Медицина

Про невідкладну медичну допомогу

Кабінет Міністрів України затвердив постанову, що несе зміни у надання екстреної медичної допомоги з 2021 року. Згідно з нею діють нові правила виклику швидкої:

Критерії розподілу звернень залежно від стану пацієнта стосовно надання екстреної медичної допомоги

1. До категорії критичних звернень щодо надання екстреної медичної допомоги належать звернення стосовно хворих/постраждалих при невідкладних станах, що безпосередньо загрожують життю, потребують виконання реанімаційних заходів та:

1) супроводжуються:

відсутністю дихання;

неефективним диханням;

ознаками масивної крововтрати/кровотечі;

2) зумовлені:

усіма видами травм різної етіології;

впливом зовнішніх факторів (ураження електричним струмом, блискавкою тощо);

інтоксикацією та отруєнням, у тому числі укусами тварин, комах тощо;

гострими та хронічними захворюваннями.

Нормативи прибуття бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги на місце події за зверненнями, що належать до категорії екстрених, становлять 10 хвилин з моменту надходження звернення до диспетчера прийому виклику оперативно-диспетчерської служби центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

2. До категорії екстрених належать звернення стосовно хворих/ постраждалих при невідкладних станах, що несуть загрозу життю та здоров’ю людини і можуть призвести до різкого погіршення стану в разі несвоєчасного надання екстреної медичної допомоги та:

1) супроводжуються:

порушенням свідомості;

ознаками кровотечі;

ознаками гострого коронарного синдрому;

ознаками гострого мозкового інсульту;

розладами дихання;

іншими скаргами та ознаками, що визначені як екстрені відповідно до переліку причин звернень та скарг про необхідність надання екстреної медичної допомоги;

2) зумовлені:

усіма видами травм різної етіології;

впливом зовнішніх факторів (ураження електричним струмом, блискавкою тощо);

інтоксикацією та отруєнням, у тому числі укусами тварин, комах тощо;

гострими та хронічними захворюваннями.

Нормативи прибуття бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги на місце події за зверненнями, що належать до категорії екстрених, становлять 20 хвилин з моменту надходження звернення до диспетчера прийому виклику оперативно-диспетчерської служби центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

3. До категорії неекстрених належать звернення стосовно постраждалого/хворого, стан якого не є невідкладним та відстрочення надання медичної допомоги якому не призведе до погіршення стану здоров’я, проте хворий/постраждалий потребує оцінки стану здоров’я медичним працівником.

 у разі надходження звернення, що належить до категорії неекстрених, диспетчер оперативно-диспетчерської служби центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф рекомендує пацієнту звернутися до лікаря, що надає первинну медичну допомогу, з яким укладена декларація про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, або до найближчого відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги, або таке звернення може бути передане до чергового центру первинної медико-санітарної допомоги відповідної адміністративно-територіальної одиниці. У разі відсутності такої можливості диспетчер напрямку направляє до пацієнта бригаду екстреної

4. До категорії непрофільних належать звернення стосовно постраждалих/хворих, стан яких не є невідкладним та не потребує надання медичної допомоги в межах, передбачених кваліфікаційними вимогами працівників бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги. Хворий/постраждалий не потребує проведення оцінки стану здоров’я на місці, у разі потреби йому може бути надано дистанційну медичну консультацію щодо причини звернення.

У разі надходження звернення, що належить до категорії непрофільних, диспетчер оперативно-диспетчерської служби центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф рекомендує пацієнту звернутися до лікаря, що надає первинну медичну допомогу, з яким укладена декларація про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу. У разі потреби відповідальний медичний працівник оперативно-диспетчерської служби центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф повинен надати дистанційну медичну консультацію щодо причини звернення;

Отже, якщо Ваше звернення розцінено як неекстренне або  непрофільне необхідно звернутись до свого сімейного лікаря під час роботи амбулаторій, В неробочий час викликати невідкладну допомогу.

Гатненською сільською радою укладено угоду щодо надання невідкладної медичної допомоги з КНП «ЦПМСД Хотівської сільської ради» .

Телефон для виклику невідкладної допомоги 24/7:  095-174-86-29  або  093-087-46-61  

Адреса
вул. Київська,138, с. Гатне, Фастівський р-н, Київська обл., 08160
Телефон/факс

(044) 251 05 11

КоНТАКТ-центр

-