Рада

  ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ДЕСЯТА СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ   Р І Ш Е Н Н Я від 08 липня 2021 року                                                                            № 10/7 с. Гатне   Про внесення змін до Правил благоустрою та використання території, забезпечення чистоти і порядку в с. Гатне, затверджених рішенням 25 сесії 7 скликання від 21.12.2017 року № 21   З метою створення сприятливого для життєдіяльності людини, довкілля, збереження і охорони навколишнього природного середовища, збереження санітарного благополуччя населення та забезпечення належного контролю за благоустроєм та санітарним станом населених пунктів Гатненської сільської ради, утримання територій  в належному стані, та врегулювання Правил благоустрою та використання території, забезпечення чистоти і порядку, затверджених рішенням 25 сесії Гатненської сільської ради 7 скликання від 21.12.2017 року № 21  у відповідність до чинного законодавства, відповідно до Законів України «Про врегулювання містобудівної діяльності», "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про благоустрій населених пунктів", «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» та «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Гатненська сільська рада ВИРІШИЛА:
 1. Затвердити зміни до Правил благоустрою та утримання території Гатненської сільської ради сіл Гатне, Віта-Поштова та Юрівка, згідно з додатком 1та додатком 2 (додаються).
 2. Оприлюднити Правила благоустрою та утримання території Гатненської сільської ради сіл Гатне, Віта-Поштова та Юрівка у встановленому порядку на офіційному веб-сайті сільської ради.
 3. 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на відділ капітального будівництва, благоустрою та житлово-комунального господарства Гатненської сільської ради.
Сільський голова                                              Олександр ПАЛАМАРЧУК   Додаток 1 до рішення Гатненської сільської ради від __________року №______  
 1. Змінити назву Правил благоустрою з «Правил благоустрою та використання території, забезпечення чистоти і порядку в с. Гатне» на «Правила благоустрою та утримання території Гатненської сільської ради сіл Гатне, Віта-Поштова та Юрівка».
 2. У пункт 2.5 розділу 2 внести зміни в наступній редакції:
2.5. Біля кіосків, входів до магазинів, базарів, літніх майданчиків, об`єктів побутового обслуговування, офісів, установ та інших місць масового відвідування обов’язково встановлюються стаціонарні урни для сміття. Урни для смiття на території села встановлюються за кошти підприємств, організацій та громадян за якими закрiпленi прилеглi території iз розрахунку: - вулиці, парки – 1 урна на 800 кв.м. площі, відстань між урнами не більше 50 метрів; - зупинки громадського транспорту - не менше 1 урни; - заклади торгiвлi, громадського харчування, побутового обслуговування та установи i організації - по 1 ypні бiля кожного входу i виходу; - обєкти вуличної торгiвлi - 1 урна біля об’єкту;».  
 1. Додати розділ 5 та 6 до Правил в наступній редакції:
 
 1. Розміщення та утримання зовнішньої реклами
  5.1.Розміщення зовнішньої реклами на території громади регулюється Законом України «Про рекламу», Законом України «Про благоустрій населених пунктів», Законом України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», Правилами розміщення зовнішньої реклами, затвердженої рішенням сільської ради.   5.2. Забороняється самовільне розміщення рекламної інформації (листівок, об’яв, афіш, тощо) на фасадах будинків, огорожах та парканах на опорних стовпах вуличного освітлення та інших елементах благоустрою.  
 1. Дозвіл на порушення об’єктів благоустрою
  6.1. Порушення об’єктів благоустрою, пов’язане з виконанням суб’єктами господарювання земляних та ремонтних робіт, здійснюється на підставі дозволу на порушення об’єктів благоустрою виконавчого комітету Гатненської сільської ради (далі - дозвіл) (додається). Дозвіл на порушення об’єктів благоустрою не вимагається, якщо земляні та ремонтні роботи здійснюються: - особами, які мають документ, що посвідчує право власності або право користування земельною ділянкою, у тому числі право земельного сервітуту; - у складі підготовчих або будівельних робіт, право на виконання яких оформлене у встановленому законодавством порядку. Роботи з усунення наслідків аварій на об’єктах благоустрою розпочинаються негайно з обов'язковим подальшим оформленням дозволу в порядку, визначеному законодавством.   6.2. Перелік земляних та ремонтних робіт, для виконання яких необхідно отримати дозвіл, встановлюється у Типовому порядку щодо видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів (далі - Типовий порядок), який затверджується Кабінетом Міністрів України.   6.3. Видача дозволів або відмова в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів здійснюється на підставі рішення виконавчого комітету Гатненської сільської ради, або розпорядження голови з урахуванням Типового порядку затвердженого Кабінетом Міністрів України.   6.3.1 Для отримання дозволу суб’єкт, який отримує дозвіл на порушення благоустрою надає на розгляд виконавчого комітету Гатненської сільської ради заяву з наступними додатками: - Календарний графік виконання робіт по кожному з об’єктів, якщо таких декілька; - Перелік робіт, які планується здійснити на об’єкті порушення благоустрою з зазначенням адрес; - Лист з зазначенням гарантійних зобов’язань щодо строків відновлення об’єкту благоустрою та якості його відновлення до стану його порушення; - В разі не відновлення об’єкту благоустрою у визначені строки суб’єктом, який отримав дозвіл на порушення об’єкту благоустрою, зазначений об’єкт може бути відновлений силами та засобами комунальних підприємств, або іншими найнятими підрядниками, а суб’єкт порушення благоустрою зобов’язаний компенсувати понесені витрати.   6.3.2 Суб’єкт виконання робіт з порушення благоустрою має право приступити до робіт з порушення благоустрою при наявності погодженої у відповідних інстанціях топогеодезичної зйомки 1:500 з позначенням існуючих інженерних комунікацій та нанесенням на ній плану об’єкта порушення благоустрою (земельної ділянки, території) з наданням її комії виконавчому комітету Гатненської сільської ради.   6.4. Видача дозволу, його переоформлення або видача дубліката дозволу здійснюється безоплатно.   6.5. Дозвіл видається протягом десяти робочих днів з дня прийняття рішення про його надання. Строк дії дозволу визначається умовами робіт і не може перевищувати один рік.   6.6. Відмова у видачі дозволу видається заявнику в письмовій формі з відповідним обґрунтуванням у строк, передбачений для видачі дозволу.   Підставою для відмови у видачі дозволу є:
 • подання суб’єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу згідно із встановленим переліком;
 • невідповідність поданих  документів  вимогам  законодавства;
 • виявлення недостовірних  відомостей  у  поданих  документах.
Відмову у видачі дозволу може бути оскаржено в установленому порядку.   6.7. Дозвіл може бути анульовано рішенням виконавчого комітету Гатненської сільської ради, або розпорядженням голови у разі: - подання особою, яка отримала дозвіл, заяви про його анулювання; - наявності відомостей про припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем, що отримали дозвіл. - у разі порушення умов при яких надавався дозвіл, та/або умов зазначених в даних правилах. 6.9. У разі якщо право виконання на об’єкті благоустрою земляних та ремонтних робіт передано іншій особі, дозвіл підлягає переоформленню. Переоформлення дозволу не зупиняє виконання робіт.   6.10. Підставами для видачі дубліката дозволу є втрата або пошкодження дозволу.   6.11. Особа, яка виконала на об’єктах благоустрою земляні та/або ремонтні роботи, зобов’язана власними силами привести цей об’єкт благоустрою у належний стан або може сплатити його відновну вартість.             Додаток 2 до рішення Гатненської сільської ради від __________року №______   Україна Київська область Фастівський район Гатненська сільська рада
ДОЗВІЛ № _____   Дозволяється _________________________________________________ __________________________________________________________________ (найменування юридичної особи, прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи — підприємця, їх місцезнаходження) проводити_________________________________________________________                                  (вид земляних та/або ремонтних робіт) на об’єкті благоустрою_____________________________________________ __________________________________________________________________ (назва об’єкта благоустрою та його місцезнаходження)   Дозвіл діє з ____ _________ 20__ р. до ____ _________ 20__ р.   Особа, якій видано дозвіл, зобов’язана додержуючись Правил благоустрою та утримання території Гатненської сільської ради сіл Гатне, Віта-Поштова та Юрівка, власними силами привести об’єкт благоустрою у належний стан після закінчення проведення земляних та/або ремонтних робіт або може у випадках, передбачених пунктом 2 частини другої статті 19 Закону України “Про благоустрій населених пунктів”, сплатити його відновну вартість.     Сільський голова                                                            Олександр ПАЛАМАРЧУК   М.П. «____»_____________ 20__ р.
Адреса
вул. Київська,138, с. Гатне, Фастівський р-н, Київська обл., 08160
Телефон/факс

(044) 251 05 11

КоНТАКТ-центр

-