і спосіб оприлюднення результатів громадського обговорення, узагальнення висловлених в ході громадського обговорення зауважень, пропозицій визначається та здійснюється організатором.

Після отримання висловлених пропозицій та проведеного аналізу відбудеться оприлюднення результатів громадського обговорення на офіційному сайті Гатненської сільської ради.

Адреса
вул. Київська,138, с. Гатне, Фастівський р-н, Київська обл., 08160
Телефон/факс

(044) 251 05 11

КоНТАКТ-центр

044 251 05 10