Рада

    ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ДЕСЯТА СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ   Р І Ш Е Н Н Я від 08 липня 2021 року                                                                            № 10/5 с. Гатне   Про затвердження Правил утримання домашніх тварин на території Гатненської сільської ради   Керуючись законом України «Про благоустрій населених пунктів”, «Про захист тварин від жорстокого поводження”, «Про тваринний світ”, «Про охорону навколишнього природного середовища”, Методичні рекомендації і розроблення правил утримання домашніх тварин у населених пунктах затверджені Міністерством охорони навколишнього природного середовища України від 02.07.2013 року № 264.  ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні” та «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Гатненська сільська рада ВИРІШИЛА:  
 1. Затвердити Правила утримання домашніх тварин на території Гатненської сільської ради, що додаються.
 2. Визнати такими, що втратило чинність Рішення від 26 березня 2010 року № 3/2 про затвердження правил тварин підприємствами, установами, організаціями та громадянами села Гатне прийнятого Виконавчим комітетом Гатненської сільської ради Києво-Святошинського району Київсьокї області;
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з підприємницької діяльності, промислової політики, торгівлі, реклами, архітектури, благоустрою, транспорту та зв'язку (Ворушев С.Є.).
    Сільський голова                                               Олександр ПАЛАМАРЧУК         Правила утримання домашніх тварин на території  Гатненськоїої сільської ради
 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Правила поводження та утримання домашніх тварин на території Гатненськоїої сільської ради (надалі - Правила) розроблено з метою врегулювання відносин у сфері поводження і утримання тварин на території Гатненськоїої сільської ради, забезпечення сприятливих умов безпечного спільного проживання людини і тварин, укріплення моральності й гуманності суспільства, захисту та запобігання стражданням і загибелі тварин внаслідок жорстокого поводження з ними, захисту їх природних прав, забезпечення безпеки життя та здоров’я людей, інших прав та законних інтересів громадян щодо поводження із тваринами, покращення екологічного, санітарно-ветеринарного та епідеміологічного стану на території Гатненськоїої сільської ради. Правила – є нормативно-правовим актом, яким установлюються вимоги до утримання домашніх тварин на території Гатненськоїої сільської ради. 1.2. Дія цих Правил поширюються на поводження, утримання, розведення та регулювання чисельності тварин юридичними особами, незалежно від форм власності та фізичними особами на території Гатненськоїої сільської ради. Вимоги цих Правил поширюються також на осіб, яким ці тварини належать на інших підставах, що не суперечать діючому законодавству України. 1.3. Правовою основою Правил є Законів України «Про захист тварин від жорстокого поводження», «Про тваринний світ», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про ветеринарну медицину», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про захист населення від інфекційних хвороб», «Про безпечність харчових продуктів», Закони України “Про благоустрій населених пунктів”, “Про місцеве самоврядування України та інших нормативно-правових актів. 1.4. Правила базуються на наступних принципах:
 • гуманного ставлення до тварин;
 • участі органів місцевого самоврядування і виконавчої влади, громадських організацій тощо та зацікавлених фізичних осіб у заходах щодо вирішення проблем, пов'язаних з утриманням тварин;
 • обов'язкового виконання власниками тварин вимог цих Правил, а також ветеринарно-санітарних норм, забезпечення належного епізоотичного та санітарно-епідеміологічного стану у селах;
 • забезпечення належних умов для гармонійного співіснування людей та тварин на території селищної ради.
 1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
У цих Правилах терміни вживаються у такому значенні: ідентифікація домашніх тварин т біркування, чіпування, таврування тварин тошо. з присвоєнням особистого ідентифікаційного коду; місце або зона для вигулу тварин - територія, на якій власник має право вільного вигулу тварини за умов дотримання вимог Правил: навчально - дресирувальннй майданчик для собак - це огороджена та обладнана відповідно до типового проекту територія, призначена для дресирування собак; екскременти - відходи життєдіяльності тварини; потенційно небезпечні собаки - собаки, які належать до порід собак, визнаних потенційно небезпечними, а також особини, які мають фенотипічні ознаки цих порід. Перелік таких порід наведено у Додатку 1. Службові собаки та собаки бійцівських порід є джерелом підвищеної небезпеки; собаки, шо визнані небезпечними - собаки, які вже проявили неспровоковану агресію до людей і тварин, що підтверджено відповідним протоколом (актом), складеним з дотриманням вимог законодавства України. адаптованість собаки в умовах населеного пункту - перевірка мінімально необхідного переліку навичок, виконання яких дозволяє "визначити стан нервової системи собаки, його керованість, ступінь безпеки собаки по відношенню до його власника й оточення, а також наявність у самого власника навичок керування собакою - визначається шляхом тестування за встановленою програмою; бездоглядні тварини - домашні собаки та коти, незалежно від породи та призначення (у тому числі собаки, що мають ошийник з особистим номерним знаком і намордник), які знаходяться без власника та не на прив'язі на вулицях, площах, ринках, у скверах, садах, на бульварах, пляжах, у громадському транспорті та інших громадських місцях; вигул собак - тимчасове знаходження собак у присутності їхніх власників або осіб, що їх заміняють, на відкритому повітрі поза місцями постійного проживання цих собак з метою задоволення їхніх фізіологічних потреб і гармонійного розвитку; відчуження тварини - передача права власності на тварину юридичним чи фізичним особам у спосіб, що не заборонений чинним законодавством; власник собаки чи кота - юридична або фізична особа, яка здійснює догляд за твариною, що належить їй на праві власності або на інших підставах, які не суперечать законодавству України; домашні собаки та коти - тварини, які утримуються власниками як домашні улюбленці, компаньйони-помічники (поводирі незрячих, охоронці житла та іншого майна тощо), об'єкти комерційного використання, що знаходяться під контролем (наглядом) власника, членів його сім'ї або уповноваженої власником особи; куточок живої природи - складова частина кабінету (відділу, лабораторії, класу) біології загальноосвітніх і позашкільних навчальних, наукових, санаторно-курортних і оздоровчих закладів, які створюються для проведення навчальних, практичних занять з метою здобуття поглиблених знань про живі організми, формування фактичних умінь та навичок, вивчення, спостереження та догляду за рослинами і тваринами, на які є відповідні дозволи санітарних, ветеринарних та інших служб; поводир незрячого (тварина супроводу) - собака, який використовується для полегшення пересування в умовах міста інвалідів 1 або II групи, позбавлених зору або залишковий зір яких не дає можливості самостійно орієнтуватися в просторі, осіб, які мають обмежені фізичні можливості і потребують допомоги спеціально підготовленого собаки для пересування і спілкування. При цьому тварина повинна пройти підготовку у спеціалізованих закладах із підготовки собак-поводирів та реабілітації інвалідів. Після закінчення навчання (підготовки), тварина разом з комплектом необхідного спорядження та підтверджуючим документом установленого зразка (що має назву "Собака-поводир сліпого") передається особі, позбавленій зору; , пункт тимчасового утримання тварин (пункт перетримки) - спеціально обладнані приміщення (території") для тимчасового утримання вилучених або іншим способом відчужених тварин, а також знайдених або виловлених бездоглядних тварин; службові тварини - тварини, використовувані в пошукових, сторожових, патрульно-постових, захисно-вартових, пошуково-рятувальних і інших службових цілях; спровокована агресія-агресивна поведінка тварини викликана навмисними діями; тимчасова ізоляція (карантинування) тварин - тимчасове перебування тварин у пунктах перетримки та притулках (міні притулках) для утримання тварин до вирішення питань, пов'язаних з їхнім подальшим утриманням; шкода, заподіяна третій особі внаслідок агресивної або непередбачуваної дії тварини - шкода, яка призвела до погіршення стану фізичного або психічного здоров'я людини, ушкодження майна, якщо існує причинно-наслідковий Зв'язок між дією цієї тварини і заподіяною шкодою; біостерилізація - позбавлення тварини хірургічним шляхом здатності до відтворення потомства (репродуктивної здатності); гуманне ставлення до тварин - дії, що відповідають вимогам захисту тварин від жорстокого поводження і передбачають доброзичливе ставлення до тварин, сприяння їх благу, покращання якості їх життя тощо; домашні тварини - корови, бики, коні, жеребці, птиця, собаки, коти та інші тварини, що протягом тривалого історичного періоду традиційно утримуються і розводяться людиною, а також тварини видів чи порід, штучно виведених людиною для задоволення естетичних потреб і потреб у спілкуванні,  що,  як  правило,  не  мають життєздатних диких популяцій, які складаються з особин з аналогічними морфологічними ознаками, та існують тривалий час у їх природному ареалі; евтаназія - гуманні методи умертвіння тварин, що виключають їх передсмертні страждання; жорстоке поводження з тваринами - знущання над тваринами, вчинене із застосуванням жорстоких методів або з хуліганських мотивів, а також нацькування тварин одна на одну, вчинене з хуліганських чи корисливих мотивів; жорстоке умертвіння тварин - умертвіння тварин без застосування знеболюючих засобів, що запобігають відчуттю тваринами болю і страху; карантинний майданчик - спеціально обладнані приміщення або частини приміщень, які призначені для тимчасового утримання домашніх тварин у разі їх вилову чи тимчасової ізоляції; притулки для тварин - спеціально призначені та облаштовані місця для утримання безпритульних тварин. утримання в домашніх умовах - обмеження природної волі домашніх тварин, що виключає їх вільне переміщення за межами квартири, подвір'я окремого будинку.  
 1. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА УТРИМАННЯ ДОМАШНІХ ТВАРИН
  3.1. Умови утримання тварин повинні відповідати їх біологічним, видовим та індивідуальним особливостям. 3.2. Кількість тварин, яких може утримувати фізична чи юридична особа, обмежується можливістю забезпечення їм умов утримання відповідно до вимог Закону України “Про захист тварин від жорстокого поводження”. 3.3. Умови утримання тварин повинні задовольняти їхні природні потреби в їжі, воді, сні, рухах, контактах із собі подібними, у природній активності та інші потреби. 3.4. Місце утримання тварин повинно забезпечити неможливість заподіяння шкоди третім особам внаслідок агресивної або непередбачуваної дії тварини. 3.5. Дозволяється утримувати тварин: 3.5.1. у квартирах, де проживає кілька сімей, лише за письмовою згодою всіх повнолітніх мешканців квартири. При цьому не дозволяться утримувати домашніх тварин у місцях загального користування; 3.5.2. у квартирах, де проживає одна сім’я, за кількістю, обмеженою можливістю забезпечення їм умов утримання відповідно до вимог цих Правил; 3.5.3. на території присадибної земельної ділянки за умови, якщо огорожа цієї ділянки забезпечує ізоляцію тварини на цій території та наявна попереджувальна табличка про існування тварини; 3.5.4. на території і/або в приміщенні, що не належить власнику тварини на правах власності за умови письмової згоди власника території і/або приміщення;                                   3.5.5. на територіях об’єктів будівництва, підприємств, установ, організацій за умов наявності обладнаних приміщень та попереджувальної таблички про існування тварини; 3.5.6. в інших випадках, передбачених Законом України “Про захист тварин від жорстокого поводження”.  
 1. 4. ОБОВЯЗКИ ТА ПРАВА ВЛАСНИКІВ ДОМАШНІХ ТА ІНШИХ ТВАРИН
4.1. Особи, які утримують домашніх тварин, зобов'язані: - дотримуватися вимог цих Правил, вимог нормативно-правових актів, ветеринарних та санітарних норм, не допускати порушень прав і законних інтересів інших фізичних і юридичних осіб, не створювати загрози для безпеки людей, а також іншим тваринам; - забезпечувати домашнім тваринам необхідні умови, що відповідають їх біологічним, видовим та індивідуальним особливостям, відповідно до вимог чинного законодавства; - дотримуватися санітарно-гігієнічних норм експлуатації жилого приміщення, де утримуються домашні тварини (місце постійного утримання), та норм співжиття; - забезпечувати своєчасне надання домашнім тваринам ветеринарних послуг (обстеження, лікування, щеплення тощо); - реєструвати тварин віком від двох місяців і старше. При реєстрації домашніх тварин їхнім власникам видаються реєстраційні номерні житони та роз'яснюються правила їх утримання; - зареєструвати новопридбаних тварин протягом п’яти днів від дати їх придбання; - тримати сторожових собак на прив'язі і спускати їх з неї лише в закритих дворах із висотою огорожі, що виключає можливість втечі. Про наявність таких собак застерігати написом біля входу та по периметру об'єкта або території; - утримувати на прив’язі домашніх собак та собак власників, які бродять без прив’язу на територіях і створюють загрозу безпеці людей та знищують фауну; - забезпечити наявність намордника (для собак та інших тварин, які мають потенційно небезпечний характер), поводка, що необхідні для здіснення вигулу домашньої тварини поза місцем її постійного утримання; - не допускати забруднення приміщень, сходових клітин та інших місць загального користування в будинках, дворах і на вулицях екскрементами тварин; - прибирати екскременти за своїми тваринами; - у разі неможливості подальшого утримання тварини передати її за можливістю у власність до іншої особи або застосовувати методи евтаназії; - у разі смерті тварини у місячний термін повідомити заклад, який видав реєстраційне посвідчення, для внесення змін до загальної бази даних домашніх тварин; - здійснювати перевезення домашніх тварин усіма видами транспорту загального користування з додержанням правил, чинних на цьому виді транспорту, з обов'язковим забезпеченням безпеки людей; - негайно повідомляти медичну або ветеринарну установу про випадки заподіяння домашньою твариною ушкоджень здоров'ю людині або іншим тваринам та негайно доставляти домашню тварину, яка вчинила такі дії, у ветеринарну установу для огляду; - регулювати приплід тварин, у тому числі шляхом стерилізації; - в особистих господарствах жителів населених пунктів Гатненської сільської ради (далі власників) утримуються різні види домашніх тварин і птиці, і для забезпечення в селі відповідної санітарної культури, очищення прибирання вулиць, збереження інших зелених насаджень, впорядкування пам’ятних місць, місць масового відпочинку людей, власники тварин (корів, коней, жеребців, птиці, а також собак і котів зобов’язані дотримуватись правил: - заводити домашніх тварин і птицю виходячи з наявних умов їх утримання та догляду; - випасати тварин та вигулювати птицю тільки у відведених для цього місцях-громадських, індивідуальних огороджених толоках, індивідуальних подвір’ях, інших дозволених місцях випасання тварин має проводитись під доглядом власників; - не допускати бездоглядного бродіння худоби вулицями, в парках села, в місцях, облаштованих для відпочинку людей, нищення та забруднення худобою вулиць, пошкодження зелених насаджень. Не проводити випасання худоби в недозволених і не відведених  для  цього місцях; - буйних з проявами агресивності до людей, особливо дітей, тварин (биків), жеребців, інших) утримувати тільки на стійлі; - власники зобов’язані дбати щодо безпеки належних їм тварин від захворювання інфекційними хворобами і найперше хворобами, небезпечними для здоров’я людей. У відповідності з ветеринарно-санітарними вимогами власники мають періодично піддавати власних тварин ветеринарно-діагностичним та клінічним обстеженням, профілактичним вакцинаціям та обробкам; - У разі захворювання, або загибелі тварин, птиці, власник зобов’язаний негайно повідомити про це працівників установи державної ветеринарної медицини до зони обслуговування якої належать населені пункти Гатненськоїої сільської ради, неухильно виконувати усні або письмові вказівки ветеринарного спеціаліста щодо організації проведення лікування, вимушеного забою чи утилізації трупа тварин, птиці з поверхні землі; - За порушення правил утримання, птиці, собак і котів та інших тварин, порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою території населеного пункту власники тварин притягуються до адміністративної відповідальності відповідно до КУпАП; - Якщо особа, яка утримує домашню тварину є юридичною особою, то в обов'язковому порядку повинна бути визначена особа, яка безпосередньо несе відповідальність за тварину; - Якщо відсутня можливість подальшого утримання тварини особа, яка її утримує, зобов'язана передати тварину іншій особі; - Особи, які утримують тварин в багатоквартирних будинках повинні забезпечити тишу - попереджувати лай собак у період з 22.00 до 08.00 години. 4.2. Особа, яка супроводжує домашню тварину, зобов'язана забезпечити безпеку: - супроводженої домашньої тварини, оточуючих людей і тварин, а також майна від заподіяння нею шкоди; - дорожнього руху при проходженні з домашньою твариною біля транспортних засобів, шляхом безпосереднього контролю за її поведінкою. При супроводженні домашніх та інших тварин не допускається залишення їх без нагляду. Супроводжувати  тварину може особа, яка досягла  14-річного віку. 4.3. Власники тварин мають право: 4.3.1. Утримувати: 4.3.1.1 домашніх тварин: - на території присадибної земельної ділянки за умови, якщо її огорожа забезпечує ізоляцію тварини на цій території; - для юридичних осіб за умови наявності погодження зі службою ветеринарної медицини та відмітки про щорічне щеплення проти сказу для охорони - в обладнаних приміщеннях або на прив'язі, з дослідною метою - у вольєрах, біологічних клініках (віваріях) або в розплідниках. - без поводків і намордників під час оперативного використання правоохоронними органами, собак спеціального призначення, а також собак під час муштри, на полюванні, на навчально-дресирувальних майданчиках; - з метою охорони об'єктів будівництва, територій підприємств, установ, організацій за умови наявності обладнаних приміщень або на прив'язі; - навчати тварин без повідків і намордників на майданчиках для дресирування за визначеними навчальними программами та вигулювати їх на пустирях  або зонах для вигулу, спеціально відведених для цієї мети. 4.3.2. Власникам домашніх тварин забороняється: -  утримувати незареєстрованих  домашніх тварин (собак і котів); - утримувати домашніх тварин в місцях загального користування; - продавати домашніх тварин у невизначених спеціально для цього місцях; - у стані алкогольного сп'яніння  вигулювати  домашніх тварин; - вигулювати собак без повідків і намордників у невизначених спеціально для цього місцях; - приводити домашніх тварин (окрім тих, які  використовуються для здійснення  супроводу – собак-поводирів) у приміщення магазинів  (крім спеціалізованих магазинів для тварин), об'єктів громадського харчування, освіти та культури, на територію дитячих майданчиків, інші місця загального користування; - доручати вигул домашніх тварин особам, яким не виповнилося 14 років, психічно хворим, визнаним недієздатними або фізично неспроможними керувати твариною; - розводити тварин з уродженими патологіями, що спричиняють їм страждання, та зі спадково закріпленою агресивністю; - жорстоко поводитися з ними, залишати  бездоглядними  або знищувати їх; - наносити тваринам побої, травми з метою їх примушування  до виконання будь-яких вимог; - купати тварин на території сільських водойм; - використовувати оснащення та інвентар, що травмують тварину при поводженні з нею; - проводити собачі бої або інші заходи, які допускають жорстокість стосовно тварини; - вирощувати  тварин (собак, котів) з метою отримання  їх м'яса і шкірок; - викидати трупи тварин у контейнери для збирання сміття; - навчати собак атакувати  людину  в життєво важливі органи; - інші дії чи бездіяльність, що суперечать принципам захисту тварин від жорстокого поводження  
 1. 5. ЗНАХОДЖЕННЯ ДОМАШНІХ ТВАРИН
ПОЗА МЕЖАМИ ЇХ ПОСТІЙНОГО УТРИМАННЯ   5.1. Власники домашніх тварин та/або відповідальні особи за дорученням власника тварини (супроводжувальні особи) зобов’язані супроводжувати домашніх тварин поза межами її постійного утримання. 5.2. Забороняється супроводжувати тварин у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. 5.3. Особа, яка супроводжує домашню тварину, зобов'язана забезпечити безпеку: - супроводжуваної тварини; - оточуючих людей і тварин, а також майна від заподіяння шкоди супроводжуваною твариною; - дорожнього руху при проходженні з твариною біля транспортних шляхів і при їх переході шляхом безпосереднього контролю за її поведінкою. 5.4. Забороняється супровід потенційно небезпечних собак та собак, які визнані небезпечними, особам, яким не виповнилося 18 років, психічно хворим або фізично неспроможним керувати твариною. 5.5. Дозволяється виводити собак за межі квартири, території подвір'я, організацій, підприємств тощо лише на повідку з прикріпленим до нашийника особистим номерним знаком, а потенційно небезпечних собак та собак, що визнані небезпечними, обов'язково на короткому повідку (не більше 1,2 м) і в наморднику. 5.6. Особа, яка супроводжує собаку чи кота, також зобов'язана: - здійснювати вигул собак без повідка лише в місцях та зонах для вигулу тварин, які позначені відповідними знаками або надписами; - прибирати екскременти за своїми тваринами в місцях загального користування; - навчати собак без повідків і намордників на майданчиках для дресирування. Власники собаки, яку визнано небезпечною, не мають права вигулювати цих собак без повідка та намордника на території місць або зон для вигулу тварин. 5.7. Не дозволяться приводити тварин (крім собак-поводирів) у приміщення магазинів і кафе (крім спеціалізованих магазинів для тварин), об'єктів громадського харчування, установ охорони здоров'я, освіти та культури, на територію дитячих та спортивних майданчиків. 5.8. Забороняється залишати тварин бездоглядними. Бездоглядні тварини підлягають вилову.  
 1. ОСОБЛИВОСТІ УТРИМАННЯ СОБАК, ПОРОДИ ЯКИХ ВИЗНАЧЕНІ ПОТЕНЦІЙНО НЕБЕЗПЕЧНИМИ
  6.1. Породи собак, які визнані потенційно небезпечними, наводяться в Додатку 1 до цих Правил. 6.2. Собаки, породи яких визнані потенційно небезпечними, є джерелом підвищеної небезпеки. 6.3. Придбання порід собак, які визнано потенційно небезпечними  дозволяється лише особам, які досягли 18-річного віку та пройшли спеціальне навчання у кінологічних організаціях. Особи, які утримують собак, визнаних потенційно небезпечними, повинні бути членами кінологічних клубів та об’єднань і мати відповідні документи від цих організацій про проходження твариною відповідного курсу дресирування. 6.4. Особа, яка утримує собаку, порода якої визнана потенційно небезпечною, зобов'язана: 6.4.1. щорічно проходити перевірку у ветеринарних закладах на підтвердження адаптованості тварини в умовах населеного пункту. Якщо потенційно небезпечна або визнана небезпечною собака не змогла пройти тестування за відповідними програмами у встановлений термін, її власник повинен ізолювати таку тварину або передати для охорони об’єктів будівництва, приватних будинків тощо; 6.4.2. Дотримуватися вимог до вигулу таких порід собак, встановленими цими Правилами. 6.4.3. Власники собак, породи яких зазначені у Додатку 1, повинні укласти договір обов’язкового страхування відповідальності власників собак за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам (відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09.07.2002 р. № 944 «Про затвердження Порядку і правил проведення обов’язкового страхування відповідальності власників собак за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам»).    
 1. ПРОФІЛАКТИЧНІ ТА ПРОТИЕПІЗООТИЧНІ ЗАХОДИ
  7.1. Собаки та коти, незалежно від породи, починаючи з 3-місячного віку повинні щорічно в обов'язковому порядку бути щеплені проти сказу у закладах ветеринарної медицини або лікарів ветеринарної медицини, діяльність яких відповідно ліцензована. 7.2. У разі виникнення підозри на наявність у тварини захворювання власник повинен негайно ізолювати таку тварину і звернутися до ветеринарного лікаря. Тимчасова ізоляція тварин може проводитись у встановленому порядку, якщо тварина є небезпечною для оточуючих. 7.3. У випадку укусу або травмування собакою чи котом людини, власник або постраждала особа повинні негайно інформувати державні заклади охорони здоров'я і ветеринарної медицини. 7.4. Про кожний випадок укусу домашніх собак та котів дикими тваринами, бездоглядними чи безпритульними собаками або котами, а також при підозрі захворювання тварин на сказ власник повинен негайно повідомляти установу ветеринарної медицини та ізолювати таких тварин.  
 1. 8. ТРАНСПОРТУВАННЯ ДОМАШНІХ ТВАРИН
  8.1. Транспортування домашніх тварин (дрібних звірів і птахів у клітках, а також собак у намордниках за наявності повідків та котів з пред'явленням відповідних документів на них про реєстрацію) у громадському транспорті дозволяється: - при відсутності знаку заборони при вході; - на задній площадці транспортного засобу; - при наявності індивідуального номерного знаку (жетону); - для собак дрібних порід та котів у спеціальних контейнерах, що забезпечують надійну ізоляцію тварини, а також безпечні для її здоров'я; - за умов дотримання громадського порядку та чистоти в місцях загального користування і гарантії безпеки іншим особам чи тваринам. 8.2. Під час транспортування тварини особа, яка її супроводжує, повинна упереджувати порушення санітарно-гігієнічних умов. 8.3. Під час транспортування тварини особа, яка її супроводжує, несе відповідальність за її життя та здоров'я. ПРАВИЛА транспортування тварин ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 р. № 1402.  
 1. ВЧИНЕННЯ ПРАВОЧИНІВ, ПРЕДМЕТОМ ЯКИХ Є ДОМАШНІ ТВАРИНИ
  9.1. Вчинення правочинів, предметом яких є тварини, регулюється цивільним законодавством України. 9.2. Придбання тварини для утримання її в житловому приміщенні здійснюється майбутнім власником цієї тварини після одержання згоди всіх повнолітніх громадян, що проживають разом з нею у даному приміщенні. 9.3. Продавець зобов'язаний забезпечити покупця достовірною інформацією про вид, породу, стан здоров'я, проведення профілактичних заходів, характер й інші властивості, а також про умови її утримання. 9.4. Дарування тварин дозволяється лише за попереднім погодженням з майбутнім власником цієї тварини. 9.5. Дозволяється відчуження собак віком не менше двох місяців, котів - трьох місяців.                                                                                                              9.6. Забороняється: 9.6.1. торгівля тваринами в громадських місцях, не відведених спеціально для цих цілей, без реєстраційного посвідчення, та ветеринарних документів з відміткою про імунізацію проти сказу, термін дії, якої ще не закінчився; 9.6.2. відчуження (продаж, дарування, міна й ін.) тварин особам, які не досягли 16 років за відсутності письмової згоди батьків цієї особи або осіб, що їх замінюють; 9.6.3. відчуження (продаж, дарування, міна й ін.) собак потенційно небезпечних порід особам, які не досягли 18 років; особам, визнаним судом у встановленому порядку недієздатними або обмежено дієздатними. 9.7. Дозволяється продаж домашніх тварин:                                                 9.7.1. на території особи, яка утримує тварину; 9.7.2. в розплідниках племінних тварин, які зареєстровані належним чином; 9.7.3. в притулках (міні–притулках);                                                              9.7.4. під час проведення спеціалізованих заходів (виставки, аукціони тощо); 9.7.5. на торгових місцях в спеціалізованих закладах торгівлі, які обладнані відповідним чином. 9.8. У місцях продажу тварин повинні бути створені умови (фізіологічні та зоопсихологічні), що відповідають виду тварини, її віку; підтримуватися необхідні параметри мікроклімату приміщення: температура повітря, режим вологості та вентиляція; оздоблювані матеріали повинні легко піддаватись дезінфекції; повинно забезпечуватись регулярне прибирання та дезінфекція. 9.9. Місця для продажу тварин повинні бути обладнані таким чином, щоб тварину було видно, але при цьому до неї не було б фізичного доступу третіх осіб. 10.ПРОФІЛАКТИЧНІ ТА ПРОТИЕПІЗОДИЧНІ ЗАХОДИ   10.1. Особа, яка утримує тварину, зобов'язана забезпечити своєчасне надання їй ветеринарної допомоги; 10.2. У разі виникнення підозри на наявність у тварини захворювання власник повинен негайно ізолювати таку тварину і звернутися до ветеринарного лікаря. 10.3. У випадку укусу або травмування твариною людини, власник або постраждала особа, повинні негайно інформувати державні заклади охорони здоров'я і ветеринарної медицини. 10.4. Про кожний випадок укусу домашніх собак та котів дикими тваринами, бездоглядними чи безпритульними собаками або котами, а також при підозрі захворювання тварин на сказ, власник повинен негайно повідомляти установу державної ветеринарної медицини та ізолювати таких тварин.  
 1. 11. ДІЇ ПОВЯЗАНІ З ПОХОВАННЯМ АБО УТИЛІЗАЦІЯ ТРУПІВ ДОМАШНІХ ТВАРИН
  8.1. Власники загиблих домашніх тварини повинні у 10-денний термін письмово проінформувати про факт та причину смерті тварини. Письмове повідомлення направляється в заклад, який здійснив реєстрацію домашньої тварини. 8.2. Не дозволяється викидати трупи тварин в контейнери для збору сміття. 8.3. Відшкодування витрат, пов'язаних з транспортуванням трупів тварин, їх похованням або утилізацією проводиться за рахунок власника домашньої тварини, поховання або утилізацію трупа тварини на Державному підприємстві.  
 1. 12. ОСОБЛИВОСТІ УТРИМАННЯ ДОМАШНЬОЇ ХУДОБИ
  12.1. Власники домашньої худоби зобов'язані: - утримувати у чистоті приміщення для тварин і птиці та прилеглі до них території; - систематично проводити заходи боротьби з мухами та гризунами; - негайно повідомляти ветеринарну службу про кожен випадок захворювання або загибелі сільськогосподарської тварини чи птиці; - завозити на територію сільської ради сільськогосподарських тварин та птицю за наявності ветеринарного свідоцтва; - проводити забій худоби на організованих забійних пунктах або власному подвірні, яке належать громадянам з обов'язковою очисткою і дезінфекцією місця забою, при цьому продукти тваринництва використовуються тільки для особистих потреб. 12.2. Власникам домашньої худоби забороняється випасати худобу, або випускати без догляду на вулицях  
 1. 13. КОНТРОЛЬ
  13.1. Контроль за дотриманням вимог цих Правил та інших нормативно правових актів у цій сфері з боку Гатненської сільської ради покладено на постійну депутатську комісію з питань підприємницької діяльності, промислової політики, торгівлі, реклами, благоустрою,траснпорту та зв’язку. 13.2. Органи Національної поліції здійснюють нагляд за дотриманням порядку вигулу домашніх тварин (собак) у громадських місцях та вживають відповідних заходів у разі порушення законодавства про порядок поводження й утримання домашніх тварин. В разі виявлення адміністративних правопорушень у сфері утримання тварин складають протоколи з подальшим наданням їх на розгляд до адміністративної комісії при виконавчому комітеті Гатненської сільської ради. Адміністративна комісія, відповідно до ст. 218 Кодексу України про адміністративні правопорушення розглядає протоколи про адміністративні правопорушення та притягує власників тварин до адміністративної відповідальності. За порушення даних Правил, порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою території населеного пункту власники тварин (винні юридичні та фізичні особи) притягуються до адміністративної відповідальності у відповідності до ст.ст. 89, 152, 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення. 13.2. Заклади ветеринарної медицини здійснюють контроль за додержанням юридичними та фізичними особами ветеринарно-санітарних вимог, забезпечують організацію проведення протиепізоотичних заходів. 13.3. Суб’єкти господарювання, фізичні особи здійснюють громадський контроль за додержанням цих Правил власниками тварин, забезпечують утримання підвалів, горищ та інших технічних приміщень у будинках закритими або відповідно обладнаними для запобігання проникненню до них тварин. 13.4. За порушення вимог цих Правил винні особи несуть кримінальну, адміністративну та цивільно-правову відповідальність згідно з чинним законодавством.    
 1. 14. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО ПРАВИЛ
  14.1. Зміни та доповнення до цих Правил вносяться шляхом прийняття відповідного рішення на сесії Гатненської сільської ради у відповідності до чинного законодавства.  
 1. 15. ВІДПОВІДАЛЬНІСЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ
  15.1. Відповідальність за дії тварин несуть їх власники, особи, яким тварини належать на інших підставах, що не суперечать чинному законодавству, а також особи, які супроводжують тварину. 12.2. За порушення цих Правил громадяни чи посадові особи несуть у встановленому порядку адміністративну, дисциплінарну, цивільну чи кримінальну відповідальність.  
 1. 16. ПЕРЕЛІК ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНО ПРАВОВИХ АКТІВ НА ОСНОВІ ЯКИХ ДІЮТЬ ПРАВИЛА
  16.1. Правила розроблені у відповідності до Конституції України, Кодексу України Про адміністративні правопорушення, Законів України, а саме: - «Про благоустрій населених пунктів»; - «Про місцеве самоврядування в Україні»; - «Про захист тварин від жорстокого поводження», - «Про тваринний світ», -«Про охорону навколишнього природного середовища», - «Про ветеринарну медицину», - «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», - «Про захист населення від інфекційних хвороб», інші нормативно-правові акти та нормативні документи.        Секретар ради                                                                        Дмитро Шульган                   Додаток 1 до Правил утримання домашніх тварин на території Гатненської сільської ради   ПЕРЕЛІК порід собак, відповідальність власників яких підлягає обов'язковому страхуванню за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам
 1. Аіді (вівчарка атласька)
 2. Айну (собака айнський, хоккайдо)
 3. Акбаш
 4. Акіта-іну
 5. Акіта американський (собака великий японський)
 6. Бергамаско (вівчарка бергамська)
 7. Боксер німецький
 8. Бріард (вівчарка французька довгошерстна)
 9. Брохольмер датський
 10. Був'є арденський
 11. Був'є фланерський
 12. Бульдог алапахський чистокровний (отто)
 13. Бульдог американський
 14. Бульдог мальорський (ка-де-бо, перо де пресо мальоркін)
 15. Бульмастиф
 16. Бультер'єр англійський
 17. Бультер'єр англійський стафордширський
 18. Бурбуль південноафриканський
 19. Вельштер'єр
 20. Вівчар картський (вівчарка картська)
 21. Вівчарка американо-канадська біла
 22. Вівчарка бельгійська (грюнендаль, лакенуа, молінуа, тарв'юрен)
 23. Вівчарка бернська (бернський зененхаунд)
 24. Вівчарка велика швейцарська (великий швейцарський зененхаунд)
 25. Вівчарка голландська
 26. Вівчарка грецька
 27. Вівчарка ештрельська (португальська горна)
 28. Вівчарка кавказька (вовкодав кавказький)
 29. Вівчарка німецька
 30. Вівчарка південноросійська (таврійська)
 31. Вівчарка пікардійська (пікар)
 32. Вівчарка польська підгалянська
 33. Вівчарка польська татранська
 34. Вівчарка середньоазіатська (алабай, вовкодав середньоазіатський)
 35. Вівчарка східноєвропейська
 36. Вовкодав ірландський
 37. Доберман-пінчер
 38. Дог аргентинський (аргентинський мастиф)
 39. Дог бордоський (французький мастиф, дог де Бордо)
 40. Дог німецький
 41. Далматин
 42. Дратхаар
 43. Ердельтер'єр
 44. Кангал
 45. Кане-корсо
 46. Као де кастро лаборейро
 47. Као де сера де астрела (португальський пастуший собака)
 48. Карабаш анатолійський
 49. Командор (вівчарка угорська)
 50. Кувас угорський
 51. Лабрадор-ретривер
 52. Ладсир (ньюфаундленд чорно-білий)
 53. Лайка
 54. Леонбергер
 55. Маламут аляскінський
 56. Марема (вівчарка маремо-абруцька)
 57. Мастиф англійський
 58. Мастиф бельгійський
 59. Мастиф іспанський
 60. Мастиф піренейський
 61. Мастиф тибетський
 62. Мастіно (мастиф неаполітанський, мастіно-неаполітано)
 63. Мітельшнауцер
 64. Московська сторожова
 65. Ньюфаундленд
 66. Перо де преса канаріо (собака канарський)
 67. Піт-бультер'єр американський
 68. Пурухаар
 69. Рафейру дуалінтежу (собака португальський сторожовий)
 70. Ріджбек родезійський
 71. Ріджбек тайський
 72. Різеншнауцер (великий шнауцер)
 73. Ротвейлер
 74. Сенбернар
 75. Собака вовчий італійський
 76. Собака вовчий саарлоський (вольфхаунд)
 77. Собака вовчий чеський
 78. Собака піренейський горний (великий піренейський)
 79. Тер'єр американський стафордширський
 80. Тер'єр російський чорний
 81. Тоза-іну (собака японський бійцівський)
 82. Філа бразилейро (мастиф бразильський)
 83. Фокстер'єр
 84. Хаскі сибірський
 85. Ховаварт
 86. Чувач словацький
 87. Ягдтер'єр
 88. Метиси всіх зазначених порід
        Додаток 2 до Правил утримання домашніх тварин на території Гатненської сільської ради   ПЕРЕЛІК порід собак, визнаних як потенційно небезпечні  
1. Акіта - іну. 2. Американський бульдог. 3. Американський стафордширський тер'єр. 4. Англійський мастиф. 5. Аргентинський дог. 6. Бельгійська вівчарка. 7. Бернський зенненхунд. 8. Бордоський дог. 9. Бразильська філа. 10. Бульмастиф. 11. Бультер'єр. 12. Доберман. 13. Кавказька вівчарка. 14. Кане корсо. 15. Мастіно неаполетано. 16. Московська сторожова. 17. Німецька вівчарка. 18. Німецький дог. 19. Перо преса канаріо. 20. Південноруська вівчарка. 21. Пітбультер'єр. 22. Різеншнауцер. 23. Родезійський ріджбек. 24. Ротвейлер. 25. Середньоазіатська вівчарка. 26. Тосаіну. 27. Чорний тер'єр. 28. Німецький боксер. 29. Фокстер'єр. 30. Ягтер'єр німецький. 31. Метиси вищезазначених порід з явними фенотипічними ознаками.
        Даний перелік собак, визнаних як потенційно небезпечні рекомендований відповідно до наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 02.06.2009 № 264                   Додаток 3 до Правил утримання домашніх тварин на території Гатненської сільської ради   Правила функціонування зони для вигулу тварин на території Гатненської сільської ради  
 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Правила функціонування місць та зон для вигулу тварин у селі Гатне (далі - Правила) визначають порядок їх визначення, а також вимоги до нормативного, санітарного та технічного стану. 1.2. Зона для вигулу тварин створюється з метою: - поліпшення санітарно-епідемічного та екологічного стану в селі; - зменшення кількості конфліктних ситуацій, у т. ч. покусів собаками людей та інших тварин; - підвищення рівня культури та громадської активності власників собак. 1.3. Визначення та облаштування належним чином зони для вигулу тварин покладається на Гатненську сільську раду. 1.4. Обслуговування та забезпечення відповідного технічного та санітарного стану зони для вигулу тварин покладається на КП МКП «Гатне».
 • На території зони для вигулу тварин:
- супроводжувати домашню тварину може особа, яка досягла 14-річного віку; - особа, яка супроводжує тварину, зобов'язана забезпечити: безпеку оточуючих людей і тварин, а також майна від заподіяння шкоди супроводжуваною домашньою твариною; безпеку супроводжуваної домашньої тварини; забезпечити наявність намордника, повідка, що необхідні для здійснення вигулу домашньої тва ини поза місцем її постійного утримання; забезпечити наявність на домашній тварині нашийника з ідентифікуючими позначками; забезпечувати своєчасне надання домашній тварині ветеринарних послуг (обстеження, лікування, щеплення тощо); негайно повідомляти медичну або ветеринарну установу про випадки заподіяння домашньою твариною ушкоджень здоров'ю людині або іншим тваринам - власники, собаки яких визнані як небезпечні, не мають права вигулювати цих собак без повідка та намордника.
 1. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ
2.1. Зона для вигулу тварин - територія, на якій власник має право вільного вигулу тварини за умов дотримання вимог нормативно-правових актів у цій сфері. 2.2. Покриття зони для вигулу тварин повинно бути піщано-земляним, гравійно-піщаним, з трави (суцільна низька рослинність), поверхня повинна бути рівною. 2.3. Зона для вигулу тварин повинна бути обладнана спеціальними попереджувальними знаками, а також табличками з зазначенням назв та телефонів установ, які відповідають за їх технічний та санітарний стан. Крім цього, зона для вигулу тварин повинна бути обладнана контейнерами для збору сміття та екскрементів. 2.4. Використання зони для вигулу тварин не за призначенням забороняється. 2.5. В зоні для вигулу тварин забороняється розводити вогнища, вживати спиртні напої, запускати салюти і фейєрверки та проводити інші подібні заходи, які можуть призвести до травмування тварин або виникнення конфліктних ситуацій. 2.6. У разі виявлення інфекційних та зооантропонозних захворювань на зоні для вигулу тварин, установи, підприємство або організація, що обслуговує відповідну ділянку, повинно невідкладно звернутися до Державної ветеринарної служби для забезпечення дезінфекції. Про факт проведення дезінфекції повинні свідчити відповідні інформаційні таблички.  
 1. КОНТРОЛЬ ЗА ЕКСПЛУАТАЦІЄЮ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯМ
3.1. Контроль за додержанням встановленого чинними нормативними актами порядку експлуатації та утримання зони для вигулу тварин, а також їх нормативного, санітарного та технічного стану здійснює КП «МКП Гатне»  
 1. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ
4.1. Зміни та доповнення до цих Правил можуть бути внесені у порядку, встановленому чинним законодавством.   Секретар ради                                                                  Дмитро ШУЛЬГАН
Адреса
вул. Київська,138, с. Гатне, Фастівський р-н, Київська обл., 08160
Телефон/факс

(044) 251 05 11

КоНТАКТ-центр

044 251 05 10