Рада

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ Рішення Гатненської сільської ради «Про внесення змін до Правил благоустрою та використання території, забезпечення чистоти і порядку в с. Гатне, затверджених рішенням 25 сесії 7 скликання від 21.12.2017 року № 21»   Цей аналіз регуляторного впливу (далі Аналіз) розроблений на виконання та з дотримання Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.03 р. № 1160-1У та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 р. № 308 і визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішення Гатненської сільської ради «Про внесення змін до Правил благоустрою та використання території, забезпечення чистоти і порядку в с. Гатне, затверджених рішенням 25 сесії 7 скликання від 21.12.2017 року № 21» (далі – Правила), санітарного утримання територій, забезпечення чистоти та порядку в селах Гатне, Віта-Поштова, Юріївка, як регуляторного акту.  
 1. Опис проблеми
  Стан благоустрою території громади, не відповідає в повному обсязі вимогам Закону України “Про благоустрій населених пунктів”, Закону України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища”, Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та інших законодавчих актів, що регулюють діяльність органів влади в сфері благоустрою території. Стан вулично-дорожньої мережі, освітлення, озеленення, чистота території громади являється оцінкою як місцевої влади, так і громадського впливу на вирішення цих проблем. На сьогоднішній день Правила благоустрою території населених пунктів, що розташовані на території сільської ради потребують змін, у зв’язку з реорганізацією адміністративно-територіального устрою та приведення їх до норм чинного законодавства. Регулювання викликане необхідністю розроблення і здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання усієї території громади у належному стані, її санітарного очищення, збереження об’єктів загального користування, а також природних ландшафтів, інших природних комплексів і об’єктів; організація належного утримання та раціонального використання територій, будівель, інженерних споруд та об’єктів рекреаційного, природоохоронного, оздоровчого, історико-культурного та іншого призначення; створення умов для реалізації прав суб’єктами у сфері благоустрою сільської ради. Склалася ситуація, коли немає чіткого визначення прав і обов’язків суб’єктів у сфері благоустрою, не визначені межі відповідальності між суб’єктами господарювання, населенням та органом місцевого самоврядування, немає єдиного систематизованого нормативно-правового акту, до якого можна б апелювати з тим, щоб захистити свої права і відстояти власні інтереси. Стаття 34 Закону України “Про благоустрій населених пунктів” визначає, що Правила благоустрою території населеного пункту – це нормативно-правовий акт, яким установлюється порядок благоустрою та утримання територій та об’єктів благоустрою. Правила розробляються для всіх сіл, селищ, міст і затверджуються відповідними органами місцевого самоврядування. Орган місцевого самоврядування забезпечує вільний доступ населення та всіх зацікавлених до затверджених Правил.  
 1. Мета регулювання
  Метою даного регулювання є:
 • приведення Правил до норм чинного законодавства та до єдиного регуляторного атку в даних відносинах на території Гатненської сільської ради;
 • збереження і охорона навколишнього природного середовища;
 • забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя.
 • створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля
   
 1. Альтернативи
  Альтернатива 1. Збереження чинного регулювання. Наслідками є відсутність єдиного регуляторного атку, який регулює відносини щодо благоустрою територіальної громади на території Гатненської сільської ради, а також порушення законодавства у зв’язку з реорганізацією адміністративно-територіального устрою.   Альтернатива 2. Прийняти Рішення Про внесення змін до Правил благоустрою та використання території, забезпечення чистоти і порядку в с. Гатне, затверджених рішенням 25 сесії 7 скликання від 21.12.2017 року № 21, забезпечить:
 • дотримання вимог законодавства щодо затвердження органом місцевого самоврядування правил благоустрою території;
 • забезпечення чистоти та порядку на території Гатненської сільської ради, а саме в селах Гатне, Віта-Поштова, Юріївка,
 • розмежування відповідальності між суб’єктами господарювання, населенням та органом місцевого самоврядування;
 • наявність єдиного систематизованого нормативно-правового акту, який регулює відносини, що виникають у сфері благоустрою сільської ради, визначає правові, економічні, екологічні, соціальні та організаційні засади благоустрою села і спрямований на створення сприятливих умов для життєдіяльності людини.
  Оцінюючи альтернативи, перевага була віддана останній, оскільки в цьому випадку досягти мети можливо в стислий термін, з урахуванням особливостей роботи сільської ради та її виконавчих органів, та ситуації, яка склалася у сфері благоустрою територіальної громади.  
 1. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблем і відповідні заходи
  Рішення встановлює:
 1. Правила благоустрою та утримання території населених пунктів Гатненської сільської ради, які визначають: учасників правовідносин у сфері благоустрою; об’єкти у сфері благоустрою, їх утримання та використання; обмеження при використанні об’єктів благоустрою; права і обов’язки підприємств, установ, організацій усіх форм власності у сфері благоустрою сільської ради; встановлюються заборони, щодо вчинення дій, що негативно впливають на благоустрій; основні вимоги до організації благоустрою у приватному секторі.
2.Відповідальність за порушення законодавства у сфері благоустрою.  
 1. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей
Досягнення мети, зазначеної у пункті 2 цього Аналізу, є можливим у разі затвердження рішення «Про внесення змін до Правил благоустрою та використання території, забезпечення чистоти і порядку в с. Гатне, затверджених рішенням 25 сесії 7 скликання від 21.12.2017 року № 21» Розробка рішення Гатненської сільської ради здійснюється за принципами:
 • законності;
 • гласності (відкритості та загальнодоступності);
 • колегіальності.
 
 1. Обґрунтування терміну дії рішення
  Рішення є регуляторним нормативно-правовим актом, який діє на невизначене коло осіб, є загальнообов’язковим до застосування на території громади, термін дії якого довгостроковий (до прийняття нових нормативно-правових актів). У разі потреби, за підсумками аналізу відстеження його результативності, у нього вноситимуться зміни та корегування. Ризик зовнішніх чинників відсутній, так як прийняття Рішення «Про внесення змін до Правил благоустрою та використання території, забезпечення чистоти і порядку в с. Гатне, затверджених рішенням 25 сесії 7 скликання від 21.12.2017 року № 21» відповідає чинному законодавству.  
 1. Визначення заходів відстеження результативності рішення
  Оцінка ефективності регуляторного акту буде здійснюватись за допомогою проведення базового та періодичного відстеження результативності регуляторного акту. Результативність рішення буде відстежуватись за допомогою порівняння числових показників (кількість складених протоколів про адміністративні правопорушення). Джерелами інформації для відстеження результативності регуляторного акту будуть слугувати періодичні перевірки, рейди інспекції з благоустрою, та громадських інспекторів та їх оперативна інформація щодо рівня благоустрою тариторії села, а також кількість порушень цих Правил. Пропозиції та зауваження до проекту рішення виконавчого комітету Гатненської сільської ради та аналізу регуляторного впливу приймаються письмово за поштовою адресою: 08160, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Гатне, вул. Київська,138 або за електронною адресою: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. в місячний термін з дня оприлюднення даного аналізу та проекту рішення
Адреса
вул. Київська,138, с. Гатне, Фастівський р-н, Київська обл., 08160
Телефон/факс

(044) 251 05 11

КоНТАКТ-центр

044 251 05 10